2019 m. gegužės 23 d.

Socialinės ir ekonominės žmonių teisės. TOP 20

Daugelį metų labiau už kasdienį žmonių gyvenimą Europos Sąjungai rūpėjo bendra rinka, prekės, laisvas kapitalo judėjimas. Socialinės ir ekonominės žmonių teisės buvo paliktos kiekvienos valstybės reikalui.2017-ųjų pabaigoje, pagaliau, aukščiausios ES institucijos – Taryba, Parlamentas ir Komisija – įsipareigojo kurti Europos socialinių teisių ramstį.

Skaityti toliau

2019 m. liepos 16 d.

EP savaitė: EK pirmininko rinkimai, humanitarinė pagalba

Liepos 15–18 d. EP nariai Strasbūre balsuos dėl kandidatės į EK pirmininko pareigas ir aptars Rumunijos pirmininkavimo Tarybai rezultatus.

Skaityti toliau

2019 m. liepos 1 d.

Netrukus: EP nariai renkasi į pirmąją sesiją po rinkimų

Per pirmąją naujai išrinkto Europos Parlamento sesiją EP nariai rinks naują pirmininką, pirmininko pavaduotojus, kvestorius bei sudarys parlamentinius komitetus.

Skaityti toliau

2019 m. balandžio 15 d.

EP sesijoje: informatorių apsauga, „Brexit“, kelių saugumas

Balandžio 15–18 d. EP nariai renkasi į plenarinį posėdį Strasbūre. Jo darbotvarkėje – informatorių apsauga, „Brexit“ padėtis, kelių saugumas.

Skaityti toliau