Apie Europos Parlamentą

Europos Parlamentas – vienintelė Europos Sąjungos institucija, kurią mes visi išrenkame tiesioginių rinkimų būdu. 751 Europos Parlamento nariai atstovauja Jums, Europos piliečiams. Kas penkerius metus 28 Europos Sąjungos valstybių narių rinkėjai 500 milijonų piliečių vardu išrenka savo atstovus. Europos Parlamente mes balsuodami priimame įvairius įstatymus (direktyvas, reglamentus ir kt.), turinčius įtakos kiekvieno europiečio gyvenimui. Daugiau apie Europos Parlamento veiklą galite rasti čia.

Mes, parlamentarai, daug dirbame kartu su Europos Komisija ir Europos Taryba. Pagrindinis darbas vyksta komitetuose, kartą per mėnesį renkamės į plenarines sesijas Strasbūre.

Aš esu Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pirmininkė. Daugiau apie šio komiteto veiklą galite rasti čia.

Taip pat esu Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto narė. Daugiau informacijos čia.

Dar esu Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pavaduojanti narė. Daugiau informacijos čia