Šią savaitę EP sesijoje: LGBTIQ teisių padėtis Vengrijoje, teisės viršenybė

Liepos 5–9 d. vyksiančioje sesijoje EP nariai aptars LGBTIQ teisių padėtį Vengrijoje ir svarstys EK rengiamas gaires dėl teisės viršenybės principo taikymo ES biudžetui apsaugoti.

Trečiadienį EP nariai vertins LGBTIQ asmenų diskriminavimą Vengrijoje. Diskusijose su ES Taryba ir Komisija EP nariai vertins, ar minėti pakeitimai nepažeidžia ES teisės aktų bei kokių veiksmų numatoma imtis, siekiant apsaugoti vaikų ir LGBTIQ asmenų teises.

Antradienį jie aptars Slovėnijos pirmininkavimo ES Tarybai prioritetus su Slovėnijos ministru pirmininku Janez Janša.

Tą pačią dieną europarlamentarai svarstys Komisijos rengiamas gaires dėl teisės viršenybės principo taikymo ES biudžetui apsaugoti, o trečiadienį balsuos dėl atitinkamos rezoliucijos.

Trečiadienį EP nariai aptars birželį vykusio ES valstybių vadovų susitikimo rezultatus kartu su Europos Vadovų Tarybos pirmininku C. Michel ir EK pirmininke U. von der Leyen.

Ketvirtadienį jie tvirtins savo poziciją derybose su Taryba dėl Europos vaistų agentūros vaidmens stiprinimo ir jos įgaliojimų pratęsimo.

Trečiadienį europarlamentarai balsuos dėl 30 milijardų eurų vertės Europos infrastruktūros tinklų priemonės, skirtos pagerinti tarpusavio ryšius tarp bloko valstybių.

Jie taip pat balsuos dėl dviejų ES fondų steigimo, kurie padės ES valstybėms stiprinti sienų ir migracijos srautų valdymą bei gerinti trečiųjų šalių piliečių integraciją. Beveik 10 mlrd. eurų vertės Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondu siekiama 2021 - 2027 m. stiprinti bendrą prieglobsčio politiką, remti teisėtą migraciją ir padėti integruoti trečiųjų šalių piliečius.

Antradienį vyks balsavimas dėl taisyklių, kurios leis interneto paslaugų teikėjams savanoriškai aptikti ir pašalinti seksualinės prievartos prieš vaikus medžiagą.

 

Europos Parlamento informacija.