Šią savaitę EP: pranešėjų apsauga, darbuotojų teisės

Antradienį EP Užimtumo komitetas balsuos dėl atnaujintų taisyklių, skirtų sustiprinti į užsienį komandiruotų darbuotojų teises. Siekiama užtikrinti, kad ES piliečiai turėtų teisingą prieigą prie socialinių garantijų, nepaisant jų kilmės šalies.

Tą pačią dieną EP Teisės reikalų komitetas balsuos dėl europinės pranešėjų, informuojančių apie galima piktnaudžiavimą, pažeidimus ar korupciją įstaigose ir įmonėse, apsaugos sistemos.

Savo ruožtu EP Užimtumo komitetas balsuos dėl taisyklių, skirtų apriboti naujų vėžį sukeliančių cheminių medžiagų poveikį darbuotojams, ypač dirbantiems laboratorijose, statybos ir tekstilės pramonėje.

Ketvirtadienį EP Transporto komitetas balsuos dėl autonominių transporto priemonių, tokių kaip savaeigiai automobiliai ir automatiniai orlaiviai, stiprinimo. Siekiama skatinti bandymus realiomis sąlygomis bei naujus mokslinius tyrimus, užtikrinti duomenų apsaugą ir vartotojų saugą.

Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 70-osioms metinėms paminėti, Europos Parlamente vyks Žmogaus teisių savaitė. Antradienį rengiama aukšto lygio konferencija, kurią atidarys Parlamento pirmininkas Antonio Tajani. Renginyje dalyvaus EP nariai, tarptautinių organizacijų ir pilietinės visuomenės atstovai, tarp jų ir Jungtinių Tautų žmogaus teisių komisarė Michelle Bachelet. Konferencijoje bus diskutuojama apie esminius žmogaus teisių principus, naujus iššūkius, kylančius globaliame ir skaitmenizuotame pasaulyje.

Per 800 nuo 16 iki 30 m. amžiaus europiečių pirmadienį rinksis Parlamente Briuselyje. Jie aptars Europos ateitį ir balsuos dėl rekomendacijų ES institucijoms. Stebėkite tiesiogiai.

Europos Parlamento informacija.