Šią savaitę EP: išorės sienų kontrolė, Lenkija, švari energija

Pirmadienį Piliečių teisių komitetas balsuos dėl Šengeno informacinės sistemos (SIS II) atnaujinimo. Modernizuota sistema leistų geriau dalytis informacija ir veiksmingiau įgyvendinti sprendimus dėl nelegalių migrantų grąžinimo. Siekiama veiksmingiau panaudoti pirštų atspaudus ir veidų atvaizdus bei patobulinti perspėjimo apie galimas terorizmo grėsmes įspėjimo sistemą.

Tą pačią dieną komiteto nariai kartu su Europos Komisijos pirmininko pirmuoju pavaduotoju F. Timmermans aptars teisės viršenybės padėtį Lenkijoje.

Antradienį Parlamente Briuselyje vyks į aukšto lygio konferencija apie švarios energijos finansavimą ES. Tarp dalyvių – EP vadovas A. Tajani, EK pirmininko pavaduotojas Jyrki Katainen, Europos investicijų banko pirmininkas Werner Hoyer ir Kalifornijos gubernatorius Jerry Brown.

Europos Parlamento informacija