Šią savaitę EP: grynųjų pinigų kontrolė, jaunimo užimtumas

Pirmadienį Ekonomikos ir Piliečių laisvių komitetų nariai balsuos dėl siūlymų tobulinti grynųjų pinigų, įvežamų į ES ar iš jos išvežamų, kontrolės sistemą siekiant geriau kovoti su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu.

Tą pačią dieną Užimtumo komitetas balsuos dėl pranešimo apie jaunimo užimtumo iniciatyvos, skirtos padėti kovoti su jaunimo nedarbu, įgyvendinimą.

Po tarptautinį protestą įžiebusių pranešimų, kad Afrikos migrantai pardavinėjami į vergiją, EP Vystymosi komiteto nariai aptars humanitarinę padėtį Libijoje.

Ketvirtadienį Piliečių laisvių komitetas išklausys Vengrijos vyriausybės ir pilietinės visuomenės atstovų bei ekspertų nuomonę apie padėtį šioje šalyje, siekdami įvertinti, ar joje laikomasi pagrindinių ES vertybių ir teisinės valstybės principų.

Trečiadienį Europos Parlamente Briuselyje vyks 4-asis Europos neįgaliųjų parlamento posėdis, kuriame daugiau nei 500 delegatų iš žmones su negalia vienijančių organizacijų kartu su EP nariais ir kitų ES institucijų atstovais aptars neįgaliųjų dalyvavimą politiniame ir viešajame gyvenime.

Europos Parlamento informacija.