Šią savaitę EP: bendra prieglobsčio sistema, Vengrija

Ketvirtadienį EP Piliečių laisvės komitetas balsuos dėl bendros prašymų dėl prieglobsčio suteikimo nagrinėjimo procedūros. Pagrindinis tikslas – supaprastinti ir sutrumpinti prieglobsčio suteikimo procedūras bei užkirsti kelią palankiausios prieglobsčiui valstybės paieškoms. Daugiau apie ES atsaką į migracijos krizę skaitykite čia.

Tą pačią dieną europarlamentarai vertins situaciją Vengrijoje. Bus svarstoma, ar šalyje nėra iškilusi grėsmė ES vertybėms ir ar turėtų būti aktyvuojamas ES sutarties 7 straipsnis dėl jų apsaugos.

Trečiadienį EP nariai kartu su nekonfesinių organizacijų atstovais aptars netikinčiųjų diskriminacijos pasaulyje problemą. Susitikimas yra Lisabonos sutarties 17 straipsniu pagrįsto nuolatinio dialogo su bažnyčių, religijų, filosofinių ir nekonfesinių organizacijų atstovais dalis.

Europos Parlamento informacija.