Šią savaitę EP: autorių teisės, kova su mokesčių vengimu

Antradienį EP Teisės reikalų komitetas balsuos dėl Parlamento ir Tarybos pasiekto susitarimo dėl autorių teisių direktyvos. Siekiama sustiprinti autorių teisių turėtojų, visų pirma muzikantų, atlikėjų ir scenarijų autorių, taip pat žiniasklaidos galimybes derėtis dėl geresnių susitarimų su interneto platformomis dėl jų darbo naudojimo.

Tą pačią dieną EP Užimtumo komitetas balsuos dėl profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros direktyvos pakeitimų, kuriais siekiama nustatyti minimalius reikalavimus valstybėms narėms. Taip pat sustiprinama teisė į keturių mėnesių vaiko priežiūros atostogas – nustatoma, kad du mėnesiai negali būti perleisti kitam iš tėvų ir už juos atlyginama valstybių narių nustatytu tarifu.

Trečiadienį Specialusis komitetas finansinių nusikaltimų, mokesčių vengimo ir slėpimo klausimais balsuos dėl galutinių išvadų ir rekomendacijų.

Taip pat trečiadienį Europos Parlamente Briuselyje vyks 7-asis pasaulinis kongresas prieš mirties bausmę. Jame dalyvaus daugiau nei 1 000 įvairių organizacijų atstovų iš 140 šalių. Šį kongresą organizuoja judėjimas „Kartu prieš mirties bausmę“ (ECPM, pranc. „Ensemble contre la peine de mort“).

Europos Parlamento informacija.