Netrukus EP sesijoje: pokyčiai Europos Komisijoje, klimato tikslai

Spalio 5-8 d. vyksiančioje EP sesijoje europarlamentarai balsuos dėl pokyčių Europos Komisijoje bei išsakys savo poziciją dėl CO2 mažinimo tikslų.

Trečiadienį EP nariai balsuos dėl pokyčių Europos Komisijoje. Jie spręs dėl pasiūlytosios komisarės Mairead McGuinness (Airija) skyrimo bei komisaro Valdžio Dombrovskio (Latvija) naujojo portfelio. M. McGuinness pretenduoja užimti finansinių paslaugų, stabilumo ir kapitalo rinkų komisarės postą, o V. Dombrovskis siūlomas prekybos komisaru.

Tą pačią dieną jie balsuos dėl teisėkūros iniciatyvos sukurti nuolatinį ES demokratijos, teisės viršenybės ir pamatinių vertybių stebėjimo mechanizmą. Naujasis mechanizmas apimtų prevencines ir taisomąsias priemones – nuo konkrečioms šalims skirtų rekomendacijų iki biudžeto išmokų sustabdymo.

Atskiroje diskusijoje pirmadienį europarlamentarai aptars, ar teisės viršenybės nesilaikančioms ES valstybėms turėtų būti stabdomas ES finansavimas.

Trečiadienį Europos Parlamento nariai apibrėš savo požiūrį į naujajame klimato teisės akte iškeltus tikslus. Be kita ko, Parlamento nariai nori nustatyti šiuos privalomus rodiklius: ES neutralumo klimato atžvilgiu iki 2050 m. ir išmetamo CO2 kiekio sumažinimo 60 proc. iki 2030 m., palyginti su 1990 m. lygiu.

Antradienį EP aptars būdus paremti kokybišką miškų valdymą, sustiprinti jų atsparumą nelaimėms ir skatinti tvarią miškininkystę, o trečiadienį balsuos dėl rezoliucijos šia tema.

Antradienio rytą Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Charles Michel pristatys aukščiausiojo lygio susitikimo rezultatus.

Ketvirtadienį EP nariai aptars teisinės valstybės ir pagrindinių teisių padėtį Bulgarijoje, o ketvirtadienį balsuos dėl rezoliucijos šia tema.

Pirmadienį EP ketina patvirtinti pernai gruodį su Taryba sudarytą susitarimą dėl bendrų taisyklių, skirtų skatinti ES sutelktinio finansavimo platformas ir apsaugoti investuotojus.

Pirmadienį EP nariai diskusijoje pakartos savo reikalavimą tęsti direktyvos dėl moterų dalies įmonių valdybose priėmimą. Ši direktyva ilgus metus blokuojama ES Taryboje.

Europos Parlamento informacija.