EP savaitė: nauja EP sudėtis, bitės, miškai, Holokausto atmintis

Antradienį Konstitucinių reikalų komitetas balsuos dėl EP vietų paskirstymo per 2019–2024 m. kadenciją, įskaitant siūlymą suteikti piliečiams galimybę dalį EP narių rinkti pagal tarpvalstybinius sąrašus.

Tą pačią dieną Žemės ūkio komitetas balsuos dėl rekomendacijų mažinti bičių mirtingumą, kovoti su medaus klastotėmis, didinti paramą bitininkystės sektoriui ir informuoti apie medaus ir jo produktų naudą.

Aplinkos komitetas trečiadienį spręs, ar pritarti susitarimams su ES Taryba dėl privalomų kiekvienos ES šalies taršos mažinimo tikslų ir žemės naudojimo, paskirties keitimo ir miškininkystės sektoriaus įtraukimo į išmetamųjų dujų kiekio mažinimo pastangas.

Trečiadienį Europos Parlamente Briuselyje bus pagerbtas Holokausto aukų atminimas. Tarptautinei Holokausto aukų atminimo dienai, kuri minima sausio 27-ąją, skirtame renginyje kalbės EP vicepirmininkė Mairead McGuinness, Europos žydų kongreso pirmininkas Moshe Kantor ir Izraelio Kneseto pirmininkas Yuli–Yoël Edelstein.

Ketvirtadienį Piliečių laisvių komitetas balsuos dėl siūlymų keistis informacija apie trečiųjų šalių piliečių teistumą per Europos nuosprendžių registrų informacinę sistemą.

Europos Parlamento informacija.