EP savaitė: komandiruoti darbuotojai, skaitmeninės ekonomikos iššūkiai ir dar daugiau

Trečiadienį EP Piliečių laisvių komitetas balsuos dėl bendros prašymų dėl prieglobsčio suteikimo nagrinėjimo procedūros. Pagrindinis tikslas – supaprastinti ir sutrumpinti prieglobsčio suteikimo procedūras bei užkirsti kelią palankiausios prieglobsčiui valstybės paieškoms. Daugiau apie ES atsaką į migracijos krizę skaitykite čia.

Savo ruožtu Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas balsuos dėl darbuotojų komandiravimo direktyvos pakeitimų, kuriais siekiama užtikrinti sąžiningą darbo užmokestį ir sudaryti vienodas sąlygas komandiruojančioms ir vietos įmonėms priimančioje šalyje, kartu išlaikant laisvo paslaugų judėjimo principą.

Tą pačią dieną Europos Parlamente vyks aukšto lygio konferencija tema „Mūsų skaitmeninės ateities formavimas: skaitmeninės revoliucijos iššūkis“, kurioje ekspertai, įstatymų leidėjai, suinteresuotosios šalys ir sprendimų priėmėjai aptars su skaitmenine ekonomika susijusius klausimus. Konferenciją atidarys EP pirmininkas A. Tajani, kuris 18.30 val. Lietuvos laiku taip pat dalyvaus „Facebook Live“ diskusijoje šia tema.

Pirmadienį Užsienio reikalų komiteto nariai kartu su Tuniso ministru pirmininku Youssef Chahed aptars ES paramą Tuniso demokratiniam perėjimui įtvirtinti, migrantų readmisijos, vizų režimo supaprastinimo ir prekybos klausimus.

Europos Parlamento informacija.