EP savaitė: „Erasmus“, ES ir JAV, klimato kaita

Trečiadienį EP Kultūros komitetas balsuos dėl „Erasmus“ programos biudžeto 2021-2027 m. Naująja programa siekiama skatinti judumą ir mokymąsi visą gyvenimą.

Antradienį Tarptautinės perkybos komitetas balsuos dėl prekybos derybų su JAV rekomendacijų.

Tą pačią dieną Piliečių laisvių komiteto nariai balsuos dėl ES prieglobsčio ir migracijos fondo finansavimo. Siekiama padėti valstybėms narėms geriau valdyti migraciją, ypatingą dėmesį skiriant prieglobsčio politikai, pabėgėlių integracijai ir nereguliariai migracijai.

Jie taip pat pateiks savo išvadas dėl teisinės valstybės ir kovos su korupcija Europos Sąjungoje, ypač Maltoje ir Slovakijoje, padėties. 2018 m. birželį komiteto nariai sudarė darbo grupę, kuriai pavedė įvertinti padėtį po to, kai šiose šalyse buvo nužudyti žurnalistai Daphne Caruana Galizia ir Ján Kuciak.

Trečiadienį Aplinkos komitetas balsuos dėl ilgalaikės kovos su klimato kaita strategijos, kurioje siūloma iki 2050 m. sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį iki nulio.

Ketvirtadienį Vidaus rinkos komitetas balsuos dėl siūlymų diegti išmaniąsias sistemas naujuose automobiliuose, kurios padidintų eismo saugumą. Tarp jų – išmaniosios greičio reguliavimo bei vairuotojo mieguistumo ir dėmesio stebėjimo sistemos. ES siekia, kad 2020–2030 m. laikotarpiu avarijų keliuose metu patiriamų mirtinų ir sunkių sužalojimų skaičius sumažėtų perpus.

Europos Parlamento informacija.