EP savaitė: „Brexit, ES dujų direktyva

Ketvirtadienį europarlamentarai balsuos dėl priemonių, sustiprinančių dirbančiųjų teises į atostogas visoje Europoje. Tarp priemonių: privalomos 10 dienų mokamos tėvystės atostogos, dviejų mėnesių trukmės apmokamos motinystės atostogos, penkių darbo dienų atostogos globėjams, globojantiems giminaičius.

Praėjusią savaitę JK parlamentui trečią kartą atmetus derybose pasiektą susitarimą dėl „Brexit“ sąlygų ir iškilus realiam pavojui, kad „Brexit“ jau balandį įvyks be susitarimo, trečiadienį vyksiančioje EP sesijoje vyks diskusija dėl „Brexit“ eigos.

Ketvirtadienį EP balsuos dėl atnaujintos ES dujų direktyvos, apimančios ir „Nord Stream 2“ projektą. Joje numatyta, kad dujų vidaus rinką reglamentuojančios taisyklės būtų taikomos ir perdavimo linijoms su ES nepriklausančiomis valstybėms.

Praėjusią savaitę vykusioje EP sesijoje pateikus daugiau nei tūkstantį pataisų buvo atidėtas balsavimas dėl Judumo paketo. Jeigu antradienį EP Transporto komitetas atras bendrą poziciją dėl pasiūlytų pataisų, Judumo paketas bus įtrauktas į EP sesijos darbotvarkę ir dėl jo bus balsuojama ketvirtadienį.

Tą pačią dieną europarlamentarai balsuos dėl priemonių, numatytų apsaugoti ES biudžetą, jei Bendrijos valstybės nesilaiko esminių ES vertybių, demokratijos ir teisės viršenybės principų.

Ketvirtadienį Parlamentas aptars galimybes didinti „Europos socialinio fondo +“ finansavimą.

Siekiama skirti daugiau išteklių jaunimo įsidarbinamumui ir padėti tiems jauniems žmonėms, kuriems gresia atskirtis.

Trečiadienį EP nariai kartu su Švedijos ministru pirmininku Stefan Löfven diskutuos apie ES ateitį.

Europos Parlamento informacija.