Balandžio 24–28 d. Parlamente: Turkija, audiovizualinis turinys, migracija

Balandžio 24–28 d. EP nariai posėdžiauja komitetuose ir dviejų dienų plenarinėje sesijoje Briuselyje. Sesijos metu jie aptars Turkijos referendumo rezultatus ir diskutuos Europos socialinių teisių ramsčio iniciatyvos. Savo ruožtu komitetuose europarlamentarai balsuos dėl nepagrįsto geografinio blokavimo nutraukimo ir prieglobsčio priėmimo sąlygų.


Plenarinėje sesijoje

 Trečiadienį europarlamentarai kartu su Europos Sąjungos vyriausiąja užsienio reikalų įgaliotine Federica Mogherini aptars Turkijos referendumo rezultatus.

Tą pačią dieną jie taip pat diskutuos dėl padėties Vengrijoje ir kartu su ES užimtumo komisare Marianne Thyssen aptars Europos socialinių teisių ramsčio iniciatyvą.

Ketvirtadienį EP nariai kartu su Euro grupės prezidentu Jeroen Dijsselbloem įvertins Graikijos reformų programos įgyvendinimą ir tarptautinių kreditorių trejeto (Europos Komisija, Europos centrinis bankas ir Tarptautinis valiutos fondas), vadinamosios „troikos“, darbą.

 

Komitetuose

 Antradienį Kultūros ir švietimo komitetas balsuos dėl 2010 m. ES garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugų direktyvos atnaujinimo bei jos pritaikymo prie skaitmeninio amžiaus ir su televizija susijusių naujos kartos paslaugų.

Tą pačią dieną Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto nariai balsuos dėl siūlymų nutraukti nepagrįstą geografinį blokavimą. Siekiama, kad vartotojai, norintys pirkti prekes ir paslaugas kitoje ES šalyje tiek internetu, tiek tiesiogiai, nebūtų diskriminuojami kainų, pardavimo arba mokėjimo sąlygų atžvilgiu.

Piliečių laisvių komitetas pirmadienį balsuos dėl direktyvos, kuria nustatomos minimalios normos dėl prieglobsčio prašytojų priėmimo, atnaujinimo.

Ketvirtadienį Užsienio reikalų, Vystymosi ir Biudžeto komitetų nariai balsuos dėl Europos darnaus vystymosi fondo (EDVF) įkūrimo.

 

Europos Parlamento informacija.