Susitikimuose – apie ES ir Lietuvos aktualijas

Vasario 20d. V.Blinkevičiūtė  Vilniuje sutiko su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Lietuvos atstovais. Šis komitetas teikia verslo, darbuotojų ir kitų interesų grupių nuomonę daugeliu klausimų, kurie svarstomi Europos Parlamente. Susitikimo metu buvo aptartos  ES socialinių teisių ramsčio, komandiruojamųjų darbuotojų, ES-Kanados prekybos sutarties,  socialinių įmonių, neįgaliųjų, lyčių lygybės ir kitos Europos Sąjungos ir Lietuvos aktualijas.

Susitikime su socialinės apsaugos ir ministru Linu Kukuraičiu  buvo aptartos naujos ES iniciatyvos socialinių teisių srityje, kova su smurtu prieš vaikus ir moteris, socialinių įmonių pertvarka, skurdo ir socialinės atskirties mažinimas, socialinio dialogo plėtra, darbo kodekso tobulinimas ir kitos problemos.  

V.Blinkevičiūtės biuro informacija