Su Lietuvos Neįgaliųjų forumo vadovais – apie problemas ir jų sprendimo būdus


Gegužės 5 d. V.Blinkevičiūtė su Lietuvos Neįgaliųjų forumo (LNF) vadovais aptarė, ką dar reikėtų padaryti, kad gerėtų mūsų neįgaliųjų gyvenimo kokybė ir galimybės dirbti. Daugiausia dėmesio buvo skirta priemonėms, kurios padėtų neįgaliesiems geriau integruotis į darbo rinką. Viena iš efektyviausių priemonių šiuo metu yra socialinės įmonės, kuriose dirba 5400 neįgaliųjų, tame tarpe 305 turinčių sunkią negalią. Tačiau šių įmonių veikloje yra nemažai trūkumų, kuriuos turėtų pašalinti rengiamos socialinių įmonių įstatymo pataisos. Buvo pasikeista nuomonėmis dėl LNF siūlymų didinti reikalavimus socialinėms įmonėms reinvestuoti savo pelną bei skatinti integruoti neįgaliuosius į atvirą darbo rinką, geriau panaudoti ES lėšas, kurios skirtos užimtumui didinti ir kt.

LNF prezidentė D.Juodkaitė  pristatė l  JT Neįgaliųjų  teisių komiteto išvadas ir rekomendacijas, kaip Lietuva įgyvendina JT Neįgaliųjų teisių konvenciją, kurią taip pat ratifikavo ir Europos Sąjunga. Buvo aptartos JT komiteto rekomendacijų įgyvendinimo galimybės.

Taip pat buvo aptartos ir kitos neįgaliesiems aktualios problemos. Sutarta dėl tolimesnio bendradarbiavimo su LNF, kuris 2015m. V.Blinkevičiūtės teikimu buvo apdovanotas Europos piliečio medaliu.

V.Blinkevičiūtės biuro informacija