Neįgalieji laukia Europos sąjungos sprendimų

Vilija Blinkevičiūtė  dalyvavo Lietuvos neįgaliųjų forumo inicijuotame kasmetiniame Neįgaliųjų organizacijų susitikime su Lietuvoje išrinktais Europos Parlamento nariais.

Parlamentarė pristatė praeitos kadencijos Europos Parlamento veiklą negalios srityje, akcentavo esmines Europos Sąjungos problemas, naują kadenciją pradėjusio Parlamento darbo prioritetus. Vilija Blinkevičiūtė informavo, jog praėjusios kadencijos Europos Parlamentas priėmė nemažai neįgaliesiems svarbių sprendimų  dėl ES  2010-2020m. negalios strategijos, Neįgaliųjų teisių konvencijos ratifikavimo, ekonominės krizės poveikio pažeidžiamų grupių galimybėms gauti priežiūros paslaugas, neįgalių moterų, transporto paslaugų ir  viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių prieinamumo  neįgaliesiems ir kt.  Vilija Blinkevičiūtė ne kartą kalbėdama pabrėžė, jog visos Europos Sąjungos neįgalieji labai laukia, kada bus priimta Antidiskriminacinė Direktyva ir Prieinamumo aktas, kurie turėtų realiai įtakoti aplinkos pritaikymą neįgaliesiems.

Taip pat ji daug kalbėjo apie tai, kad Lietuvoje atėjo laikas didinti finansavimą neįgaliųjų programoms ir paslaugoms. „Norėtųsi, kad Lietuvos žmonės su negalia kuo greičiau pajustų, kad mūsų ekonomika atsigauna, kad kalbos apie gyvenimo gerėjimą taip ir neliktų kalbomis. Juk neįgalieji buvo vieni iš tų, kurie taupymą per krizę pajuto labai skaudžiai ir kol kas finansavimas jų programoms ir paslaugoms dar toli gražu nepasiekė prieš krizę buvusio lygio“, - vakar sakė parlamentarė.

Lietuvos neįgaliųjų forumo atstovai kvietė Lietuvoje rinktus parlamento narius prisijunti prie Europos Parlamente veikinčios Negalios Intergrupės. Tai neformali Europos Parlamento narių grupė, įsipareigojusių savo parlamementinio darbo metu skatinti žmonių su negalia lygias teises ir galimybes Europos Sąjungoje ir už jos ribų. Vilija Blinkevičiūtė yra šios grupės narė.

Parlamentarė  dėkojo Lietuvos neįgaliųjų forumui už aktyvumą, jau šeštą kartą inicijuojant tokius susitikimus ir ragina kitas nevyriausybines organizacijas sekti tokiu pavyzdžiu.

Apie 80 mln. Europos Sąjungoje gyvenančių žmonių (šeštadalis gyventojų) turi negalią. Nors už priemones neįgalumo srityje daugiausia yra atsakingos valstybės narės, tačiau Europos Sąjunga papildo nacionalines priemones ir sudaro sąlygas tolesnei pažangai šioje srityje.

 

V.Blinkevičiūtės biuro informacija