NE – smurtui prieš moteris

V.Blinkevičiūtė dalyvavo pristatant Europos lyčių lygybės instituto tyrimą dėl smurto prieš moteris.  Su tyrimo rezultatais galima susipažinti EIGE tinklapyje.

Europarlamentarė Lietuvos žiniasklaidos atstovus supažindino su Europos Parlamento iniciatyvomis kovoje su smurtu prieš moteris ir išsakė savo nuomonę dėl spręstinų šios srities problemų Lietuvoje. Ji paragino Lietuvos politikus ratifikuoti Stambulo konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje. Tai pažangiausia tarptautinė sutartis, kurią jau ratifikavo 17 valstybių narių ir rengiasi ratifikuoti ES. Šios konvencijos kertiniai akmenys yra smurto prevencija, jo aukų apsauga bei kaltųjų persekiojimas.

V.Blinkevičiūtė kvietė politikus atsakingai įvertinti LR Seime užregistruotą projektą dėl abortų draudimo ir priminė, kad priverstinis nėštumas  tarptautinėje teisėje vertinamas kaip tam tikros formos smurtas prieš moteris dėl lyties. Savo nuomonę šiuo klausimu 95 Europos Parlamento nariai išdėstė savo laiške Lietuvos vadovams.  Ji taip pat atkreipė dėmesį, jog ateinančių metų valstybės biudžete numatoma nepakankamai lėšų pagalbai smurtą patyrusioms moterims. Reikia įvertinti, jog Ppraėjusiais metais 66 547 asmenys kreipėsi į policiją dėl smurto artimoje aplinkoje, o absoliuti dauguma nukentėjusiųjų buvo moterys.

V.Blinkevičiūtės biuro informacija