Lietuvos Moterų lobistinei organizacijai įteiktas garbingas Europos Parlamento apdovanojimas

Šiais metais Europos Sąjungos piliečio adovanojimą Europos Parlamentas skyrė Lietuvos moterų lobistinei organizacijai. Šis apdovanojimas skiriamas už išskirtinius nuopelnus skatinant geresnį valstybių narių gyventojų tarpusavio supratimą ir glaudesnę integraciją. Nominaciją pasiūlė Europos Parlamento narė, Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pirmininkė Vilija Blinkevičiūtė.

Lietuvos moterų lobistinė organizacija (LMLO) yra nacionalinė skėtinė nevyriausybinė organizacija, įkurta 2004 m. ir viena iš 2000 Europos moterų lobistinės organizacijos narių. Šiuo metu LMLO vienija 35 moterų ir vyrų lygybės srityje dirbančias nevyriausybines Lietuvos organizacijas. Ji siekia lygių moterų ir vyrų galimybių užtikrinimo, ekonominio ir socialinio teisingumo, visų formų smurto prieš moteris panaikinimo, gina moterų teises visose viešojo ir asmeninio gyvenimo srityse. Organizacijos narės teikia psichologinę bei teisinę pagalbą moterims patiriančioms smurtą ir prievartą artimoje aplinkoje.  

 Įteikdama Europos piliečio medalį Vilija Blinkevičiūtė padėkojo Lietuvos moterų nevyriausybinėms organizacijoms už jų labai reikalingą veiklą ir pažymėjo, kad yra dar daug spręstinų problemų. Europos Parlamentas ypač daug dėmesio skiria smurtui prieš moteris ir nelygioms moterų  galimybėms darbo rinkoje. Ji paragino nevyriausybines organizacijas aktyviau reikšti savo nuomonę dėl būtinumo ratifikuoti Stambulo konvenciją ir siūlymų  uždrausti Lietuvoje abortus. Taip pat ji  pasidžiaugė, kad Europos Parlamentas pradeda svarstyti teisės akto projektą, kuriuo siekiama sudaryti geresnes sąlygas derinti darbą ir profesinę karjerą su įsipareigojimais šeimai. Tai ypač aktualu moterims, kurioms dažniausiai tenka atsakomybė už rūpestį šeima ir vaiko auginimą.    Reikia nepamiršti, kad vaiko auginimo atostogos yra nelengvas darbas, kurį lygiai turi atlikti abu tėvai.

  Primename, kad 2015 metais šį garbingą apdovanojimą gavo Lietuvos neįgaliųjų forumas, 2016 metais - Lietuvos trečiojo amžiaus universitetai.

 Vilijos Blinkevičiūtės biuro informacija.