Krašto apsaugos ministerijoje lankėsi Lietuvos Europarlamentarai

Lapkričio 7 d. krašto apsaugos ministras Juozas Olekas su Lietuvos europarlamentarais Zigmantu Balčyčiu, Vilija Blinkevičiūte, Valentinu Mazuroniu ir Algirdu Saudargu aptarė Lietuvos ir Europos Sąjungos saugumo ir gynybos klausimus.

 Kalbėdamas apie išlaidų didėjimo Lietuvos gynybai ir saugumui svarbą, ministras J. Olekas informavo europarlamentarus, kad Lietuva šiais metais jau padidino išlaidas gynybai 20 proc. ir kitais metai planuoja gynybos biudžeto padidėjimą dar iki 35 proc. Papildomos lėšos skiriamos per krizę prarastų pajėgumų atstatymui, atsargų papildymui, priimančiosios šalies paramai sąjungininkams teikti, plėsti su koviniu rengimu susijusią infrastruktūrą bei vystyti jos pajėgumus, Lietuvos kariuomenei modernizuoti.

 Susitikimo metu ministras J. Olekas akcentavo, kad reaguojant į hibridinio karo grėsmes, nuo š. m. lapkričio 1 d. Lietuvos kariuomenėje veikia pajėgos, skirtos reaguoti į priešiškų jėgų veiksmus dar iki karo ar nepaprastosios padėties paskelbimo. Taip pat nuo 2015 m. pradžios turėtų pradėti veikti Nacionalinis kibernetinis saugumo centras, kuris bus pavaldus Krašto apsaugos ministerijai. Centras bus atsakingas už valstybės institucijų ir ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros kibernetinį saugumą.

 Susitikime taip pat diskutuota apie informacinį karą. Ministras J. Olekas pasiūlė europarlamentarams aktyviau diskutuoti apie propagandos, už kurią būtų numatyta teisinė atsakomybė, apibrėžimo nustatymą ir transliuotojų atsakomybės už jos transliavimą įteisinimą.

 Ministras J. Olekas taip pat informavo europarlamentarus apie paramą Ukrainai. Lietuva šiemet ukrainiečiams skyrė papildomai vietų puskarininkiams skirtuose instruktorių kursuose, skyrė materialinę paramą, Lietuvoje gydomi sužeisti Ukrainos kariai, didelis dėmesys skiriamas trišalei Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos brigadai LITPOLUKRBRIG.

 Kalbėdamas apie Europos Sąjungos ir gynybos politiką, ministras J. Olekas akcentavo Lietuvos prioritetus rengiantis kitų metų Europos Vadovų Tarybai – Europos saugumo strategijos peržiūra, bendradarbiavimo su NATO stiprinimas, glaudesnis bendradarbiavimas su Rytų kaimynėmis.

 Susitikimo pabaigoje ministras J. Olekas pabrėžė nuolatinio NATO sąjungininkų buvimo mūsų regione svarbą, kuris yra geriausias atsakas į bet kokius agresijos veiksmus.

 

Krašto apsaugos ministerijos informacija