Diskusija apie Europos socialinių teisių ramstį

Birželio 9d. LR Seime buvo aptarti Europos Komisijos siūlymai dėl Europos socialinių teisių ramsčio sukūrimo, kurio siekiama atnaujinti Europos Sąjungos socialinę politiką. Buvo svarstoma ir  kaip turėtų keistis Lietuvos socialinė politika. Savo pranešime V.Blinkevičiūtė  išsakė savo nuomonę, kodėl būtina didinti europiečių pasitikėjimą Europos Sąjungos galimybėmis užtikrinti geresnį žmonių gyvenimą ir kokiomis priemonėmis tai galima padaryti.  

 V.Blinkevičiūtės biuro informacija

http://www.delfi.lt/news/daily/europietis/estai-turi-paprasta-buda-kaip-palengvinti-tautieciu-gyvenima-lietuviams-iki-tokio-lygio-dar-toli.d?id=74961124