S&D frakcijos 2021 m. liepos mėnesio naujienos

,,Darbuotojų sveikatą ir saugą turime pritaikyti prie kintančių laikų”, - sako mokslo ir technologijų specialistai.

 Europos Parlamento socialistai ir demokratai sveikina darbuotojų saugos ir sveikatos strateginę programą, kurios skubiai reikėjo dar prieš pandemiją. Tačiau dar yra kur tobulėti. Turime skubiai atnaujinti savo sveikatos ir saugos darbe taisykles, kad jos atitiktų naujus reikalavimus. „Covid-19“ krizė iškėlė pamoką, kurią turime išmokti prieš būsimas pandemijas, kad geriau apsaugotume darbuotojus. Būtiniausi darbuotojai aukoja savo sveikatą ir gyvenimą tam, kad mūsų visuomenė išliktų gyvybinga. Štai kodėl mes raginome priimti direktyvą dėl psichinės sveikatos, kurioje nerimas, depresija ir perdegimas būtų pripažinti profesinėmis ligomis, taip pat direktyvą dėl raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų, nes tai taip pat veikia daugelį namuose dirbančių asmenų.

 „S&D Group“ vadovauja istoriniam Europos prieglobsčio agentūros susitarimui.

 Europos Parlamentas, vadovaujamas S&D frakcijos, pasiekė susitarimą su ES vyriausybėmis įsteigti visavertę Europos prieglobsčio agentūrą. Deryboms vadovaujančiai S&D šis reikšmingas susitarimas su Taryba yra teigiamas ženklas, kad bendros Europos prieglobsčio sistemos reforma yra įmanoma ir tai yra pirmas žingsnis į prasmingą solidarumą, veiksmingas prieglobsčio procedūras ir tvirtesnę pagrindinių teisių apsaugą. Pagal susitarimą naujoji agentūra padės vyriausybėms perkelti ir perduoti prieglobsčio prašytojus ES. Naujoji agentūra taip pat atliks svarbų vaidmenį praktikoje stebint bendrą ES prieglobsčio sistemą, įskaitant pagrindinių teisių pažeidimų prevenciją valstybių narių prieglobsčio ir priėmimo sistemose. Prieš 10 metų įsteigtas Europos prieglobsčio paramos biuras susidūrė su didėjančiu spaudimu ir didėjančiais lūkesčiais remti valstybes nares. Nepaisant to, ES vyriausybės nuolat blokavo bet kokį EASO įgaliojimų atnaujinimą.

 S&D europarlamentarai ragina Komisiją parengti socialiai integruotą, ekologišką ir skaitmenizuotą naująjį Europos „Bauhaus“.

 S&D frakcija Europos Parlamente priėmė dokumentą dėl Naujosios Europos „Bauhaus“ iniciatyvos, prašydama kurti kokybiškesnes darbo vietas statybų ir restauravimo sektoriuje, atsižvelgiant į žaliąjį ir skaitmeninį aspektus kaip naujus kūrybiškumo ir tvarumo šaltinius. Socialistai ir demokratai nustatė savo prioritetus prieš Europos Komisijos komunikatą, kurio tikimasi 2021 m. rugsėjo mėn. S&D frakcija mano, kad norint garantuoti demokratišką ir socialiai integruotą visuomenės dalį būtina, kad Europos Parlamentas aktyviau dalyvautų kuriant Naująjį Europos ,,Bauhausą”.

 130 šalių pasiekė istorinį mokesčių teisingumo susitarimą dėl pasaulinio pelno mokesčio tarifo.

 Socialistai ir demokratai palankiai vertina susitarimą dėl pasaulinio faktinio minimalaus 15% mokesčio tarifo, pasiekto pagal EBPO / G20 įtraukiamąją BEPS sistemą. Daugelį metų socialistai ir demokratai vadovavo kovai Europos Parlamente dėl minimalaus efektyvaus mokesčių tarifo ir mokesčių teisingumo. Šių metų kovą priimtame pranešime Europos Parlamentas, vadovaujamas S&D frakcijos, pirmą kartą parėmė mūsų minimalaus efektyvaus pelno mokesčio tarifo reikalavimą. S&D tęs kampaniją siekti didesnio mokesčio tarifo ir skaitmeninio mokesčio, kuris būtų kitas etapas įgyvendinant piliečių raginimus laikytis mokesčių teisingumo.

 S&D ir kiti EP nariai EK pirmininkei von der Leyen: Neleiskite Vengrijos atkūrimo ir atsparumo planui maitinti korupcijos Vengrijoje.

 S&D europarlamentarai kartu pasirašė laišką Komisijos pirmininkei von der Leyen, ragindami ją atmesti Vengrijos vyriausybės atkūrimo ir atsparumo planą (RRP), nes Vengrijoje vis dar rimtai pažeidžiama teisinė valstybė. Pasirinkus ir teritoriškai paskirstant plane numatytas priemones, gali atsirasti favoritizmas, nepotizmas, sukčiavimas ir korupcija. Šis laiškas Komisijos pirmininkei yra bendras S&D Europos Parlamento narių ir kitų Europos Parlamento politinių grupių atstovų darbo rezultatas.