Vilija Blinkevičiūtė: Rusijos sankcijų pasekmės ir darbo rinkos problemos - naujoje Europos Parlamento darbotvarkėje

Vokelyje atlyginimus gaunantys darbuotojai, jaunimo užimtumo problemos, Rusijos ekonominės sankcijos, skaudžiai suduosiančios ekonomikai, – atrodytų, vardiname Lietuvos bėdas. Tikrai taip ir yra, tačiau nesame niekuo išskirtiniai, nes su šiais iššūkiais susiduria visos Europos Sąjungos (ES) šalys. Tai klausimai, visi iki vieno patenkantys į naujam politiniam sezonui susirinkusio Europos Parlamento (EP) darbotvarkę. 

Kad ir kokios skirtingos atrodytų šios problemos, jos visos tarpusavyje susijusios tarsi vienos rankos pirštai. Nelegalūs darbuotojai skatina socialines problemas ir biudžeto nepriteklių. Biudžeto nepriteklius reiškia mažiau galimybių pagelbėti rinkas praradusiems verslininkams arba vietos po saule ieškančiam jaunimui. Šlubuojantis verslas įsuka ekonominių ir socialinių problemų ratą, o mažiau galimybių turintys jauni žmonės nelinkę kurti šeimų. Tuomet ir vaikų mažiau gimsta, visuomenė sensta. Senstančiai visuomenei nėra iš ko mokėti orių pensijų, o prie to ir vėl prisideda biudžetą skriaudžiantys nelegalų darbą toleruojantys darbdaviai ir darbuotojai. Na, ir vėl viskas nuo pradžių... Būtent dėl tokio kompleksiškumo ir tarpusavio sąveikos šiuos klausimus jau šią savaitę imasi spręsti EP nariai, susirinkę  į komitetus ir politines frakcijas.

Visos minėtos sritys man labai artimos, aktyviai dalyvausiu ieškant geriausių sprendimų Lietuvai ir kiekvienam jos piliečiui. Kartu su kolegomis socialdemokratais sieksime, kad kova su nelegaliu darbu būtų pripažinta vienu iš ES strateginių prioritetų šiai kadencijai. Juk nelegalus darbas ir šešėlyje besislepianti ekonomika ypač kenkia tiek atskirų šalių, tiek visos Europos ekonomikai bei socialinės apsaugos sistemų saugumui, griauna socialinių išmokų ir visą viešųjų paslaugų finansavimo sistemą. Žmonės, priversti dirbti nelegaliai, savo darbo vietose yra nesaugūs, pažeidžiami ir patiria skurdą tiek dirbdami, tiek ir sulaukę vyresnio amžiaus.

Dar viena ypač skubių sprendimų reikalaujanti problema – kaip pagelbėti dėl Rusijos embargo didelių finansinių nuostolių patiriantiems visos Europos ir ypač Lietuvos žemdirbiams, perdirbėjams ir vežėjams. Susidariusi situacija neabejotinai skaudžiai atsilieps mūsų šalies ekonomikai, o žmonės neteks darbo ir pajamų. Todėl kreipiausi į Europos Komisiją prašydama paaiškinti, ar yra numatytas kompensavimo mechanizmas ar fondas, iš kurio šalys, patiriančios nuostolius dėl Rusijos sankcijų, galėtų gauti kompensacijas. Lauksime atsakymo ir apie galimybes būtinai informuosime nukentėjusius nuo Rusijos veiksmų. Taip pat šiuo metu inicijuoju visų Baltijos šalis atstovaujančių EP narių kreipimąsi į žemės ūkį kuruojančius atsakingus ES Komisijos ir Parlamento pareigūnus dėl paramos Baltijos šalių žemės ūkiui ir maisto gamybos sektoriui.

Jaunimo nedarbas išlieka viena skaudžiausių darbo rinkos rykščių. Galimybių įsidarbinti jauni žmonės neranda ne tik dėl paklausaus išsilavinimo trūkumo ar patirties stokos. Svarbesnė priežastis ta, kad tiesiog nėra darbo. Naujų darbo vietų kūrimas privalo tapti tiek šalių atskirai, tiek visos ES prioritetu. Taip pat noriu akcentuoti, kad jau įsidarbinę jaunuoliai darbovietėse turi turėti visas darbo vietų, finansinio saugumo ir socialines garantijas. Kiekvieną kart apie tai kalbėdama kolegoms EP ir Komisijoje, keliu klausimą, ar saugios darbo vietos, arba apskritai jokios darbo vietos neturintis jaunas žmogus ryšis sukurti šeimą ir auginti vaikus? O demografinė situacija – tarsi tiksinti bomba, kuri atėjus laikui gali nušluoti visą gerovę, kurią kuriame savo šalyje ir Europoje.

Iššūkiai, laukiantys mūsų, Europos parlamentarų, išties ne menki. Esu linkusi kiekviename iššūkyje matyti galimybes veikti ir rasti efektyviausius sprendimus. Tuo labiau, kad šį rudenį tvirtiname naujuosius Europos komisarus, o tuo pačiu nustatome politikos kryptis. Žmonių poreikiais ir socialiniu teisingumu paremti šio politinio sezono EP sprendimai galėtų tapti stipriu ramsčiu, padėsiančiu įveikti tiek įsisenėjusias, tiek naujai kylančias kliūtis socialinei ir ekonominei visos Europos gerovei.

 

Vilija Blinkevičiūtė
Europos Parlamento narė