Vilija Blinkevičiūtė ragina skirti didesnį finansavimą vaikų skurdo problemai spręsti

Europos Parlamento narė Vilija Blinkevičiūtė kartu su kolegomis inicijavo rašytinį pareiškimą, kuriame Komisija ir valstybės narės raginamos kuo skubiau imtis priemonių ir skirti didesnį finansavimą, kovojant su vaikų skurdu ir socialine atskirtimi Europoje.

"Paradoksas, tačiau šiuo metu Europoje, viename turtingiausių pasaulio regionų, net apie 20 milijonų vaikų skursta arba balansuoja ant skurdo ribos. Skaudu pripažinti, tačiau šiuo metu Europoje daugiau yra skurstančiųjų vaikų nei suaugusiųjų. Strategijoje „Europa 2020“ įsipareigojome iš viso panaikinti vaikų skurdą, tačiau šie pažadai kol kas tik lieka gražiais žodžiais" – sako Vilija Blinkevičiūtė.

Europos Parlamentas savo pareiškime ragina Komisiją kuo skubiau parengti konkretų veiksmų planą ir reikalauti, kad visos valstybės narės imtų taikyti konkrečius nacionalinius vaikų skurdo ir socialinės atskirties mažinimo tikslus.

"Žinoma, tai nėra lengva padaryti, tačiau valstybės narės turėtų dar efektyviau naudotis ES finansavimu ir visomis kitomis esamomis priemonėmis, kad būtų panaikintas uždaras skurdo ratas. Komisija turėtų apsvarstyti papildomo ir tik vaikams skirto biudžeto skyrimą." – dėsto parlamentarė.  

Jei šis rašytinis pareiškimas per tris mėnesius sulauks daugiau kaip pusės europarlamentų palaikymo, tai jis bus perduotas Komisijai ir valstybėms narėms, kad imtųsi konkrečių veiksmų investuojant į vaikus, kovojant su jų skurdu ir socialine atskirtimi.

 

Europos Parlamento narės Vilijos Blinkevičiūtės biuro informacija