Vilija Blinkevičiūtė: kad stiprėtų mūsų europinė šeima

Rimantas Kazlauskas

Su Europos Parlamento nare Vilija Blinkevičiūte kalbamės apie  ES aktualijas

 Gerbiama Vilija, kaip Europos Parlamentas reagavo į Jungtinės Karalystės referendumo dėl narystės Europos Sąjungoje rezultatus?

Taip, kaip ir kiekviena darni šeima, kai vienas jos narys nusprendžia išeiti - apgailestavome, bandėme suprasti priežastis ir svarstėme, ką reikėtų daryti, kad sustiprintume šeimos saitus, tačiau nebandėme įkalbinėti elgtis kitaip – norą atsiskirti nuo ES išreiškė dauguma britų. Europos Parlamentas, kuris atstovauja 500 mln. bendrijos piliečiams, privalo gerbti jų nuomonę. 

Neeilinėje savo sesijoje paraginome kuo greičiau pradėti  derybas dėl atsiskyrimo, kad išvengtume nežinios ir galimo nestabilumo pereinamuoju laikotarpiu. Jau dabar britai pajuto neigiamas referendumo pasekmes – nuvertėjo svaras, mažiau patikima tapo investicinė aplinka. Dėl to nerimauja ir  beveik 180 tūkst. lietuvių, kurie šiuo metu gyvena ir dirba Jungtinėje Karalystėje. Galiu juos užtikrinti, jog mažiausiai du metus, kol vyks derybos, jie galės dirbti tokiomis pačiomis sąlygomis kaip iki šiol. O tolimesnės darbo galimybės priklausys nuo derybų rezultatų.

 

Ar galima teigti, kad  britų norą atsiskirti  lėmė jų nusivylimas Europos Sąjunga?

Manau, kad tokį britų apsisprendimą labiau lėmė nepakankamas žinojimas, ką gero narystė ES davė šaliai ir populistinių politikų kurstomos baimės dėl to, jog atvykėliai atims iš vietinių gyventojų darbo vietas ir sunaudos jų lėšas socialinei apsaugai. Mažai buvo aiškinta, jog dėka galimybių  laisvai prekiauti, teikti paslaugas, investuoti  bei naudotis kvalifikuotais kitų šalių darbuotojais šalis pasiekė puikių ekonominių rezultatų. Šiuo metu Jungtinės Karalystės gyventojų užimtumas yra vienas  aukščiausių ES, o nedarbas – vienas žemiausių. Akivaizdu, kad darbo čia užtenka ir britams, ir atvykėliams. Šių privalumų šalis gali netekti atsiskyrusi nuo ES.

Tyrimais įrodyta, kad dauguma  ES piliečių svetur ieško darbo, o ne socialinių pašalpų. Jie daugiau prisideda prie priimančios šalies biudžeto, mokėdami mokesčius ir įmokas socialinei apsaugai, nei ta socialine apsauga iš tiesų pasinaudoja. Retoje Lietuvos šeimoje nerasime išvykusio padirbėti į kitą šalį. Neabejoju, jog dauguma jų ten ne tik sunkiai dirba, bet ir padeda namuose likusiems artimiesiems. 

 

Ką reikėtų daryti, kad didėtų žmonių pasitikėjimas Europos Sąjunga?

Taip pat, kaip ir šeimoje – ji yra tiek tvirta, kiek sugeba rūpintis savo nariais.  ES privalo konkrečiais darbais įrodyti kiekvienam savo piliečiui, jog sugeba pasirūpinti jo saugumu, normaliai apmokamu darbu, patikima socialine apsauga, oria senatve,  palankiomis sąlygomis verslui, tvirtomis teisių ir laisvių garantijomis. Europos Parlamento socialdemokratai nuolat siekia, kad ES politikoje kuo daugiau dėmesio būtų skiriama paprastam žmogui ir socialinėms problemoms. Tik taip mes sugebėsime padidinti žmonių pasitikėjimą Europos Sąjunga ir sustiprinti mūsų europinę šeimą.

Interviu publikuotas 50 laikraščių