Vilija Blinkevičiūtė išrinkta Europos Parlamento komiteto pirmininke

Šią savaitę Vilija Blinkevičiūtė buvo išrinkta Europos Parlamento Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pirmininke. Iki šiol ji buvo šio komiteto pirmininko pavaduotoja. Tai aukščiausia pozicija, kurią Europos Parlamente kada nors užėmė Lietuvos atstovas.

Moterų ir vyrų lygybė yra viena pagrindinių Europos Sąjungos teisių ir politinių siekių, kurio įgyvendinimui Europos Parlamentas skiria daug dėmesio. Per du su puse šios  kadencijos metų   priimta net 16 rezoliucijų, kuriose buvo vertinama moterų ir vyrų lygybės įgyvendinimo pažanga, pateikti siūlymai, kaip geriau užtikrinti lygybę darbo rinkoje, versle, mokslo srityje, mažinti moterų skurdą, kovoti su murtu prieš moteris ir prekybą žmonėmis. Labai svarbi buvo V.Blinkevičiūtės rengta rezoliucija, kuri įpareigoja Europos Komisiją  pateikti konkrečius siūlymus, kaip iš esmės pagerinti profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą bei parengti reikiamų direktyvų projektus.  Europos Parlamento iniciatyva  2017-ieji buvo paskelbti kovos su smurtu prieš moteris metais.

„Šis išrinkimas man ypač svarbus jau vien dėl to, kad iki šiol mažos šalies, kokia yra Lietuva, atstovai Europos Parlamente neužėmė tokios aukštos pozicijos. Manau, kad tai yra ne tik mano, bet ir Lietuvos pasiekimų lyčių lygybės srityje įvertinimas. Juk ir ES lyčių lygybės institutas Vilniuje buvo įsteigtas ne atsitiktinai.  Tuo pačiu tai  įpareigoja mane dirbti dar daugiau ir geriau.   O spręstinų problemų šioje srityje Europos Sąjungoje ir Lietuvoje yra dar daug  – nelygybė darbo rinkoje, versle, politikoje, šeimoje, smurtas prieš moteris ir kitos“, - komentavo savo paskyrimą komiteto pirmininke V.Blinkevičiūtė.

  

V.Blinkevičiūtės biuro informacija