Vilija Blinkevičiūtė: daugiau dėmesio vyresnio amžiaus žmonėms

Europa senėja. Per pastaruosius penkiasdešimt metų europiečiai ėmė gyventi penkiais metais ilgiau ir ši tendencija turėtų  išlikti toliau. Kasmet Europos Sąjungoje suskaičiuojame maždaug dviem milijonais daugiau  šešiasdešimtmečių ir vyresnių. Su gyventoju senėjimu susijusios  problemos – blogėjantis darbingo ir nedarbingo amžiaus žmonių santykis, didėjantis lėšų poreikis pensijoms, socialinėms paslaugoms ir sveikatos apsaugai. Šios problemos nuolat svarstomos Europos Parlamente.  

Europos Parlamento plenarinėje sesijoje diskusijose dėl  Europos kartų solidarumo ir aktyvaus senėjimo metų V.Blinkevičiūtė Socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcijos vardu ragino  daugiau dėmesio  skirti vyresnio amžiaus žmonėms. Ji pabrėžė, jog  vyresni žmonės  yra ne našta ekonomikai ir visuomenei, o turtas. Todėl būtina skatinti darbdavius priimti ir išlaikyti darbo rinkoje vyresnio amžiaus darbuotojus. Europos Komisija turėtų parengti pasiūlymus  vyresnio amžiaus žmonių užimtumui gerinti. Tai ypač aktualu vėlinant pensinį amžių. Taipogi būtina užtikrinti pensijų sistemų tvarumą ir tuo pačiu garantuoti žmonėms tinkamas pajamas išėjus į pensiją, kad jie galėtų gyventi ir oriai, ir aktyviai. Ne mažiau svarbu stiprinti kokybišką viešą infrastruktūrą, skirtą vyresniems žmonėms –  dienos centrus, pagalbą namuose, kokybiškas stacionarias slaugos ir globos paslaugas, pagaliau pritaikytą viešojo transporto sistemą.

 Žiūrėti You Tube

Europos Parlamento narės Vilijos Blinkevičiūtės biuro informacija