Vilija Blinkevičiūtė: ar veiks paskirtosios socialinės srities komisarės burtažodžiai?

Naujos darbo vietos, skurdo mažinimas, socialinis saugumas. Šias sąvokas tarsi kokius burtažodžius kartojo ir kartojo Belgijos politikė Marianne Thyssen - paskirtoji Užimtumo, socialinių reikalų, kvalifikacijos ir darbuotojų judėjimo komisarė, atsakinėdama į ją „egzaminavusių” europarlamentarų klausimus. Sritis, už kurią bus atsakinga p. Thyssen, jei bus patvirtinta Žano Klodo Junkerio pasiūlyta Europos Komisija, man labai artima. Šiuos klausimus sprendžiau dirbdama Lietuvoje, sprendžiu juos ir dabar Europos Parlamente. Todėl man, kaip politikei, kuriai socialinė sritis visuomet buvo prioritetas, šie „burtažodžiai” buvo malonūs ausiai. Tik ar jie taps realybe?

26 milijonai žmonių Europoje neturi darbo, iš jų 7,5 milijonai – jaunimas ir kol kas šie skaičiai nemažėja. Kaip vieną iš priemonių šioms problemoms spręsti M. Thyssen minėjo būsimos Komisijos nuostatą socialinį aspektą įtraukti į visas ES veiklos sritis. Ekonomika turi būti auginama tvariai, investuojant į naujų, socialiai saugių darbo vietų kūrimą. Būsimoji komisarė žadėjo, kad šioms investicijoms per ateinančius trejus metus bus skirta 300 milijardų eurų. Labai aiškiai akcentuota Jaunimo garantijų iniciatyva. Išgirdome paskirtosios komisarės pažadą aktyviai tęsti šios srities darbus.

Po Europą ir visą pasaulį sukrėtusios ekonominės krizės stebime naują reiškinį – dirbančiųjų skurdą. Žmonės, net ir turėdami darbus, nebegali išgyventi iš gaunamų pajamų. 126 milijonai europiečių šiandien balansuoja ant skurdo ir socialinės atskirties ribos. Kol kas sunkiai sekasi siekti užsibrėžto dešimtmečio tikslo ištraukti iš skurdo rizikos bent 20 milijonų europiečių. Būtent apie tai, o ypač apie skurde atsidūrusius vaikus, ir kaip ketinama Europos mastu spręsti šią problemą, paklausiau M. Thyssen Socialdemokratų frakcijos vardu. Taip pat pasiūliau idėją parengti Vaikų garantijų iniciatyvą, analogišką Jaunimo garantijų iniciatyvai, pagal kurią būtų galima taikyti konkrečias, finansiškai pagrįstas priemones, kurios padėtų skurstantiems vaikams. Vietoje konkretaus atsakymo, išgirdau patikinimą, jog kova su skurdu bus naujosios Komisijos prioritetas. Gal ir nenuostabu, nes paskirtieji komisarai vengia dalyti pažadus, kuriuos vėliau teks tesėti. Tačiau buvo paminėti ketinimai teikti paramą mažas pajamas gaunantiems, kurie ieško darbo arba nori persikvalifikuoti. Taip pat iš valstybių narių, anot paskirtosios komisarės, bus labai griežtai reikalaujama atsiskaityti už konkrečias priemones, taikomas gelbstint skurstančias šeimas.

Rimtas iššūkis M. Thyssen bus socialinės apsaugos sistemų efektyvesnė veikla. Po krizės, išaugus skurdo, nedarbo, socialinės atskirties rodikliams, o taip pat vykstant demografiniams pokyčiams, socialinės apsaugos sistemos visoje Europoje susiduria su finansinio tvarumo ir kitomis problemomis, kurias ne visada galima išspręsti dabartinėmis priemonėmis. Reikia ir sisteminių reformų. „Socialinės  apsaugos sistemos privalo siekti ilgalaikių tikslų, o ne tik gyventi šia diena”, – sakė M. Thyssen. Lakoniškai ir abstrakčiai. Beje, tai toks pat kaip ir daugelis kitų paskirtosios komisarės atsakymų. Taip tikriausiai lengviau, nes po abstrakčiomis atsakymų formuluotėmis galima pasislėpti ir sumažinti atsakomybę už būsimus veiksmus.

Socialdemokratų frakcija, kuriai priklausau, M. Thyssen Komisijos tvirtinime ketina uždegti žalią šviesą. Bet paskirtoji komisarė gali būti tikra – atidžiai seksime kiekvieną jos vadovaujamo direktorato žingsnį, kad rūpintis žmonėmis būtų siekama ne „burtažodžiais”, o realiais darbais.

Europos Parlamento narė Vilija Blinkevičiūtė

15min.lt