Vilija Blinkevičiūtė: „Apie žmonių problemas sužinau iš pirmų lūpų“

Su Europos Parlamento Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pirmininke, LSDP pirmininko pavaduotoja Vilija Blinkevičiūte  kalbame apie darbą ir aktualius sprendimus Europos Parlamente. 

 

Gerbiamoji Vilija, devintus metus dirbate Europos Parlamente. Kaip vertinate šios institucijos svarbą?

Europos Parlamentas yra didžiausia pasaulyje renkama institucija, kuri atstovauja 509 milijonams ES piliečių. Ir nors Europos Parlamentas yra daugiau nei už tūkstančio kilomentrų nuo mūsų namų, jo sprendimai daro didelę įtaką kasdieniame mūsų gyvenime.

Europos Parlamentas įgaliotas spręsti daug svarbių praktinių klausimų:  padėti narplioti finansų krizės sukeltas problemas ir mažinti nedarbą, skurdą bei socialinę atskirtį, užtikrinti švaresnę aplinką ir sveikesnį maistą, palengvinti keliavimą, užtikrinti pigesnius telefono skambučius ir t.t. Europos Parlamento balsas yra lemiamas tvirtinant ES biudžetą bei priimant teisės aktus, kurie privalomi visoms valstybėms narėms. Taigi Europos Parlamento galios yra ne mažesnės negu tos, kurias turi valstybių parlamentai.

O darbas Europos Parlamente skiriasi nuo LR Seimo pirmiausia tuo, kad čia reikia atstovauti ne tik savo šalies, bet ir visų ES piliečių interesus. Čia nėra pozicijos ir opozicijos. Kiekvienu klausimu tenka rasti sutarimą. Todėl mums   labai svarbu ne tik gerai išmanyti ES politiką, bet mokėti girdėti ir priimti kitą nuomonę bei surasti kompromisus.

Esate Europos Parlamento Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pirmininkė. Tai didelė garbė mažai šaliai. Kaip sekasi vadovauti komitetui?

Tai ne tik garbė, bet ir atsakomybė. Nedidelių valstybių atstovams retai tenka tokia atsakomybė.  Džiaugiuosi, kad mano komitetui sekasi gerai – esame vienas produktyviausiai dirbančių iš 20 parlamentinių komitetų. Svarstome, kaip sumažinti smurtą prieš moteris, sudaryti moterims didesnes galimybes dirbti, daryti karjerą, derinti darbą su įsipareigojimais šeimai, gauti ne mažesnį už vyrus atlyginimą ir pensiją bei kitas aktualijas. Tačiau vadovauti komitetui, kuriame yra 37 tikrieji, 33 pavaduojantys nariai iš visų 28 valstybių narių, nėra lengva.

 Be to, aktyviai darbuojuosi ir Užimtumo ir socialinių reikalų komitete. Būtent socialiniai klausimai, kurie svarstomi abiejose komitetuose, man labiausiai prie širdies – jaučiu, kad čia realiai galiu padėti žmonėms ir Lietuvoje, ir visoje ES. Savaitgaliais, grįžusi į Lietuvą, daug po ją važinėju, bendrauju su žmonėmis, girdžiu jų problemas iš pirmų lūpų.

Kokias aktualijas dabar svarstote  Europos Parlamente?

Daug dėmesio skiriame naujos ES iniciatyvos – Socialinių teisių ramsčio –  įgyvendinimui. Ši iniciatyva turėtų suteikti piliečiams naujų, veiksmingesnių darbo ir socialinių teisių, padėtų geriau spręsti socialines problemas. Tai reiškia, kad europiečių gerovė ir socialinis saugumas tampa visos Bendrijos prioritetu. 

Bus siekiama, kad visi turėtų lygias galimybes gauti tinkamą ir saugų darbą bei visas socialines garantijas. Taip pat būtina užtikrinti, kad kiekvienas skurstantis žmogus gautų tinkamo dydžio minimalias pajamas. Tokias, kurios, nepriklausomai nuo žmogaus amžiaus, užtikrintų orų gyvenimą. Bus skatinama kokybiškų ir prieinamų vaikų, senyvų ir neįgalių žmonių priežiūros bei sveikatos apsaugos paslaugų plėtra.

Europos Parlamente šiuo metu svarstomi teisės aktai dėl darbo ir šeimos suderinimo. Drįstu teigti, kad tai vienos iš svarbiausių šiuo metu vykstančių diskusijų, kurių rezultatas turėtų būti reali pagalba šeimai, pirmiausia – moterims.

 Prasidėjo diskusijos dėl 2021-2027 metų ES biudžeto. Ieškosime, kuo užpildyti biudžeto netektis dėl „Brexit“. Neabejoju, jog rasime papildomų biudžeto pajamų šaltinių. Esu įsitikinusi, kad galimas ES biudžeto lėšų perskirstymas neturėtų mažinti išlaidų socialiniai sričiai. Šias išlaidas būtina didinti.

Tai tik dalis aktualijų, kurias svarstome Europos Parlamente. 

 

Dėkojame už interviu ir tikimės jog šiuos pokalbius tęsime kituose žurnalo numeriuose.