Vilija Blinkevičiūtė: apie darbą Europos Parlamente ir moterų problemas

Rimantas Kazlauskas

Su Vilija Blinkevičiūte kalbamės apie darbą Europos Parlamente ir  moterų problemas

Gerbiama Vilija, šiemet tapote Europos Parlamento moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pirmininke. Ar padaugėjo darbo?

Žinoma, padaugėjo. Man teko garbė vadovauti vienam iš rezultatyviausiai dirbančių komitetų. Šioje  kadencijoje jau priėmėme net 22 rezoliucijas, kuriose  pateikėme siūlymus, kaip geriau užtikrinti lygias moterų ir vyrų galimybes darbo rinkoje, versle, moksle, kaimo vietovėse, didinti moterų ekonominį aktyvumą, mažinti jų skurdą, geriau derinti darbą ir asmeninį gyvenimą,  kovoti su smurtu prieš moteris ir prekybą žmonėmis.  Esu įsitikinusi, kad tokia sparta dirbsime ir toliau, kadangi šioje srityje dar yra daug spręstinų problemų. Be to, jaučiu ypatingą atsakomybę ir dėl to, kad Lietuvos atstovui pirmą kartą patikėta vadovauti vienam iš dvidešimties Europos Parlamento komitetų. Paprastai ši atsakomybė tenka tik didžiųjų valstybių europarlamentarams.

 Kokia moterų teisių problema šiuo metu yra aktualiausia?

Europos Parlamento iniciatyva 2017-ieji paskelbti kovos su smurtu prieš moteris metais. Todėl šiai problemai šiemet bus skiriama daugiausia dėmesio Europos Parlamente, valstybėse narėse, tame tarpe – ir Lietuvoje. Turime įvertinti, kad Europos Sąjungoje beveik kas trečia moteris yra patyrusi  fizinę ar psichologinę prievartą, didėja smurto grėsmės internetinėje erdvėje, vis dar paplitusi prekyba žmonėmis. Būtinos veiksmingesnės priemonės smurtui prieš moteris mažinti. Džiaugiuosi, kad Lietuva ėmėsi ryžtingų veiksmų įveikti smurtą prieš vaikus. Tai padės labiau apsaugoti ir moteris. Juk smurtas šeimoje vienodai žeidžia ir vaikus, ir moteris. Tačiau nepakanka vien tobulinti įstatymus. Reikia užtikrinti, kad jie realiai veiktų. O svarbiausia – ugdyti žmonių nepakantumą bet kokiam smurtui.

Kokius dar išskirtumėte  prioritetus lyčių lygybės srityje?

Kita sritis, kuriai šiemet ypatingą dėmesį skiria ir Jungtinės Tautos – moterų ekonominio aktyvumo didinimas. Turime pasiekti, kad kuo daugiau moterų turėtų galimybes dirbti, uždirbti ne mažiau už vyrus, o senatvėje gauti normalias pensijas. Būtina sudaryti geresnes sąlygas derinti darbą, asmeninį gyvenimą ir įsipareigojimus šeimai. Konkretūs siūlymai buvo pateikti mano rengtoje Europos Parlamento  rezoliucijoje. Šiemet iš Europos Komisijos laukiame atitinkamų teisės aktų projektų, kurie turėtų  pagerinti motinystės bei tėvystės apsaugą ir įteisinti šeimos narių priežiūros atostogas. Taip pat tikiuosi, kad bus pritarta ir mūsų inicijuotai vaikų apsaugos nuo skurdo garantijai. Paminėjau tik dalį svarbesnių sprendimų, kuriuos turėtume šiemet priimti Europos Parlamente.

 Interviu 49 Lietuvos laikraščiuose