V.Blinkevičiūtės nuomone socialiniai siekiai es turi tapti tokie pat svarbūs kaip ir ekonominiai rodikliai

Taupymas socialinių tikslų sąskaita nebegalimas. Būtina užtikrinti socialinę apsaugą, socialiai saugias darbo vietas, skurdo ir atskirties mažinimą. Socialiniams tikslams turi būti teikiama tokia pat svarba, kaip ir ekonominiams ar fiskaliniams klausimams. Tokią vieningą poziciją vakar Europos Parlamentui svarstant Strategijos „Europa 2020“ socialinės ir užimtumo politikos tikslus išdėstė Socialdemokratų frakcijos atstovai. Diskusija šiuo klausimu vyko Europos Komisijai (EK) pristačius atliktą rezultatų suvestinę, kaip valstybėse narėse įgyvendinama Strategija „Europa 2020“.

Strategijoje „Europa 2020“ numatyti 5 tikslai, siekiant išmanaus, įtraukiančio ir tvaraus augimo. Tarp numatytųjų tikslų ir skurdo bei nedarbo mažinimo tikslai. Strategijoje numatyta, kad iki 2020 metų 75 procentai 20 - 64 amžiaus žmonių turi turėti darbą. Skurstančiųjų skaičius visoje ES turi sumažėti 20-čia milijonų. 2015 metais EK vertins per pusę numatytojo laikotarpio pasiektus rezultatus.

Pripažinta, kad pasiekti Strategijoje „Europa 2020“ numatytus socialinius tikslus yra sudėtinga dėl ekonominės krizės pasekmių. Itin skaudžiai ekonomikos nuosmukis palietė socialiai jautriausias grupes. Skurdas vis dar nėra pažabotas, o užimtumo didinimas, kokybiškų ir saugių darbo vietų steigimas išlieka pagrindiniu visų ES valstybių iššūkiu.

Europos Parlamente plenarinėje diskusijoje kalbėjusi europarlamentarė Vilija Blinkevičiūtė teigė, kad ES nedarbas vis dar išlieka didelis, ypač jaunimo tarpe. Todėl valstybės narės turėtų kuo skubiau įgyvendinti Jaunimo užimtumo iniciatyvą, kuri realiai gali padėti jauniems žmonėms gauti darbą, ypač pirmąjį savo darbą. „Kita vertus, numatytieji 6 milijardai eurų visoms valstybėms narėms nėra pakankama suma išspręsi jaunimo nedarbo problemą, todėl norėčiau paraginti Komisiją persvarstyti Jaunimo užimtumo garantijos finansavimą po 2014-2015 metų ir siekti skirti ženkliai daugiau lėšų šiai svarbiai, visos ES ateitį lemiančiai programai,“ - sakė europarlamentarė V. Blinkevičiūtė.

V.Blinkevičiūtės biuro informacija

 KALBA VIDEO

 http://ukininkopatarejas.lt/v-blinkeviciutes-nuomone-socialiniai-siekiai-es-turi-tapti-tokie-pat-svarbus-kaip-ir-ekonominiai-rodikliai/