V.Blinkevičiūtė, Z.Balčytis: „ar Norvegijos veiksmai atitinka ES piliečio interesus?“

Europos Parlamento nariai Vilija Blinkevičiūtė ir Zigmantas Balčytis kreipėsi į Europos Komisiją, klausdami ar Norvegijos valdžios institucijų veiksmai negrąžinti Lietuvos piliečio į savo gimtąją šalį atitinka Europos Sąjungos piliečio interesus. Taip pat parlamentarai domisi, ar Komisija imsis veiksmų, siekiant apsaugoti Europos Sąjungos piliečio teises bei grąžinti vaiką į Lietuvą.

Į parlamentarus kreipėsi Lietuvos piliečio Gabrieliaus močiutė, prašydama padėti vaiką grąžinti į Lietuvą. Berniuko močiutė jau yra pateikusi prašymą būti paskirta vaiko globėja ir nustatyti su ja vaiko gyvenamąją vietą, kol bus išspręstas vaiko motinos globos klausimas.

Parlamentarų paklausime Europos Komisijai teigiama, kad nei berniuko artimieji, nei Lietuvos kompetentingos institucijos neturi Norvegijos institucijų oficialių duomenų apie tai, kokiu teisiniu pagrindu vaikas apgyvendintas Norvegijos socialinės globos namuose, kodėl vaikas (Lietuvos Respublikos pilietis, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvoje) nėra grąžinimas į Lietuvą.

Parlamentarai Europos Komisijos taip pat klausia, ar šiuo atveju nėra pažeidžiamos vaiko teisės, kad jis nėra gražinimas į savo gimtąją šalį? Ar nėra pažeidžiamos vaiko prigimtinės teisės į gimtąją kalbą, religijos, tradicijų bei kultūros pažinimą?

V.Blinkevičiūtės biuro informacija