V.Blinkevičiūtė tikisi, kad Latvijos pirmininkavimas bus toks pat sėkmingas kaip ir Lietuvos

Nuo š.m. sausio Latvija pirmą kartą stojo prie Europos Sąjungos (ES) pirmininkavimo vairo. Šiandien Europos Parlamento plenarinėje sesijoje Latvijos premjerė Laimdota Straujuma pristatė savo šalies pirmininkavimo ES Tarybai programą ir prioritetus. Ji pabrėžė, kad, visų pirma, Latvija sieks, kad Europa per šį pusmetį taptų labiau konkurencinga, skaitmenizuota ir aktyviai įsitraukusi į globalius reikalus.

„Latvijos pirmininkavimo programa išties nuteikia optimistiškai. Kaimynai latviai pasiruošę dirbti daug ir intensyviai. Ypač teigiamai vertinu jų prioritetus socialinėje ir užimtumo srityje. Latvija sieks, kad kuo greičiau pradėtų veikti Europos Komisijos investicijų paketas, kuris turėtų atgaivinti Europos ekonomiką, o žmonės turėtų ne bet kokį, bet kokybišką, saugų ir gerai apmokamą darbą. To mums dabar labai reikia“ , - po pristatymo sakė Europos Parlamento narė Vilija Blinkevičiūtė.

Sveikindama Latviją su pirmininkavimo pradžia, plenarinio posėdžio metu, ji kalbėjo: „džiaugiuosi, kad Latvija sieks užbaigti Platformos kovai su nelegaliu darbu kūrimą. Tai labai svarbu mūsų po krizės atsigaunančiai ekonomikai. Privalome ne tik didinti investicijas Europoje, bet ir efektyviai kovoti su nelegaliu darbu, kuris nusineša ne tik valstybių pajamas, bet ir darbuotojų socialinę apsaugą, užtikrintumą darbo vietoje bei orią senatvę“.

Taip pat Vilija Blinkevičiūtė pabrėžė, jog džiaugiasi matydama, kad Latvija atkreipė dėmesį į socialinės apsaugos bei socialinių paslaugų svarbą, o ypač - socialinių paslaugų deinstitucionalizavimo poreikį. Parlamentarė teigiamai įvertino ir tai, kad pagaliau bus stengiamasi pasiekti susitarimą dėl Antidiskriminacinės Direktyvos, kurios priėmimas turės tiesioginę įtaką milijonų neįgaliųjų gyvenimo kokybei.  Daug dėmėsio žadama skirti lyčių lygybei ir problemoms, kurios kyla dėl spartaus visuomenės senėjimo. Jaunimas ir žmonės su negalia – tai dvi socialinės grupės, kurioms turėtų būti dedikuota daugiausia sprendimų šį pusmetį.

Latvijos pirmininkavimo ES kulminacija bus gegužės 21-22 dienomis vyksiantis Rygos viršūnių susitikimas. Jo metu turi būti suplanuota nauja kryptis ES Rytų partnerystės programai.

„Labai svarbu, kad Latvijos pirmininkavimas rengs Rytų partnerystės viršūnių susitikimą. Dalis tikslų buvo pasiekta Vilniaus viršūnių susitikimo metu, tačiau geopolitinė situacija išlieka labai sudėtinga, taigi itin svarbu, kad mes, Europos Sąjunga užtikrintume strateginę ir tęstinę paramą Rytų partnerystės šalims“, - šiandien plenarinio posėdžio metu sakė Vilija Blinkevičiūtė.

Linkėdama sėkmės ir sklandaus pirmininkavimo, Vilija Blinkevičiūtė pridūrė: „pirmasis pirmininkavimas yra istorinis momentas valstybei narei, kuris, kartu su prisijungimu prie euro zonos, sakyčiau, vainikuoja integracinį procesą. Tikiu, kad po pusės metų Latvija ir Lietuva kartu galės pasidžiaugti iš „naujokių“ abi tapusios „patyrusiomis“ ES valstybėmis narėmis“.

Liepos 1 dieną pirmininkavimą ES perims Liuksemburgas.

V.Blinkevičiūtės biuro informacija