V.Blinkevičiūtė: „Tai pozityvi žinia nuo taupymo priemonių išsekusiai Europai"

Šiandien Europos Parlamentas kartu su ES užimtumo ir socialinių reikalų komisare Mrianne Thyssen aptarė naujausią Europos Komisijos siūlymą jau šiais metais Jaunimo užimtumo iniciatyvai skirti 1 mlrd. eurų. Taip išankstinis valstybių narių veiksmų, kuriais didinamas jaunimo užimtumas, finansavimas padidėtų iki 30 kartų – greičiau susirasti darbą būtų padėta iki 650 000 jaunuolių.

„Negalime taikstytis su tuo, kad šiandien Europoje 7,5 milijonai jaunų žmonių nuo 15 iki 24 metų niekur nesimoko ir nedirba. Todėl sveikinu ir palaikau Komisijos pasiūlymą padidinti išankstinį finansavimą iki 30 proc., nes tai padės valstybėms narėms įgyvendinti jaunimo užimtumo programas savo šalyse“ , - šiandien Strasbūre plenarinio posėdžio metu sakė parlamentarė Vilija Blinkevičiūtė.

Jos teigimu, šis siūlymas yra didelis žingsnis į priekį Europoje, investuojant į žmones ir pozityvi žinia nuo taupymo priemonių išsekusiai Europai.

„Džiaugiuos, kad jaunimo užimtumas mūsų ES politinėje darbotvarkėje tampa vienas iš pagrindinių prioritetų. Norėčiau paraginti Tarybą kuo skubiau pritarti šiam Komisijos pasiūlymui ir paraginti valstybes nares kuo efektyviau pasinaudoti Europos Sąjungos teikiama išankstinio mokėjimo pagalba, nes su šiuo skirtu didesniu finansavimu galėsime į darbo rinką sugrąžinti žymiai daugiau niekur nedirbančių jaunuolių“, - pabrėžė V.Blinkevičiūtė.

Jaunimo užimtumo iniciatyva siekiama į darbo rinką integruoti nesimokantį, nestudijuojantį ir nedirbantį jaunimą. 2014-2020 m. šiai iniciatyvai skirta 3,2 mlrd. eurų, kurią papildo analogiška Europos Socialinio fondo parama. Iniciatyvos lėšos skiriamos toms ES valstybėms, kurių regionuose jaunimo nedarbas yra didesnis nei 25 proc.

V.Blinkevičiūtės biuro informacija

V.Blinkevičiūtės pasisakymo vaizdo įrašas