Vaikų garantija sėkmingai skinasi kelią

Europos Parlamento Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas pritarė parlamentarės Vilijos Blinkevičiūtės ir Socialistų bei demokratų frakcijos siūlymui sukurti Vaikų garantiją Europoje.

 

„Labai džiaugiuosi, kad ši mūsų iniciatyva taip sėkmingai skinasi kelią. Komitetas Vaikų garantijos idėją įtraukė į pranešimą apie vaikų skurdą. Už šį pranešimą Strasbūre balsuosime lapkričio mėnesį. Jei jam bus pritarta, Europos Komisija turės į tai atsižvelgti ir ieškoti finansavimo“, - pasakoja Vilija Blinkevičiūtė.

 

Europos vaikų garantija sudarytų galimybes taikyti konkrečias, finansiškai pagrįstas priemones, kurios padėtų skurstantiems vaikams visoje Europoje. Vaikų garantija turėtų specialų fondą ir kiekvienas skurstantis vaikas iš šio fondo galėtų gauti nemokamas sveikatos priežiūros, nemokamo ugdymo, vaikų priežiūros, deramo apgyvendinimo ir tinkamos mitybos paslaugas. Tai galėtų būti panaši priemonė į dabar jau veikiančią Jaunimo užimtumo iniciatyvą.

 

„Privalome pasiūlyti ateitį visiems Europos vaikams suteikdami lygias galimybes jau vaikystėje – tik taip panaikinsime uždarą skurdo ratą. Vaikams turi būti užtikrinta sveikatos apsauga, švietimas, tinkamas būstas ir mityba, kad jie augtų sveiki ir saugūs, galėtų mokytis ir užaugti aktyviais savo šalių piliečiais. Vaikų garantijai turi būti skirtos ES lėšos,“ – tvirtina europarlamentarė.

 

Komiteto parengtame pranešime Europos Komisija ir valstybes narės raginamos sukurti integruotą Europos planą kovoti su vaikų skurdu, įskaitant tiek Vaikų garantiją, tiek programas, kuriomis tėvams teikiama parama ir galimybės išsivaduoti iš socialinės atskirties ir integruotis į darbo rinką;

 

EP narės Vilijos Blinkevičiūtės biuro informacija