V.Blinkevičiūtė ragina ES nares dėti daugiau pastangų, kovojant su nedarbu ir skurdu

Jaunimo nedarbo mažinimas ir kova su skurdu, ypač vaikų ir moterų, – tai problemos, kurias Europos Sąjungos (ES) Komisiją ir valstybes nares imtis spręsti aktyviau paragino Europos Parlamento (EP) Užimtumo ir Socialinių reikalų komiteto narė Vilija Blinkevičiūtė EP plenarinėje sesijoje Strasbūre, svarstant Europos ekonominės politikos koordinavimo semestro 2014 metų prioritetų įgyvendinimą. Šiandien EP balsuoja dėl prioritetų įgyvendinimo patvirtinimo.

„Įrankių šioms bėdoms spręsti yra, tik valstybės narės ne visuomet pakankamai efektyviai juos išnaudoja“, – sako V. Blinkevičiūtė. – „Pavyzdžiui, Jaunimo užimtumo iniciatyva, skirta spręsti opiai jaunimo nedarbo problemai, pasiteisino šalyse, kurios iniciatyvoje numatytas priemones pradėjo efektyviai naudoti. Tačiau šalys, kurios nesistengia įgyvendinti numatytųjų priemonių, ir toliau smunka į vis gilesnę jaunimo nedarbo duobę“.

Lietuvoje, kuri gana pažangiai ėmėsi įgyvendinti Jaunimo užimtumo iniciatyvą, neturinčių darbo ir niekur nesimokančių jaunų žmonių nuo praeitų metų spalio iki šiandienos sumažėjo net 13 tūkstančių. „Ne veltui dėl šios programos yra tiek diskutuota, o priimti sprendimai, kai įgyvendinami efektyviai, duoda akivaizdžios naudos. Todėl ir raginu Komisiją ir, ypač valstybes nares įtraukti į savo veiklos programas Jaunimo užimtumo iniciatyvą bei naudoti Europos socialinio fondo (ESF) lėšas platesniems projektams, susijusiems su jaunimu, finansuoti, nes socialinės investicijos yra būtinos sėkmingai ES ateičiai, ,“ – teigė europarlamentarė.

Dėl ekonominės ir finansinės krizės ir dėl valstybėse narėse taikomų taupymo priemonių, Europoje labai padidėjo ir toliau auga skurdas, ypač vaikų ir moterų skurdas. Europos Sąjungoje net 27 procentai vaikų skursta ar balansuoja ant skurdo ribos. „Raginu valstybes nares kuo skubiau įgyvendinti 2012 metais Komisijos pateiktą rekomendaciją dėl kovos su vaikų skurdu, kad nei vienas vaikas neliktų nuošalyje“, – sakė V. Blinkevičiūtė, artimiausiu metu ketinanti inicijuoti Europos Vaikų garantijų iniciatyvą, kurios rėmuose būtų numatyti realūs finansiniai ir socialiniai svertai vaikų skurdui mažinti. Europarlamentarės teigimu, Komisija ir valstybės narės taip pat turi kuo didesnį dėmesį skirti ir moterų skurdo problemai, nes šiuo metu didžiausią mažiausias pajamas gaunančių asmenų dalį sudaro moterys. Atsakingos institucijos turi parengti rekomendacijas ir programas, siekiant sumažinti vyrų ir moterų darbo užmokesčio ir pensijų skirtumą.

EP kasmet drauge su Komisija ir Taryba aptaria ekonominius ir socialinius Komisijos ir valstybių narių veiklos prioritetus. Komisija ir valstybės narės privalo atsižvelgti į Europos parlamentarų pateiktas rekomendacijas ir pastabas tolesniame ekonominės ir socialinės politikos įgyvendinime. Būtent šie bendri EP, Komisijos ir Tarybos prioritetų svarstymai lemia, kaip atrodys tiek visos ES, tiek atskirų valstybių narių, ekonominė ir socialinė padėtis.

V.Blinkevičiūtės biuro informacija