V.Blinkevičiūtė išrinkta EP moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pirmininko pavaduotoja

Vienintelė Lietuvos atstovė moteris Europos Parlamente, politikė Vilija Blinkevičiūtė išrinkta Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pirmininko pavaduotoja. Komitetų pirmininkų pavaduotojų postai šioje bei praeitoje kadencijoje nebuvo patikėti nei vienam Lietuvos atstovui.

 „Didelė garbė ir atsakomybė tapti šio svarbaus komiteto pirmininko pavaduotoja. Europos Sąjungoje lygios galimybės yra viena pagrindinių vertybių, kuri turi būti nuosekliai stiprinama. Problemų šioje srityje vis dar labai daug – tai ir smurtas prieš moteris, darbo užmokesčio skirtumai, moterys vis dar uždirba beveik 20 proc. mažiau nei vyrai, moterų skurdas, nepakankamos galimybės derinti motinystę ir karjerą ir pan.“, - sako Europos Parlamento narė.

Jos teigimu, nors vis daugiau kalbama apie menką Europos moterų dalyvavimą politikoje, čia vis dar šeimininkauja vyrai. Europos Sąjungoje tik vienai valstybei vadovauja moteris ir tai yra Lietuva. Vyriausybėms vadovauja tik trys moterys. Žymiai geresnė padėtis tarp parlamentų vadovų – čia moterų yra net devynios. Europos Parlamente moterys sudaro 37 proc. parlamento narių. Beje, šiemet Lietuva tapo mažiausiai moterų į Europos Parlamentą išrinkusia Europos Sąjungos valstybe – tik vieną (9,09 proc.), pirmauja Malta (66,67 proc.).

„Kuo daugiau bus moterų politikoje, tuo daugiau pasaulyje bus taikos, tolerancijos, humanizmo, teisingumo, daugiau dėmesio bus skiriama šeimai, vaikams, vyresnio amžiaus žmonėms ir visiems, kuriems reikia mūsų globos bei paramos. Politika taps skaidresnė ir atsakingesnė“, - sako antrąją kadenciją Europos Parlamente pradėjusi parlamentarė.

Jos teigimu, praėjusios kadencijos metu, Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas, kuriame tarp 66 tikrųjų ir pavaduojančių komiteto narių dirbo tik 8 vyrai, buvo pats aktyviausias pagal savo darbo rezultatus. Per kadenciją buvo pritarta 40 komiteto rengtų pranešimų, pateikta 40 nuomonių kitų komitetų pranešimams.

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitatas yra atsakingas už moterų teisių Sąjungoje skatinimą ir apsaugą; moterų teisių skatinimą trečiosiose šalyse; lygių galimybių politiką, įskaitant vyrų ir moterų lygybę dėl galimybių darbo rinkoje ir požiūrio darbe; visų formų diskriminacijos dėl žmogaus lyties panaikinimą; lygių galimybių principo įgyvendinimą ir plėtotę visuose politikos sektoriuose; tarptautinių su moterų teisėmis susijusių susitarimų ir konvencijų nuolatinę peržiūrą ir įgyvendinimą.

EP narės V.Blinkevičiūtės biuro informacija