V. Blinkevičiūtė: darbingi ir rezultatyvūs Europos Parlamento metai

Rimantas Kazlauskas

 

Vilijos Blinkevičiūtės teiraujamės apie 2015 metų svarbiausius Europos Parlamento darbus.

 

 Kuo ypatingi buvo šie metai Europos Parlamentui?

 Šiais metais Europos Parlamentas svarstė ne tik  įprastus klausimus, bet ir ieškojo atsako į naujas grėsmes, kurias gimdo neramūs pasaulio regionai. Mes parengėme siūlymų, kaip geriau spręsti pabėgėlių krizę  ir įveikti   didėjančio radikalizmo bei terorizmo grėsmes.  Nebuvo pamiršti  įvykiai Ukrainoje bei santykiai su Rusija. Mūsų nuomone, tik veikdami kartu ir solidariai dalindamiesi atsakomybę,  pajėgsime  apsaugoti savo namus  ir   neleisime Europos šeimai vėl atsitverti sienomis. Šie  išbandymai neturi susilpninti Europos Sąjungos, kurios naudą neabejotinai  patyrė ir Lietuvos žmonės.

 

Ar šios  problemos neužgožė kitų Europos Sąjungos aktualijų?

 Neužgožė.  Šiemet mes priėmėme nemažai žmonėms svarbių sprendimų, iš kurių  labiausiai vertinu tuos, kurie padeda gerinti mūsų gyvenimą ir didinti socialinį saugumą. Šiemet įsteigtas Europos strateginių investicijų fondas ir  didesnės Europos Sąjungos biudžeto lėšos, kurios ateina ir į Lietuvą,  turėtų padėti mažinti nedarbą.  Užimtumo didinimui 2016 m. biudžete numatėme beveik 50 mlrd. eurų. Daugiau lėšų bus skirta jaunimo užimtumui bei mainų programai „Erasmus+“. Pateikėme  siūlymų, kaip mažinti ilgalaikę bedarbystę, gerinti darbo  kokybę, mažinti nelegalų darbą, skatinti jaunimo ir šeimų verslą.   Tik dirbanti ir uždirbanti Europa gali sumažinti skurdą, užtikrinti orią senatvę ir išspręsti socialines problemas. Žmonėms svarbūs ir  mūsų sprendimai sumažinti mobiliojo ryšio tarifus, palengvinti atsiskaitymus mokėjimo kortelėmis, padidinti automobilių saugumą, pagerinti keliautojų ir pacientų teisių apsaugą, paskolų ir draudimo sąlygas, mažinti oro taršą ir  plastikinių maišelių naudojimą.

 

 O kuriose srityse Jums teko daugiausia pasidarbuoti?

 Tai  man artimos sritys - užimtumas, socialinė apsauga, neįgaliųjų, jaunimo, vaikų problemos, lyčių lygybė. Dalyvavau rengiant visus šių sričių dokumentus.  Buvau viena iš vaikų garantijų įkūrimo iniciatorių. Manau, kad  Europos Sąjunga privalo daugiau dėmesio ir lėšų skirti vaikų skurdui mažinti. Juk skursta net 20 mln. mūsų vaikų. Džiaugiuosi, kad pavyko įtikinti kolegas palaikyti šią iniciatyvą ir rašytinę rezoliuciją, kuria raginama parengti vaikų skurdo mažinimo programą bei numatyti reikiamų lėšų. Neabejoju, kad  tai  tik didelio darbo pradžia. Europarlamentarai taip pat palaikė mano iniciatyvą paskelbti smurto prieš moteris metus. Pagaliau Europos Komisija atsižvelgė į mūsų raginimus ir pateikė svarstyti Europos Prieinamumo akto projektą, kurio nekantriai laukia 80  milijonų Europos neįgaliųjų.  Taigi, šie metai Europos Parlamentui buvo darbingi ir rezultatyūs, tikiuosi, kad tokie bus ir naujieji 2016-ieji. Artėjančių švenčių proga sveikinu visus skaitytojus ir Naujaisiais metais linkiu  tvirtos sveikatos, sėkmingų darbų ir išsipildančių troškimų.