V.Blinkevičiūtė. ar J.C.Junckerio pažadai taps darbais

Pagaliau po ilgų diskusijų jau turime naująjį Europos Komisijos pirmininką. Tai patyręs ir sumanus politikas, buvęs ilgametis Liuksemburgo premjeras ir finansų ministras Jeanas Claude‘as Junckeris.

Nors už jo kandidatūrą balsavo 422 europarlamentarai, tačiau net trečdalis įvairių frakcijų atstovų buvo prieš. Tai reiškia, jog naujasis Komisijos Pirmininkas turės konkrečiais darbais įrodyti savo tinkamumą ir taip įgyti platesnį Europos Parlamento palaikymą. 

Kalbėdamas Strasbūre Europos Parlamento plenarinėje sesijoje J-C. Junckeris pateikė politines gaires būsimaiEuropos Komisijai, kuriomis bus siekiama atstatyti Europoje "krizės sugriautus tiltus". Jis pažymėjo, jog krizė turėjo rimtas socialines pasekmes ir sumažino pasitikėjimą Europos Sąjunga

Ypač teigiamai vertinu tai, kad naujasis Europos Komisijos pirmininkas pripažino, jog suvaldant krizę buvo padaryta klaidų bei pritrūko socialinio teisingumo. Tai pirmas žingsnis siekiant susigrąžinti mūsų piliečių pasitikėjimą Europos Sąjunga. 

J-C. Junckeris pasiūlė dešimties punktų darbo vietų kūrimo, ekonomikos augimo, teisingumo ir demokratinių pokyčių darbotvarkę. Prioritetas suteiktas priemonėms, kurios skatina darbo vietų kūrimą bei nedarbo mažinimą.

Sveikinu pasiryžimą 2016 m. peržiūrint daugiametį Europos Sąjungos biudžetą daugiau lėšų skirti nedarbo mažinimui. Taip pat optimistiškai nuteikia ir išreikštas tvirtas tikėjimas socialine rinkos ekonomika, kuri nesuderinama su tuo, kad per krizę spekuliantai dar labiau praturtėjo, o pensininkai nebepajėgia išgyventi. Vienu iš prioritetų naujai Komisijai turi tapti ir skurdo mažinimas.

Diskusijose su kandidatu į Komisijos pirmininkus, kurios vyko prieš balsavimą ir mes išsakėme nemažai reikalavimų stiprinti socialinę Europos Sąjungos dimensiją. Mes, Socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija, viena didžiausių Europos Parlamento politinių jėgų, Europos Komisijai turime vieną pagrindinį reikalavimą – Komisija turi vykdyti politiką, kuri padėtų gerinti mūsų žmonių kasdienį gyvenimą, ypač tų, kurie labiausiai nukentėjo nuo sunkmečio ir taupymo padarinių.

Juk pastarieji rinkimai aiškiai parodė, kad yra nemažai žmonių, nepatenkintų Europos Sąjunga, kad žmonės nori pokyčių. Todėl mes nesitaikstysime su ta pačia sprendimų tėkme, kokia buvo iki šiol.

Problemų Europos Sąjungoje – tikrai nors vežimu vežk. Viena aštriausių – nedarbas. Šiuo metu 25 milijonai europiečių neturi darbo. Lietuvoje darbo ieško apie 160 tūkst. bedarbių. Nuteikia optimistiškai tai, kad bent jau mūsų šalyje situacija po truputį gerėja. Todėl svarbiausias uždavinys Europos Sąjungai šiuo metu yra skatinti ekonomikos augimą visose valstybėse narėse iki tokio lygio, kuris leistų sumažinti nedarbą ir užtikrinti stabilumą per ateinančius metus.

Žmonės privalo ne tik turėti darbą, bet ir tinkamas darbo sąlygas bei teisingą darbo užmokestį. Europos Sąjungoje būtina sukurti pragyvenimą užtikrinančio minimalaus darbo užmokesčio sistemą, kuri užtikrintų, kad darbuotojai gautų skurdo ribą viršijantį užmokestį.

Reikia siekti, kad sparčiau mažėtų užmokesčio skirtumai tarp tą patį darbą dirbančių vyrų ir moterų. Reikia tobulinti darbo sąlygas reglamentuojančius Europos Sąjungos teisės aktus, siekiant didinti darbuotojų saugumą, ypač saugant juos nuo galimo piktnaudžiavimo viršvalandžiais, nepilnu, laikinu ar fiktyviu savarankišku darbu. 

Kuo skubiau Europos prioritetu turi tapti kova su skurdu. Komisija turi parengti vaikų skurdo panaikinimo strategiją. Mes pasisakome už socialinę apsaugą Europos Sąjungos mastu, kuria užtikrinamas visuotinis sveikatos priežiūros prieinamumas, minimalus pajamų lygis ir socialinės teisės, nepaisant valstybių sienų.

Naujosios Komisijos programa negali būti tik vienos politinės šeimos programa. Mūsų rinkėjai turi būti įtraukti į naują ateinančių penkerių metų programą, nes tik taip galėsime parodyti, jog Europos Sąjunga iš tikrųjų išgirdo jų balsus. Ir svarbiausia, kad žodžius palydėtų konkretūs darbai. Europos Sąjunga turi keistis, eiti nauju keliu ir dirbti žmonių labui.

DELFI.LT

ALFA.LT