V.Blinkevičiūtė: ar J-C.Junkeris sugebės įgyvendinti socialinės Europos viziją?

Šią savaitę mūsų Europos Parlamento Socialdemokratų frakcija (S&D frakcija) susitiko su buvusiu Liuksemburgo premjeru, kandidatu į Europos Komisijos pirmininko postą Žanu Klodu Junkeriu (Jean–Claude Juncker). Aptarėme bendrą Europos viziją, kuriai reikalingi svarbūs pokyčiai. Kitą savaitę Strasbūre plenarinės sesijos metu balsuosime dėl jo kandidatūros.

Mūsų frakcija kandidatui kėlė svarbiausius Europai šiuo metu klausimus dėl užimtumo didinimo, ypač dėl jaunimo užimtumo, dėl vieningos minimalių atlyginimų sistemos Europos Sąjungoje, dėl laisvo darbuotojų judėjimo, socialinio dempingo mažinimo. Mes taip pat išreiškėme nepritarimą priemonėms, kuriomis buvo valdoma krizė šalyse, nes taupymas neigiamai paveikė ekonomikos augimą, darbo vietų kūrimą; o labiausiai nuo to nukentėjo žmonės, ypač sunkiai gyvenantys ar neturintys darbo.

Diskusijų metu klausiau kandidato Junkerio, kada gi įtvirtinsime ir užtikrinsime minimalius socialinius standartus ir garantijas visiems europiečiams? Kada gi užtikrinsime vienodas sąlygas tarp valstybių narių judantiems Europos Sąjungos darbuotojams? Juk mūsų žmonės išvyksta į kitas Europos Sąjungos šalis, ten sunkiai dirba, mokėdami mokesčius prisideda prie tų šalių ekonomikos augimo, tačiau jiems vis dar nėra užtikrinamos tokios pat darbo teisės ir garantijos – jie gauna mažesnius atlyginimus, ne visada gali pasinaudoti socialine apsauga.

Ž.K. Junkeris patikino, kad jam prioritetai yra užimtumas ir ekonomikos augimas Europoje, stabili vieninga rinka ir finansų sąjunga. Jis pabrėžė, jog būdamas Komisijos pirmininku neleis nė vienai valstybei narei paminti iškovotų laisvių, ypač daug dėmesio skirs deryboms su Jungtine Karalyste dėl bandymų suvaržyti laisvą darbuotojų judėjimą. Kandidatas į Komisijos pirmininkus sutiko su mūsų frakcija, kad Europoje privalome išsaugoti socialinius standartus ir stiprinti solidarumą, jog privalome užtikrinti tinkamas ir saugias darbo vietas, kovoti su darbuotojų išnaudojimu, nelegaliu darbu ir su socialiniu dempingu.

Kalbėdamas apie jaunimo nedarbą jis pažadėjo padidinti Jaunimo užimtumo garantijoms skirtą biudžetą, kad naująja programa galėtų naudotis kuo daugiau jaunų žmonių. Ž.K. Junkeris teigė, kad sieks Europoje išgyvendinti ilgalaikį nedarbą ir skirti kuo daugiau dėmesio labiausiai pažeidžiamiems žmonėms.

Manau, kad naujojo Komisijos pirmininko pagrindinė pareiga – atgauti Europos žmonių pasitikėjimą. O pasitikėjimui reikia ne vien gražių pažadų, bet konkrečių darbų. Dabar Europai nebeužtenka vien tik svarstymų ir siūlymų – turime priimti konkrečius sprendimus, gerinančius visų Europos žmonių gyvenimą.

 Europos Parlamento narė Vilija Blinkevičiūtė