Susipažinkite: EP komitetų vadovai

Europos Parlamento komitetai liepą išsirinko pirmininkus ir jų pavaduotojus dviejų su puse metų kadencijai. Įvairiose srityse besispecializuojantys komitetai atlieka svarbų parengiamąjį teisėkūros darbą. Europos Parlamente dirba 20 nuolatinių komitetų ir du pakomitečiai.Jie sprendžia įvairius ES kompetencijai priklausančius klausimus – nuo vidaus rinkos reguliavimo ir aplinkosaugos iki žemės ūkio ir užsienio reikalų.Pasitelkę nuotrauką sužinokite, kas jiems vadovauja.

 

EP informacija