Surinkti parašai, kad 2016-ieji būtų paskelbti Europos kovos su smurtu prieš moteris metais

Europos Parlamento narė Vilija Blinkevičiūtė kartu su kolegomis parlamentarais pasiūlė 2016 metus paskelbti Europos kovos su smurtu prieš moteris metais. Parlamentarams jau pavyko surinkti pritariančių šiai idėjai parašus. Šią iniciatyvą Europos Parlamente palaikė daugiau nei 400 parlamentarų.

Tai vienas iš retų atvejų, kuomet rašytinis pareiškimas surinko tiek daug jį remiančių parašų. Per šią Europos Parlamento kadenciją tai pirmasis toks kartas. Jei rašytiniam pareiškimui savo parašais pritaria daugiau kaip pusė Europos Parlamento narių, Europos Komisija privalo į jį reaguoti. Dėl šio rašytinis pareiškimo bus balsuojama artimiausioje Europos Parlamento plenarinėje sesijoje Strasbūre, o vėliau jis bus perduotas Europos Komisjai, Tarybai ir valstybių narių parlamentams.

„Įsiklausykime, ką mums sako faktai: kas trečia moteris sulaukusi 15 metų, mūsų išsivysčiusioje, demokratinėje Europoje patiria smurtą. Moterys mušamos, prievartaujamos, žlugdomos psichologiškai. Net septynios moterys kasdien Europoje miršta nuo smurto. Ar mes dar galime ignoruoti tokį žmogaus teisių pažeidimo mastą? Ar mums tai yra priimtina?“, - yra sakiusi Vilija Blinkevičiūtė.

Parlamentarė tikisi, kad Europos Komisija atsižvelgs į Europos piliečių rinktų parlamentarų valią, kad 2016 metai būtų paskelbti  Europos kovos su smurtu prieš moteris metais. Tuomet dėmesys ir lėšos šios problemos sprendimui smarkiai padidėtų.

Vilijos Blinkevičiūtės teigimu, ne tik konkreti moteris, bet ir visa visuomenė dėl smurto patiria didžiulius praradimus.  Būtent todėl parlamentarė ir toliau ragins Europos Komisiją pateikti visoms ES valstybėms narėms privalomą Kovos su smurtu prieš moteris direktyvą.

V.Blinkevičiūtės biuro informacija