Su Europos diena!

 

Gegužės 9 švenčiame Europos dieną, kuriai skirti renginai prasidėjo Vilniuje praėjusią savaitę. Prisiminkime Europos Sąjungos istoriją.

 ES

 

1950 m. gegužės 9 d. – Prancūzijos užsienio reikalų ministras Robertas Šumanas pristatė Europos Sąjungos steigimo planą. Gegužės 9 d. dabar kasmet švenčiama Europos diena. 1951 m. balandžio 18 d. šešios valstybės- Belgija, Italija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Prancūzija ir Vokietija, remdamosi Šumano planu, pasirašo sutartį bendrai valdyti savo  anglių ir plieno pramonę.  1957 m. Romos sutartimi šešių Europos valstybių sukuriama Europos Ekonominė Bendrija (EEB).

1962 m. liepos 30 d. ES pradeda savo bendrą žemės ūkio politiką, leidžiančią šalims bendrai kontroliuoti maisto gamybą. 1968 m. liepos 1 d. šešios šalys panaikina muitus prekėms, kurias įsiveža viena iš kitos, ir tarpvalstybinė prekyba pirmą kartą tampa laisva. Jos taip pat taiko bendrus muitų tarifus kitų šalių importui.  1973 m. sausio 1 d. į Europos Sąjungą įstojo Airija, Danija ir Jungtinė Karalystė.  Bendrija pradėjo įgyvendinti regionų politiką, pagal kurią daug lėšų skyrė darbo vietų ir infrastruktūros kūrimui skurdesnėse vietovėse. Padidėjo Europos Parlamento įtaka sprendžiant ES reikalus. 1979 m. ES piliečiai pirmą kartą tiesiogiai rinko Europos Parlamento narius.  1981 m. Graikija tapo dešimtąja ES nare. 1986m. į ES įstojo Ispanija ir Portugalija. 1993 m. baigta kurti bendra rinka, kurioje užtikrinamos „keturios laisvės“: laisvas prekių, paslaugų, asmenų ir kapitalo judėjimas.  1993 m. Pasiraš0ma Mastrichto sutartis, o 1999 m. – Amsterdamo sutartis. 1995 m. į ES įstojo Austrija, Suomija ir Švedija. Šengeno susitarimai sudarė piliečiams galimybę laisvai keliauti ES teritorijoje. 2002 m. sausio 1 d. pasirodo eurų banknotai ir monetos.  2004m. gegužės 1 d. aštuonios Vidurio ir Rytų Europos šalys – Čekijos Respublika, Estija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Slovakija, Slovėnija ir Vengrija – įstoja į ES.  Kipras ir Malta taip pat įstoja į ES.  2007-01-01 Prie ES prisijungia dar dvi Rytų Europos šalys –Bulgarija ir Rumunija. 2008 m. rugsėjį finansų krizė smogia pasaulio ekonomikai ir paskatina artimesnį ekonominį bendradarbiavimą tarp ES šalių. Visos ES valstybės narės patvirtina Lisabonos sutartį ir ji įsigalioja 2009 m. gruodžio 1 d. Jos dėka ES atsiranda modernios institucijos ir taikomi veiksmingesni darbo metodai. Nuo 2013m. ES nare tampa Kroatija.

V.Blinkevičiūtės biuro informacija