11 savaitę Parlamente: pabėgėliai, Turkija ir ES, mokesčiai, „Privatumo skydas“

Kovo 14–17 d. EP nariai posėdžiauja komitetuose Briuselyje. Jie balsuos dėl rekomendacijų, kaip reformuoti ES migracijos ir prieglobsčio politiką, ir dėl siūlymų išduoti humanitarines vizas. Be to, EP nariai įvertins Turkijos pažangą siekiant narystės ES, o kartu su tarptautinių bendrovių atstovais aptars priemones stiprinti kovą su mokesčių slėpimu. Galiausiai jie diskutuos apie naują transatlantinių duomenų srautų sistemą ir įvertins pažangą derybose dėl laisvos prekybos su JAV.


Antradienį Europos Parlamento (EP) politinių frakcijų lyderiai aptars ES ir Turkijos susitarimą dėl migrantų srautų valdymo ir pasirengimą kovo 17–18 d. EVT susitikimui, kur bus sprendžiama dėl šio susitarimo įgyvendinimo.


Trečiadienį EP Piliečių laisvių komitetas pateiks rekomendacijas, kaip reformuoti ES migracijos ir prieglobsčio politiką. Tarp jų – vieningos prieglobsčio prašymų registravimo sistemos ir privalomo pabėgėlių paskirstymo mechanizmo sukūrimas. Šio komiteto nariai taip pat balsuos dėl ES vizų kodekso pakeitimo, kuris leistų ES diplomatinėms atstovybėms trečiosiose šalyse išduoti humanitarines vizas pabėgėliams, kad jie galėtų tiesiogiai atvykti į ES šalį, kurioje ketina prašyti prieglobsčio, pavyzdžiui, atskristi lėktuvu.


Be to, Europos Parlamento puslapyje „Facebook'e“ trečiadienį vyks diskusija apie pabėgėlių krizės sprendimą, kurioje dalyvaus EP vicepirmininkė Sylvie Guillaume (Socialistai ir demokratai, Prancūzija) ir Biudžeto komiteto pirmininkas Jean Arthuis (Liberalai ir demokratai, Prancūzija).


Jų vadovaujamos Piliečių teisių ir Biudžeto komitetų delegacijos vasario 8–10 d. lankėsi Turkijoje įsikūrusiose pabėgėlių stovyklose, kad įvertintų humanitarinę padėtį ir ES pagalbos pastangų veiksmingumą.


Skaityti EP narių naujienas „Newshub'e“.


Užsienio reikalų komitetas antradienį balsuos dėl pranešimo apie Turkijos pažangą siekiant narystės bendrijoje. Rezoliucijos projekte kalbama apie prieglobsčio prašytojų priėmimą, vizų režimo Turkijos piliečiams liberalizavimą, kurdų padėtį ir pagarbą žmogaus teisėms.


Antradienį Specialaus sprendimų dėl mokesčių komiteto nariai kartu su „Apple“, „Google“, „IKEA“ ir „McDonalds“ bendrovių atstovais aptars priemones didinti mokesčių skaidrumą ir stiprinti kovą su jų slėpimu, įskaitant Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) veiksmų planą dėl kovos su mokesčių bazės erozija ir pelno perkėlimu.


Piliečių laisvių komitete ketvirtadienį rengiama diskusija apie neseniai Europos Komisijos ir JAV pasiektą susitarimą dėl naujos transatlantinių duomenų srautų sistemos – „Privatumo skydo“. Šia sistema siekiama apsaugoti pagrindines europiečių teises tais atvejais, kai jų duomenys perduodami į JAV, ir užtikrinti teisinį tikrumą įmonėms. Visgi kai kurie europarlamentarai jau išreiškė abejones, ar „Privatumo skydas“ apsaugos ES piliečių asmens duomenis.


Pirmadienį Tarptautinės prekybos komiteto nariai kartu su Europos Komisijos atstovais diskutuos apie pažangą derybose dėl ES ir JAV laisvos prekybos susitarimo. Be to, jie aptars laisvos prekybos susitarimo su Kanada pakeitimus, kuriais nustatoma nauja ginčų tarp investuotojų ir valstybių sprendimo sistema.

 

Europos Parlamento informacija.