S&D FRAKCIJOS NAUJIENOS - VASARIS

02/02/2024

Socialdemokratai: STOP – prekių švaistymui, metas garantuoti galimybę jas taisyti

Praėjusią naktį Europos Parlamentas, ES Taryba ir Komisija pasiekė susitarimą dėl bendrų taisyklių, kuriomis bus skatinamas prekių remontas. Naujajame įstatyme nustatytos priemonės, kuriomis siekiama sustiprinti teisę remontuoti - nuo dulkių siurblių iki išmaniųjų telefonų ar skalbimo mašinų - ir skatinti tausesnį vartojimą visoje Europoje.

 Šiandien kaip niekad svarbu skatinti remontą ir pakartotinį naudojimą: remontuojama tik 20 proc. visų telefonų ir kompiuterių, o per anksti pašalinus gyvybingas vartojimo prekes išmetama 261 mln. tonų CO2 ekvivalento.

 Pagrindiniai S&D frakcijos pasiekimai šiose derybose yra šie: teisės į remontą taikymo termino išplėtimas pasibaigus minimaliam garantijos laikotarpiui; tinkamų paskatų remontuoti prekes su papildoma dvylikos mėnesių teisine garantija remonto atveju nustatymas; remonto paklausos didinimas nustatant atitinkamas paskatas valstybių narių lygmeniu, pavyzdžiui, remonto čekius arba nacionalinius remonto fondus.

 S&D priklausanti Europos Parlamento narė ir Europos Parlamento bendrųjų taisyklių, kuriomis skatinamas prekių remontas, pranešėja René Repasi sakė:

 „Kasmet dėl ankstyvo prekių pakeitimo vartotojai netenka 12 mlrd. EUR. Dėl didėjančių pragyvenimo išlaidų ir didelės infliacijos kaip niekad svarbu sukurti tikrą „teisės taisyti“ kultūrą, kuri padėtų vartotojams taupyti pinigus. Šio įstatymo priėmimas yra mūsų pergalė.“


06/02/2024

Socialdemokratai įgyvendino naują ES teisės aktą, skirtą tvaresnėms investicijoms

Europos Parlamento socialistai ir demokratai užsitikrino plataus užmojo naujus ES teisės aktų priėmimą, kurie padidins investicijų skaidrumą ir tvarumą bei sumažins „greenwashing“ Europos finansų sektoriuje.

 Proveržis įvyko praėjusią naktį, kai Europos Parlamento derybininkai, vadovaujami S&D europarlamentarės Aurore Lalucq ir ES valstybių narių vardu pirmininkaujančios Belgijos, tarpininkavo susitarimui dėl naujų aplinkosaugos, socialinių ir valdymo (ESG) reitingų taisyklių.

 Aurore Lalucq, S&D Europos Parlamento narė ir Europos Parlamento pranešėja ESG reitingų klausimais, sakė:

 „ESG reitingai yra esminių tvarių investavimo sprendimų pagrindas. Iki šiol šiai veiklai nebuvo taikomi jokie teisės aktai, o tai padidino „greenwashing“ ir skaidrumo trūkumo riziką. Dabar turime istorinį teisės aktą, skirtą tvaresniems Europos finansams sukurti.“


S&D ragina priimti ES teisės aktus, kurie užtikrintų teisingą atlyginimą ir visas teises stažuotojams

Šiandien Europos Parlamentui diskutuojant apie stažuotes Europoje, socialistai ir demokratai dar kartą ragina Europos Komisijos pirmininką sudaryti sąlygas naujam plataus užmojo ES įstatymui, kuris užtikrintų teisingą atlyginimą ir pilnas teises visiems stažuotojams.

 2023 m. birželio mėn. Europos Parlamentas priėmė pažangią ir plataus užmojo ataskaitą dėl kokybiškų stažuočių. Dabar Komisija turi laikytis Parlamento rekomendacijų ir užtikrinti vienodas teises visiems stažuotojams, o ne tik tiems, kurie kai kuriose ES valstybėse narėse laikomi darbuotojais.

 Alicia Homs, S&D Europos Parlamento narė ir Europos Parlamento pranešėja kokybiškų stažuočių ES klausimais, sakė:

 „S&D labai ilgą laiką ragino priimti ES įstatymą, kuris uždraustų neapmokamas stažuotes. Šiandien kartojame savo raginimą Komisijai nedelsiant pateikti pasiūlymą.

 Reikalaujame tvirto ir ambicingo įstatymo, užtikrinančio, kad visiems stažuotojams būtų teisingai atlyginta už darbą, taip pat jiems būtų suteikiamos tokios pat teisės ir apsauga kaip ir paprastiems darbuotojams. Praktiškai tai reiškia rašytines sutartis, kurių terminas yra ribotas, taip pat galimybę gauti socialinę apsaugą ir būti atstovaujamiems.“


Pasiektas susitarimas dėl ES direktyvos, skirtos kovai su smurtu prieš moteris

Šįvakar Europos Parlamento ir Tarybos derybininkai pasiekė susitarimą dėl pirmojo ES teisės akto, skirto kovai su smurtu prieš moteris.

 Nors susitarimas nėra toks ambicingas, kaip norėtų S&D, jie nusprendė jį paremti, nes juo numatoma konkrečios priemonės padėti lytinio smurto aukoms. Pirmą kartą ES turės teisinę priemonę kovai su kibernetiniu lytiniu smurtu, pvz., kibernetiniu persekiojimu ir kibernetiniu užgauliojimu. Pagal naują direktyvą moterų lytinių organų žalojimas taps nusikaltimu, už kurį bus baudžiama visoje ES. Priverstinė santuoka taip pat bus kriminalizuota ES lygmeniu. Be to, vaikai, matę smurtą namuose, daugeliu atvejų bus laikomi smurto šeimoje aukomis. Direktyvoje taikomas visapusiškas požiūris, daugiausia dėmesio skiriama prevencijai, apsaugai, baudžiamajam persekiojimui ir teisei kreiptis į teismą.

 Tačiau socialistai ir demokratai apgailestauja, kad Taryba atmetė mūsų reikalavimą seksą be sutikimo įtraukti į išžaginimo kategoriją. Kai kurios valstybės narės tvirtino, kad tam nėra teisinio pagrindo, nors iš tikrųjų labiausiai trūko lyderių, tokių kaip Prancūzijos prezidentas Macronas ir teisingumo ministras Buschmannas Vokietijoje, politinės valios.


07/02/2024

Iratxe García: „Mums reikia mažiau populizmo ir daugiau dialogo, kad ūkininkams būtų užtikrintos sąžiningos pajamos“

Šiandien Strasbūre Europos Parlamento nariai surengė plenarinę diskusiją apie tai, kaip įgalinti ūkininkus ir kaimo bendruomenes kaip dialogo dėl tvarumo ir teisingo kompensavimo ES žemės ūkio sektoriuje dalį.

 Europos Parlamento socialistų ir demokratų partijos pirmininkas, europarlamentaras Iratxe García sakė:

 „Žemės ūkio sektoriui reikia Europos Sąjungos, kaip ir Sąjungai tvaraus žemės ūkio. Žemės ūkio krizę reikia įveikti padedant ES, o ne beatodairiškai puolant Bendrąją žemės ūkio politiką (BŽŪP), kaip neatsakingai elgiasi kai kurios vyriausybės, pavyzdžiui, Vengrijos ir Prancūzijos vyriausybės.

 Nepamirškime, kad paskutinei BŽŪP reformai pritarė visos nacionalinės vyriausybės, visų politinių spalvų, įskaitant Vengrijos vyriausybę, vadovaujamą Orbáno, kuris dabar važinėja traktoriais populizmo pratybose.

 Mums reikia daugiau dialogo ir mažiau poliarizacijos. Ūkininkai turi žinoti, kad dešiniųjų ir kraštutinių dešiniųjų kova kenkia jų interesams: kraštutiniai dešinieji nesiekia didinti žemės ūkio subsidijų, o verčiau renacionalizuoti žemės ūkį, o tai būtų pražūtinga Europos kaimui.“


Priimta pirmoji rezoliucija dėl teisinės valstybės Graikijoje! EPP pagaliau turi nustoti globoti Mitsotakį!

Šiandien Europos Parlamentas priėmė pirmąją rezoliuciją dėl teisinės valstybės principo Graikijoje, išreikšdamas didelį susirūpinimą dėl sisteminių ir struktūrinių teisinės valstybės, žiniasklaidos laisvės ir pagrindinių teisių pažeidimų šalyje, kuriai nuo 2019 m. vadovauja ELP priklausanti Kyriakos Mitsotakio vyriausybė.

 Rezoliucija grindžiama faktais ir informacija, kurią ne kartą patvirtino nepriklausomi ekspertai, NVO organizacijos ir žiniasklaida. Į labai ilgą grėsmių teisės viršenybėi Graikijoje sąrašą įeina: aukšto rango politikų ir ministrų išpuoliai, žodiniai ir fiziniai grasinimai prieš žurnalistus; neteisėtas šnipinėjimo programų, įskaitant Predator, naudojimas prieš žurnalistus ir politinius oponentus; žurnalisto Giorgos Karaivazo nužudymas 2021 m. ir netinkamas žmogžudystės tyrimas; ir Petsas List skandalas, kai vyriausybei palankioms žiniasklaidos priemonėms buvo paskirstyta 20 milijonų eurų valstybės finansavimo.

 Nepaisant to, ELP atsisakė paremti šiandieninę rezoliuciją dėl Graikijos, kurią pateikė visos Parlamento demokratinės frakcijos. Jie taip pat atsisakė dalyvauti derybose dėl jo teksto, kitaip nei ankstesnėse Parlamento rezoliucijose dėl teisinės valstybės principo pažeidimų ne ELP valdomose šalyse.


Tai – istorinė diena daugiau nei 30 mln. platformos darbuotojų, sako socialdemokratai

Rytoj Europos Sąjunga vėl gali žengti istorinį žingsnį, tarpininkaudama susitarime dėl platformų darbuotojų apsaugos, ragina socialistai ir demokratai prieš svarbų Europos Parlamento ir ES valstybių narių derybininkų susitikimą.

 Elisabetta Gualmini, S&D vicepirmininkė ir Europos Parlamento pranešėja dėl naujų ES teisės aktų dėl platformos darbo, sakė:

 „Visa mūsų komanda Europos Parlamente yra nuoširdžiai pasiryžusi pasiekti susitarimą su Tarybai pirmininkaujančia Belgija, kad būtų priimtas veiksmingas Europos teisės aktas, kuris platformų darbuotojams suteiktų orumą, apsaugą ir teises.

 Nepavykus gruodį gauti daugumos tarp ES valstybių narių dėl istorinio preliminaraus susitarimo, rytoj mūsų paskutinė galimybė. Tikiuosi, kad ES valstybės narės pagaliau pajaus atsakomybę už gerą įstatymą platformos darbuotojams, kaip ir mes.“08/02/2024

Socialdemokratai ragina ekspertų misiją spręsti teisinės viršenybės problemas Serbijoje

Po Serbijos rinkimų, kuriuos aptemdė pranešimai apie plačiai paplitusį ir sistemingą sukčiavimą, Europos Parlamento socialistai ir demokratai ragina surengti ekspertų misiją, kuri įvertintų ir spręstų sistemines teisinės valstybės problemas Serbijoje, remiantis Priebe ataskaitų pavyzdžiu. Tai viena iš pagrindinių Europos Parlamento rezoliucijos, dėl kurios buvo deramasi vadovaujant socialistams ir demokratams, ir kuri bus priimta vėliau šiandien, žinučių.

 Andreas Schieder, S&D Europos Parlamento narys ir Europos Parlamento rinkimų stebėjimo misijos Serbijoje narys, sakė:

 „Šiandienos rezoliucija siunčiame svarbią žinią Serbijos prezidentui Aleksandrui Vučičiui ir valdančiajai SNS partijai, kurie sistemingai ignoruoja tarptautinės benduomenės raginimus kovoti su rinkimų pažeidimais ir gerbti tarptautinius demokratijos standartus.

Socialdemokratai palaiko naują ES teisės aktą dėl neįgaliųjų kortelių: tai padės milijonams

Europos Parlamento socialistai ir demokratai didžiuojasi šiandien pasiektu susitarimu dėl naujo ES teisės akto, kuris gerokai pagerins daugiau kaip 100 mln. neįgaliųjų gyvenimą, nes palengvins jų judumą visoje Europoje.

 Šiuo susitarimu, kurį šiandien pasiekė Europos Parlamento ir ES valstybių narių derybininkai, ES sukuria Europos neįgaliojo kortelę ir patobulina Europos automobilių statymo kortelę.

 S&D derybininkas dėl ES teisės aktų, susijusių su neįgaliųjų kortelėmis, João Albuquerque sakė:

 "Tai istorinis momentas siekiant neįgaliųjų teisių pripažinimo ir labiau įtraukios Europos Sąjungos.“

Socialdemokratai sudarė istorinį sandorį, gelbstintį milijonus platformos darbuotojų

Socialistai ir demokratai nepaprastai didžiuojasi šiandieniniu istoriniu susitarimu dėl platformų darbuotojų apsaugos, kurį pasiekė Europos Parlamento derybininkai, vadovaujami S&D ir ES valstybių narių.

Elisabetta Gualmini, S&D vicepirmininkė ir Europos Parlamento pranešėja dėl naujų ES teisės aktų dėl platformos darbo, sakė:

„Šiandien mes vėl rašėme istoriją, tarpininkaudami susitarime dėl platformos darbuotojų apsaugos. Mūsų komanda Europos Parlamente pasiekė susitarimą su Tarybai pirmininkaujančia Belgija, kad būtų užtikrintas veiksmingas Europos teisės aktas, kuriuo platformų darbuotojams būtų suteiktas orumas, apsauga ir teisės. Esame įsitikinę, kad šį istorinį susitarimą dabar patvirtins valstybės narės. Po to, kai gruodį pasiektas susitarimas nesulaukė palaikymo, manome, kad valstybės narės dabar net negali pagalvoti atsukti nugarą dešimtims milijonų darbuotojų, tikrai savarankiškai dirbančių asmenų ir gerų darbdavių.“

13/02/2024

Žaislai negali kelti pavojaus vaikų sveikatai

Šiandien Europos Parlamento Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas balsavo dėl ES žaislų saugos reglamento.

Būsimame reglamente bus nustatyti saugos reikalavimai, kuriuos turės atitikti ES rinkai pateikiami žaislai, nesvarbu, ar jie pagaminti ES, ar už jos ribų. Tarp pagrindinių prioritetų šiame teisės akte yra numatytas draudimas naudoti chemines medžiagas, kurios, kaip įrodyta, yra toksiškos vaikams.

Europos Parlamento socialistų ir demokratų dėka, priimtu reglamentu siekiama apsaugoti ne tik vaikus iki 14 metų, bet ir su jais žaidžiančius suaugusiuosius. Taip pat teisės akto dalis bus vaikų psichinė sveikata ir pažintinis vystymasis, susijęs su skaitmeniniu būdu sujungtų žaislų naudojimu, ir apribotas didžiausias galimas žaislų keliamo triukšmo lygis, kad nebūtų pažeista vaikų klausa.

Brando Benifei, S&D Europos Parlamento narys ir šešėlinis pranešėjas dėl žaislų saugos reglamento, sakė:

„Žaislai labai prisideda prie vaikų vystymosi, tačiau negalime leisti, kad ES rinkai pateikti žaislai jiems keltų pavojų.“

14/02/2024

Mūsų tikslas – pigesni ir saugesni mokėjimai visiems europiečiams

Šiandien Europos Parlamento Ekonomikos ir pinigų reikalų komitetas balsavo dėl mokėjimo paslaugų teisės aktų, kurie atneš apčiuopiamos naudos visiems europiečiams. Vadovaujant socialistams ir demokratams, parlamentas priėmė labai pažangią poziciją dėl šio įstatymo, kuria siekiama geriau apsaugoti žmones nuo sukčiavimo mokant mokesčius.

Kitas žingsnis – šios pozicijos patvirtinimas plenariniame posėdyje, kuris numatomas balandžio mėn.

Marekas Belka, S&D vicepirmininkas ir Europos Parlamento pranešėjas mokėjimo paslaugų reglamento klausimais, sakė:

„Pagrindinis šio teisės akto tikslas – padaryti mūsų mokėjimus patogesniais, pigesniais ir saugesniais. Mes visi mokame kiekvieną dieną arba išsiimame pinigus iš bankomato – pavyzdžiui, norėdami nusipirkti maisto, drabužių ir bilietų į koncertą – tai mums visiems svarbu.

„Visų pirma, norime geriau apsaugoti žmones nuo sukčiavimo naudojantis apsimetinėjimu. Čia svarbūs du dalykai. Pirma, kovos su sukčiavimu našta turėtų tekti bankams, o ne vartotojams. Antra, bankai neturėtų būti vieninteliai atsakingi už vartotojų apsaugą. Internetinės platformos taip pat turėtų būti atsakingos. Pavyzdžiui, jei „Meta“ uždirba pinigų iš skelbimų savo platformoje, ji taip pat turėtų prisiimti atsakomybę, jei tie skelbimai yra apgaulingi.“

Socialdemokratai: negali būti jokių klaidinančių etikečių apie produktų ekologinį pėdsaką

Šiandien Europos Parlamento Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto bei Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto nariai priėmė poziciją dėl žaliųjų teiginių direktyvos, kurioje nustatytos taisyklės, reikalaujančios, kad įmonės pagrįstų teiginius apie ekologiškumą.

Vartotojai susiduria su daugybe ekologiškų apibūdinimų, tokių kaip „ekologiškas“, „teisingas aplinkai“, tačiau daugelis jų nėra patikimi. Tyrimai rodo, kad daugeliu atvejų tokie teiginiai yra neaiškūs, klaidinantys ir nepagrįsti arba nepatvirtinti. Nuo muilo iki kremų nuo saulės, ši direktyva bus taikoma prekiautojų aiškiai išreikštiems aplinkosaugos teiginiams apie produktus, pateiktus į rinką arba pradėtus naudoti, taip pat internetinėms prekyvietėms ir aplinkosaugos ženklinimo sistemoms verslo ir vartotojų komercinėje praktikoje.

S&D frakcijai direktyvos tikslas yra aiškus: kova su „greenwashing“ aplinkos ir vartotojų apsaugos labui. S&D frakcijų derybose pasisakė už griežtas priemones, įskaitant ex-ante patikrinimą, pretenzijų dėl anglies dioksido kompensavimo apribojimą ir atitinkamas sankcijas.

Cyrus Engerer, EP pranešėjas ir Europos Parlamento Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto narys, teigė:

„Apie 56% ES vartotojų, pirkdami prekes ir paslaugas, atsižvelgia į aplinką. Žaliųjų teiginių direktyva turėtų užtikrinti, kad jie būtų teisingai informuoti, todėl priimdami sprendimus dėl pirkimo galėtų pasitikėti jiems suteikta informacija.“

Socialdemokratų frakcija remia ES prieglobsčio reformą

Šiandien socialistai ir demokratai Europos Parlamento Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitete (LIBE) balsavo už Naująjį migracijos ir prieglobsčio paktą.

Balsavimas komitete yra vienas iš paskutinių žingsnių siekiant reformuoti migracijos ir prieglobsčio procesus ES po kelerius metus trukusių sudėtingų derybų keliose ES pirmininkaujančiose valstybėse. S&D frakcija nuosekliai rėmė veiksmingas bendros Europos prieglobsčio sistemos reformas, pagrįstas aiškiomis, patikimomis taisyklėmis, solidarumu ir atsakomybės tarp ES valstybių narių pasidalijimu.

Atsižvelgiant į tai, kad didžioji dalis migracijos į ES yra teisėta ir vyksta darbo, šeimos ar mokymosi tikslais, S&D frakcija yra pasiryžusi matyti pažangą derinant legalios migracijos į ES maršrutus.

Birgit Sippel, S&D LIBE koordinatorė ir atrankos procedūros pranešėja, sakė:

„Naujasis migracijos ir prieglobsčio paktas skirtas sukurti patikimą bendrą Europos prieglobsčio sistemą tiek asmenims, ieškantiems prieglobsčio, tiek ES valstybėms narėms, privalančioms suteikti prieglobstį.“

15/02/2024

Parlamentas siekia su Taryba susitarti dėl nuolatinių vaikų seksualinės prievartos internete prevencijos taisyklių

Europos Parlamentas ir Tarybai pirmininkaujanti Belgija šiandien pasiekė susitarimą, kuriuo 20 mėnesių pratęsiamas laikinas ES e. privatumo taisyklių nukrypimas, kad būtų galima internete rinkti medžiagą apie seksualinę prievartą prieš vaikus. Dabartinė leidžianti nukrypti nuostata nustos galioti 2024 m. rugpjūčio mėn. ir leidžia ribotam skaičiui internetinių ryšių paslaugų teikėjų naudoti technologiją, kuri aptinka kenksmingą medžiagą el. laiškuose, pokalbiuose ir pranešimuose.

2023 m. lapkritį Europos Parlamentas priėmė poziciją dėl naujo nuolatinio įstatymo dėl kovos su vaikų seksualine prievarta internete ir jo prevencijos. Tačiau Taryba iki šiol nepriėmė savo pozicijos, todėl iki dabartinių nukrypti leidžiančių nuostatų galiojimo pabaigos jokių naujų taisyklių nebus.

16/02/2024

Liberalai Prancūzijoje, Estijoje ir Vokietijoje bei konservatoriai Graikijoje užblokavo istorinę galimybę apsaugoti platformų darbuotojus, apgailestauja S&D

Artėjant mažiau nei keturiems mėnesiams į Europos Parlamento rinkimus, rinkėjai visoje Europoje turi žinoti, kad liberalios jėgos Prancūzijoje, Estijoje ir Vokietijoje bei konservatyvi Graikijos vyriausybė šiandien užkirto kelią istorinei galimybei apsaugoti platformų darbuotojus. Jie nusprendė atsukti nugarą Europos piliečiams ir vietoj to gynė skaitmeninių milžinų ekonominius interesus. Tai yra didelė grėsmė Europos socialiniam modeliui, apgailestauja socialistai ir demokratai, kadangi ES valstybės narės nesugebėjo patvirtinti istorinio susitarimo, kurį praėjusią savaitę pasiekė Europos Parlamento derybininkai, vadovaujami S&D ir ES valstybių narių.

Iratxe García, S&D pirmininkas, ir Elisabetta Gualmini, S&D pirmininko pavaduotoja ir Europos Parlamento pranešėja dėl naujų ES teisės aktų dėl platformų darbo, teigė:

„Kokia gėda! Buvome taip arti istorinio žingsnio tarpininkaudami sudarant novatorišką platformos darbuotojų apsaugos sandorį, tačiau nugalėjo dideli ekonominiai interesai. Ši iššvaistyta galimybė reiškia, kad neapsaugosime žmonių, kurie mus kasdien veža, mums atneša maisto ir atlieka daug kitų paslaugų. Tai svarbu mums visiems. Tokie sprendimai lemia, kokioje visuomenėje gyvensime. Raginame europiečius šį pasirinkimą prisiminti sprendžiant, kuriai politinei šeimai jie patikės savo balsą birželio mėnesį.“

20/02/2024

ES siūlo griežtesnes oro taršos taisykles, kurios apsaugotų piliečių sveikatą

Europos Parlamentas ir ES Taryba pasiekė susitarimą dėl griežtesnių kovos su oro tarša, didžiausia aplinkos grėsme žmonių sveikatai, dėl kurios ES kasmet įvyksta 300 000 priešlaikinių mirčių, taisyklių. Prasta oro kokybė prisideda prie įvairių ligų, įskaitant širdies priepuolius, insultus, kvėpavimo sutrikimus, diabetą, demenciją ir plaučių vėžį. Vadovaudama deryboms dėl peržiūrėtos Aplinkos oro kokybės direktyvos, S&D pasiekė ambicingą įstatymą, kuriuo bus nustatyti griežtesni oro kokybės standartai, sustiprinta stebėsena, gerinamas visuomenės informavimas ir geriau apsaugomi piliečiai nuo oro taršos.

Javi López, S&D Europos Parlamento narys ir Europos Parlamento vyriausiasis derybininkas dėl Aplinkos oro kokybės direktyvos peržiūros, teigė:

„Kiekvienais metais oro tarša visoje Europoje padaro neleistiną žalą. Šiandienos susitarimas rodo, kad atsisakoma pasenusių oro kokybės standartų, kai kurie iš jų yra 15–20 metų senumo. Šis S&D frakcijos veiksmas ne tik atnaujina reglamentus, bet ir parodo mūsų įsipareigojimą ir pabrėžia mūsų nepajudinamą atsidavimą apsaugoti mūsų piliečių gyvybes ir auginti bendrąją gerovę.“

22/02/2024

Socialdemokratai PPO susitikime rems daugiašalę prekybos sistemą

Nuo rytojaus S&D Europos Parlamento nariai Bernd Lange, Kathleen Van Brempt ir Javier Moreno Sánchez lankysis Abu Dabyje kartu su Europos Parlamento delegacija. Pirmiausia jie dalyvaus Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) parlamentinėje konferencijoje, o vėliau – 13-ojoje PPO ministrų konferencijoje (MC13), kurioje dalyvaus 164 aukščiausios pasaulinės prekybos organizacijos sprendimus priimančios institucijos nariai.

S&D frakcija yra įsipareigojusi laikytis taisyklėmis pagrįstos daugiašalės prekybos sistemos ir sąžiningos bei tvarios prekybos idėjų. Būdami Abu Dabyje jos atstovai sieks sėkmingo MC13 rezultato, įskaitant visapusišką institucinę PPO reformą, funkcionalų ir nepriklausomą ginčų sprendimą. Be to, S&D paragino PPO nares užbaigti antrąjį susitarimo dėl žuvininkystės subsidijų etapą, kovoti su žvejybos pertekliumi ir pertekliniais pajėgumais bei rasti teisingą ir nuolatinį sprendimą dėl elektroninės prekybos moratoriumo dėl muitų, taikomų siunčiamiems internetu, pavyzdžiui, elektroninėms knygoms, filmams ir programinei įrangai. S&D taip pat nori pažangos derybose dėl žemės ūkio daugeliu ilgalaikių klausimų.

ES kovos su pinigų plovimu priežiūros tarnybos vaidmuo – kaip niekada svarbus

Europos Parlamento socialistai ir demokratai sveikina šiandienos Europos kovos su pinigų plovimu institucijos, žinomos kaip AMLA, būstinės atidarymą. Tai paskutinis naujos sistemos elementas, kuris gerokai pakeis žaidimo taisykles ir padės išvengti skandalų, kurių liudininkais per pastaruosius metus buvome mes visi. Naujoji agentūra atliks pagrindinį vaidmenį šioje naujoje sistemoje ir turėtų pradėti savo darbą kuo greičiau, ragina S&D.

Pedro Marques, S&D derybininkas dėl AMLA Ekonomikos ir pinigų reikalų komitete (ECON), sakė:

„Prieš kelias savaites pritarėme novatoriškam susitarimui dėl naujo ES kovos su pinigų plovimu teisės akto – tai gera žinia piliečiams ir įmonėms, bet bloga žinia oligarchams ir teroristams. Šiandien pasirinkome būstinę naujai agentūrai, kuri atliks pagrindinį vaidmenį šioje sistemoje savo plačių ir stiprių priežiūros ir koordinavimo galių dėka.“

26/02/2024

S&D siekia visiško politinės reklamos skaidrumo

Antradienį, vasario 27 d., Europos Parlamento nariai priims reglamentą dėl politinės reklamos skaidrumo ir tikslinimo, įgalinantį rinkėjus priimti pagrįstus sprendimus saugesnėje rinkimų aplinkoje. Naujuoju reglamentu siekiama padidinti politinių kampanijų, tiek internete, tiek už jo ribų, skaidrumą ir išvengti dezinformacijos bei užsienio valstybių kišimosi.

Naujojo reglamento priėmimas yra didelė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pergalė, sėkmingai įtraukę internetinės politinės reklamos saugyklą. S&D taip pat užtikrino, kad tik privatus bendravimas nepateks į reglamento taikymo sritį.

Maria-Manuel Leitão-Marques, S&D šešėlinė pranešėja dėl politinės reklamos skaidrumo ir tikslinimo, sakė:

„Šiomis naujomis taisyklėmis siekiame užtikrinti, kad visi rinkimai visoje ES būtų skaidresni, ir atremti dezinformaciją bei užsienio kišimąsi. Siekiame, kad piliečiai galėtų lengviau atpažinti politinę agitaciją, suprasti, kas už jos slypi, ir sužinoti, ar jie gavo tikslinę reklamą, kad jie galėtų geriau priimti pagrįstus sprendimus.

27/02/2024

Socialdemokratai užtikrina griežtesnes sankcijas aplinkosaugos pažeidimams

Šiandien Europos Parlamento nariai balsavo dėl griežtesnių aplinkos apsaugos baudžiamosios teisės normų. Remiantis ES skaičiavimais, nusikaltimai aplinkai yra vieni pelningiausių tarptautinių nusikaltimų, kurių metinė apyvarta viršija 200 mlrd. EUR, o jų pasekmės žmonių sveikatai ir aplinkai yra rimtos.

Europos Parlamento socialistai ir demokratai kovojo dėl naujų taisyklių, kurios veiksmingai užkirs kelią žalai aplinkai, praplės nusikaltimų aplinkai sąrašą, įves naujas sankcijas ir palengvins teisingumą.

Vadovaujant S&D, už sunkiausius nusikaltimus, prilygstamus ekocidui, įtvirtinome atitinkamas griežtas bausmes, o tai reiškia, kad už nusikaltimus, turinčius sunkiausių padarinių aplinkai, galima bausti griežčiau. Be to, tai, kad pažeidėjai turėjo leidimą vykdyti veiklą, netrukdys jiems būti patrauktiems baudžiamojon atsakomybėn, pvz., kai leidimas buvo gautas apgaulės būdu, korupcijos, turto prievartavimo ar prievartos būdu, taip pat kai leidimas buvo gautas akivaizdžiai pažeidus teisinius reikalavimus.


Balsavimas plenariniame posėdyje atveria kelią daugiametės finansinės programos iki 2027 m. peržiūrai

Šiandien socialistai ir demokratai per plenarinį balsavimą Europos Parlamente uždegs žalią šviesą dabartinės 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos laikotarpio vidurio peržiūrai. Europos Parlamento vardu buvo deramasi dėl daugiamečio ES biudžeto peržiūros, kuriai vadovauja Europos Parlamento Biudžeto komiteto pirmininko pavaduotoja Margarida Marques. Tarp pagrindinių S&D frakcijos laimėjimų yra Ukrainos priemonės sukūrimas ES biudžete, didesnis lankstumas ir 2 mlrd. EUR greitosios pagalbos valstybėms narėms pajėgumams. Be viso to, 1,5 milijardo eurų padidinamas Europos gynybos fondas, skirtas investuoti į ypatingos svarbos technologijas Europoje, ir Kaimynystės, vystymosi ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė – Globali Europa – 7,6 mlrd. EUR. S&D frakcija taip pat palankiai vertina vasario 1 d. EUCO specialiame aukščiausiojo lygio susitikime pasiektą susitarimą sukurti EURI priemonę – neapribotą specialią priemonę, viršijančią DFP viršutines ribas, siekiant padengti bent dalį NextGenerationEU skolinimosi išlaidų, nepakenkiant esamam pavyzdiniam projektui.

EP pirmą kartą patvirtina visapusišką ES teisės aktą, kuriuo siekiama atkurti gamtą

Socialistai ir demokratai, pasiekę istorinę pergalę, šiandien su didele dauguma Europos Parlamente Strasbūre patvirtino pirmąjį gamtos atkūrimo įstatymą, kuriuo siekiama iki 2030 m. atkurti bent 20 proc. ES sausumos ir jūros plotų bei iki 2050 m. visas jos ekosistemos teritorijas, kurias reikia atkurti.

Kadangi 81 % Europos buveinių yra prastos būklės, priimtas Gamtos atkūrimo įstatymas yra labai svarbus siekiant sustabdyti biologinės įvairovės nykimą, kovoti su klimato kaita, didinti žemės ūkio atsparumą ir vykdyti mūsų tarptautinius įsipareigojimus. Priešingai konservatorių ir kraštutinių dešiniųjų klaidinantiems teiginiams, supriešinusiems ūkininkavimą su aplinkos politika, S&D yra visiškai aišku, kad be apsaugotos gamtos negali būti tvarios maisto gamybos.

Šios dienos balsavimas pabrėžia S&D gebėjimą skatinti vienybę tarp įvairių partijų narių, aiškų kompromisą, kuris subalansuoja ambicingus tikslus ir praktinį įgyvendinamumą.

César Luena, S&D Europos Parlamento narys ir Europos Parlamento vyriausiasis derybininkas dėl Gamtos atkūrimo įstatymo, teigė:

„Šiandien Europai svarbi diena, nes nuo gamtos apsaugos ir tausojimo pereiname prie jos atkūrimo. Naujasis įstatymas taip pat padės mums įvykdyti daugelį tarptautinių įsipareigojimų aplinkosaugos srityje. Šiuo reglamentu bus atkurtos nualintos ekosistemos, kartu gerbiant žemės ūkio sektorių ir suteikiant valstybėms narėms lankstumo. Norėčiau padėkoti mokslininkams už pateiktus mokslinius įrodymus ir kova su klimato kaitoms neigimu, o jauniems žmonėms už priminimą, kad nėra nei planetos B, nei plano B.“

S&D: Palestinos gyvybės – svarbios! Raginame nedelsiant nutraukti ugnį Gazoje

Stipraus socialistų ir demokratų spaudimo dėka Europos Parlamentas šiandien diskutavo apie karą Gazoje ir sunkią civilių padėtį ant humanitarinės katastrofos slenksčio. Nors Izraelis grasina neapgalvota antžemine operacija Rafah, o Tarptautinis Teisingumo Teismas nurodė Izraeliui užtikrinti, kad jo kariuomenė nesiimtų veiksmų, pažeidžiančių genocido konvenciją, raginame nedelsiant ir besąlygiškai nutraukti ugnį Gazoje ir paleisti visus įkaitus „Hamas“ rankose.

EP nuolatinis pranešėjas Palestinos klausimais ir S&D Europos Parlamento narys Evinas Inciras sakė:

„Palestiniečių gyvybės yra svarbios! Raginame nedelsiant ir besąlygiškai nutraukti ugnį Gazoje. Izraelio kariuomenės nužudytų civilių skaičius kas valandą didėja. Gazos Ruože žuvusiųjų skaičius jau viršijo gėdingą 30 000 žmonių, iš kurių 70 % yra vaikai ir moterys, skaičių. Daugiau nei du milijonai žmonių yra perkelti, daugiausia įkalinti Rafoje. Plinta ligos. Keletas vis dar veikiančių ligoninių nuolat patiria Izraelio bombardavimus, nepaisant to, kad viduje yra gydytojų, pacientų ir civilių. Apie 80% gyventojų jau susiduria su katastrofiškomis maisto trūkumo sąlygomis. Daugiau nei milijonas vaikų ir pagyvenusių žmonių kenčia nuo dehidratacijos, virškinimo ar kvėpavimo takų ligų. Tai žiauri tikrovė, su kuria kasdien susiduria žmonės Gazoje. Tarptautinė bendruomenė turi atverti akis. Šios žudynės turi baigtis! Turi būti užtikrintas netrukdomas humanitarinės pagalbos prieinamumas, kad būtų lengviau pristatyti gyvybiškai svarbią humanitarinę pagalbą.“

28/02/2024

Socialdemokratų frakcijos delegacija Romoje rinks bendrą ESP kandidatą ir tvirtins ES rinkimų manifestą

Kovo 1 ir 2 dienomis S&D grupės prezidentas Iratxe García Pérez kartu su Stefanu Löfvenu, Nicolasu Schmitu, Elly Schlein, Olafu Scholzu ir Pedro Sánchezu dalyvaus 2024 m. PES rinkimų kongrese Romoje. Iratxe García susirinks su ES socialdemokratų lyderiais, kad išrinktų bendrą PES kandidatą ir priimtų PES manifestą ES rinkimams, kurie vyks kitų metų birželį.

S&D frakcijos EP narių delegacija prisijungs prie S&D frakcijos lyderio kartu su progresyviais valstybių ir vyriausybių vadovais, Europos Komisijos nariais, partijų lyderiais, aktyvistais ir rėmėjais šią progresyviajai šeimai svarbią datą.

S&D frakcijos lyderis Iratxe García Pérez sakė:

„Per pastaruosius penkerius metus socialdemokratai nenuilstamai dirbo kurdami geresnę Europą ir reaguodami į mūsų piliečių poreikius. Net ir augant kraštutinei dešinei, mums pavyko parengti progresyvią Europos darbotvarkę, įskaitant Žaliąjį kursą dėl tvaraus ir sąžiningo perėjimo, socialinių ir darbo teisių stiprinimo, taip pat lyčių lygybės ir teisinės valstybės apsaugos.

ES valstybės narės blokuoja istorinę galimybę nustatyti taisykles, įpareigojančias įmones elgtis atsakingai

Šiandien valstybės narės nusprendė užmerkti akis prieš žmones ir planetą. ES Taryboje vykstančio balsavimo metu valstybės narės blokavo galutinį privalomų taisyklių, užtikrinančių, kad įmonės elgsis atsakingai, priėmimą.

Europos Parlamento socialistai ir demokratai apgailestauja, kad valstybės narės blokuoja susitarimą, kuris buvo pasiektas demokratiniu procesu pernai gruodį po derybų, kuriose jos dalyvavo nuo pat pradžių.

Šiandienos balsavimo rezultatas prieštarauja ES Tarybos pakartotiniam raginimui priimti deramus patikrinimo teisės aktus, jos pirminiams ir persvarstytiems ES deramo patikrinimo direktyvos įgaliojimams ir jos pozicijai per visą derybų procesą iki gruodžio mėn. Nepaaiškinama tam tikrų valstybių narių sprendimo ji smarkiai pakerta pasitikėjimą kai kurių nacionalinių vyriausybių vaidmeniu derybose ES lygmeniu.

Neatsakinga verslo praktika kainuoja tūkstančius gyvybių ir sunaikino tūkstančius pragyvenimo šaltinių. Jei būtų priimta Įmonių tvarumo deramo patikrinimo direktyva, ji būtų buvęs pirmasis teisės aktas visame pasaulyje, nustatantis, kad didelės įmonės yra atsakingos už žmogaus teisių ir aplinkos standartų pažeidimus, pvz., vaikų darbą, darbo jėgos išnaudojimą, taršą ir biologinės įvairovės nykimą, savo pasaulinėse gamybos grandinėse.

Socialdemokratai vieningai sergėja žmogaus teises visame pasaulyje

Europos Parlamentas patvirtino savo pranešimą apie žmogaus teises ir demokratiją pasaulyje ir Europos Sąjungos politiką šiuo klausimu – 2023 m. metinę ataskaitą. Šiame pranešime ES raginama imtis dar aktyvesnio vaidmens. S&D frakcijos vadovaujamame pranešime dar kartą patvirtinamas žmogaus teisių universalumas, tarpusavio priklausomybė ir nedalumas bei ES pareiga saugoti šias vertybes. Taip pat raginama nuosekliai įgyvendinti ES tarptautinių susitarimų nuostatas dėl žmogaus teisių ir aktyviau naudoti ES visuotinį sankcijų dėl žmogaus teisių pažeidimų režimą ir tikslines sankcijas prieš korupciją.

Socialdemokratai: ES privalo imtis veiksmų, kad taptume geopolitine sąjunga

Šiandien Europos Parlamentas surengė svarbias diskusijas apie Europos saugumą ir gynybą. S&D frakcija kritikavo Komisiją dėl konkrečių iniciatyvų siekiant geopolitiškesnės Europos trūkumo. Po diskusijų Europos Parlamentas patvirtino metinį pranešimą dėl bendros saugumo ir gynybos politikos (BSGP) įgyvendinimo, kuriame reikalaujama valstybių narių rimtai investuoti į Europos saugumą ir gynybą, suteikti Ukrainai visą reikiamą karinę paramą ir glaudžiai bendradarbiauti su mūsų bendraminčiais partneriais visame pasaulyje.

S&D grupės viceprezidentas užsienio reikalams Pedro Marquesas sakė:

„Esminiu Europai ir pasauliui momentu apmąstome savo atsakymus į egzistencines grėsmes, tokias kaip sėkmingas Covid-19 krizės valdymas ir vieninga pozicija prieš Putino invaziją į Ukrainą.

Tačiau, besivystant kitam konfliktui prie mūsų sienų – daugiau nei 30 000 palestiniečių žuvo dėl Izraelio armijos veiksmų Gazoje – likęs pasaulis vėl abejoja mūsų moraliniu kompasu.“

29/02/2024

Pritariame progresyviam ES ir Čilės susitarimui

Šiandien socialistai ir demokratai išdidžiai balsuos už ekonominių ir politinių ryšių su Čile stiprinimą, palaikydami ES ir Čilės išplėstinį susitarimą.

Šis tikrai progresyvus ir šiuolaikiškas susitarimas su trečia pagal dydį ES prekybos partnere Lotynų Amerikoje bus naudingas abiejoms pusėms. Skatinamos prekybos ir investicijų galimybes, patvirtinamas ES ir Čilės įsipareigojimas kovoti su klimato kaita ir skatinamos bendros žmogaus teisių, tvaraus vystymosi ir laisvos prekybos vertybės. Pirmą kartą į ES prekybos susitarimą įtrauktas skyrius apie prekybą ir lyčių lygybę – abi šalys įsipareigoja kovoti su moterų diskriminacija.

Įsigaliojus susitarimui, maždaug 99,9 % ES eksporto bus taikomas režimas be muitų tarifų, todėl tikimasi, kad ES eksportas į Čilę padidės iki 4,5 mlrd. EUR, teigia Komisija. Susitarimas suteiks daugiau galimybių gauti svarbias žaliavas ir švaraus kuro, pvz., ličio, vario ir vandenilio, kurie yra labai svarbūs ekologiškai ir skaitmeninei transformacijai bei ES ekonomikai, ir tvarioms investicijoms. Be to, susitarimu bus saugoma 216 ES geografinių nuorodų (GN) Čilėje ir 18 geografinių nuorodų iš Čilės ES.

EP priėmė socialdemokratų paruoštą įstatymą dėl elektroninio atpažinimo

Socialistai ir demokratai šiandien vadovavo daugumai Europos Parlamento plenariniame posėdyje, kad būtų priimtas persvarstytas ES teisės aktas, kuriuo sukuriama Europos skaitmeninės tapatybės sistema, dar žinoma kaip eIDAS reglamentas. Ji piliečiams ir įmonėms užtikrins visuotinę prieigą prie saugaus ir patikimo elektroninio identifikavimo ir autentifikavimo.

 Romana Jerković, S&D Europos Parlamento narė ir Europos Parlamento derybininkė Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitete, sakė:

 „Pagal naująjį įstatymą valstybės narės pasiūlys piliečiams ir įmonėms skaitmenines pinigines, kurios galės susieti nacionalinę skaitmeninę tapatybę su kitų asmeninių savybių įrodymais, pavyzdžiui, vairuotojo pažymėjimu, diplomais ir banko sąskaitų numeriais. eIDAS dėka piliečiai galės saugiai ir privačiai įrodyti savo tapatybę, vienu mygtuko paspaudimu mobiliajame telefone dalytis ir elektroniniu būdu pasirašyti asmeninius dokumentus iš savo skaitmeninės piniginės.“


Daugiau skaidrumo trumpalaikės nuomos rinkoje, kad kiekvienam būtų užtikrintas prieinamas būstas, sako S&D

Šiandien Europos Parlamentas uždegė žalią šviesą stipresniems internetinės trumpalaikės nuomos rinkos reguliacijoms.

 Internetinės trumpalaikės nuomos platformos sudaro ketvirtadalį visų apgyvendinimo vietų ES užsakymų. Nors šis sektorius labai prisidėjo prie vietos ekonomikos, jis taip pat mažina ilgalaikės nuomos pasiūlą, o tai lemia kainų infliaciją ir gyventojų persikėlimą. Prastas patikimumas ir informacijos apie platformų veikimą trūkumas (t. y. vieta, kur šios paslaugos siūlomos, jų trukmė ir kt.), trukdo valdžios institucijoms jas reguliuoti.

 Europos Parlamento socialistai ir demokratai sėkmingai užtikrino, kad šeimininkams būtų reikalingas registracijos numeris, suteikiamas nemokamai, kad išnuomotų savo turtą, o internetinės platformos turės įvertinti, ar šeimininko pateikta informacija yra patikima ir išsami, ir reguliariai atlikti patikrinimus.


ES turi reformuotis, kad būtų pasirengusi plėtrai

Šiandien Europos Parlamentas paragino imtis drąsių reformų ir aiškaus kelio ES plėtros link. Socialistai ir demokratai atliko pagrindinį vaidmenį formuojant Parlamento poziciją dėl institucinių ir finansinių reformų, kurių ES reikia, kad plėtra būtų sėkminga.

 Pranešime europarlamentarai numato, kad ES reformos vyks lygiagrečiai su pasirengimu ir reformomis stojančiosiose šalyse. ES reformos apimtų veiksmingesnį sprendimų priėmimą, atsisakant vienbalsiškumo, ir finansines reformas, kuriomis siekiama užtikrinti, kad ES turėtų tinkamai finansuojamą daugiametę finansinę programą ir biudžetą, kuris atitiktų plėtros keliamus reikalavimus sanglaudos ir žemės ūkio politikai. Tuo tarpu stojančioms šalims turėtų būti taikomi konkretūs individualūs reformų tikslai ir veiksmų planai, o jų pažanga turėtų būti susieta su laipsniška integracija į bendrą ES politiką, pavyzdžiui, į bendrąją rinką. Galiausiai europarlamentarai sutaria, kad narystė ES neturėtų būti greitesnė.


STOP – manipuliacijoms energijos rinkose

Socialistai ir demokratai šiandien balsavo už peržiūrėtą reglamentą dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo (REMIT). Šiandien plenariniame posėdyje priimtas reglamentas yra paskutinis žingsnis link ES teisės aktų patobulinimo, kuriais būtų nutrauktos manipuliacijos energijos rinkoje. Socialistai ir demokratai yra įsitikinę, kad tai padės ir namų ūkiams, ir pramonei, taip įgyvendindami kampaniją „Sumažinkite sąskaitas“.

 Patrizia Toia, S&D Europos Parlamento narė ir Europos Parlamento energetikos, mokslinių tyrimų ir pramonės komiteto derybininkė dėl REMIT, sakė:

 „Energetikos rinkos problemos prasidėjo dar gerokai prieš Rusijos invaziją prieš Ukrainą, o S&D frakcija buvo pirmoji, kuri paprašė Europos Komisijos spręsti šią problemą. Karas tik paaštrino problemas. Vis daugiau žmonių ir įmonių, ypač pažeidžiamų šeimų ir mažų bei vidutinių įmonių, sunkiai apmoka sąskaitas. Viena iš pagrindinių šios nepriimtinos padėties priežasčių yra manipuliacijos energijos rinkoje mūsų Sąjungoje. Džiaugiamės, kad Komisija išgirdo Europos Parlamento socialistų ir demokratų raginimus ir mainais pasiūlė atnaujinti REMIT.“