S&D FRAKCIJOS NAUJIENOS - SPALIS-LAPKRITIS

09/10/2023

S&D priėmė skaitmeniniam amžiui tinkančias atsakomybės taisyklės už nekokybiškų gaminių tiekimą

Europos Parlamento nariai Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos (IMCO) bei Teisės reikalų (JURI) komitetuose balsavo už iniciatyvą dėl atsakomybės sugriežtinimo už gaminius su trūkumais. Šia iniciatyva siekiama atnaujinti dabartines taisykles, kurios buvo priimtos dar 1985 m.

Tobulėjant technologijoms, mūsų ekonomikos darosi ekologiškesnės, tad nuolat kuriasi ir naujos tiekimo grandinės. Naujomis atsakomybės taisyklėmis siekiama užtikrinti, kad vartotojai būtų labiau apsaugoti nuo galimos žalos, susijusios su naujomis technologijomis, pavyzdžiui, dirbtiniu intelektu.

S&D frakcija ėmėsi iniciatyvos pasipriešinti dešiniųjų politikų bandymams užkirsti kelią naujų taisyklių taikymui visų tipų programinei įrangai. S&D mano, kad nėra pateisinama kompensuoti žalą, kurią sukėlė integruotas skaitmeninis produktas. Tačiau, jeigu žalą padaro programinė įranga, ją kompensuoti yra teisinga.

S&D JURI komiteto ataskaitos „Atsakomybės už gaminius su trūkumais“ šešėlinė pranešėja Maria-Manuel Leitão-Marques sakė:

„Pagal galiojančias taisykles, norėdami gauti kompensaciją, vartotojai turi įrodyti padarytą žalą, prekės trūkumą ir priežastinį ryšį tarp šių dviejų dalykų. Tačiau tai padaryti yra sunku paprastiems vartotojams, kadangi jie nėra programinės įrangos specialistai. S&D pasiekė susitarimą, kuris palengvina įrodinėjimo naštą vartotojams. Pavyzdžiui, esant sudėtingai programinei įrangai, kuri sugenda padedant vairuotojui pastatyti automobilį – vartotojai turės tik įrodyti, kad programinėje įrangoje egzistavo gedimo galimybė ir dėl to buvo padaryta žala, pavyzdžiui, avarija. To užteks, kad vartotojas galėtų gauti kompensaciją už padarytą žalą.“

12/10/2023

S&D politinė grupė smerkia susilpnėjusius Euro 7 standartus

Dėl oro taršos ES kasmet anksčiau laiko miršta apie 300 000 žmonių. Tai – didelė grėsmė visuomenės sveikatai. Tad socialistai ir demokratai pabrėžia, kad lengvųjų automobilių ir furgonų išmetamos taršos mažinimas yra veiksmingiausias būdas išvalyti orą.

Šiandien liberalai, konservatoriai ir kraštutinių dešiniųjų Europos Parlamento nariai nusprendė gerokai sumažinti Euro 7 standartų ambicijas Europos Parlamento Aplinkos komitete ir nepasiūlė jokių esminių Euro 6 patobulinimų. Dėl to S&D frakcija nusprendė nepritarti pranešimo projektui.

Nacionalinės, regioninės ir vietos valdžios institucijos yra atsakingos už oro kokybės problemų sprendimą. Todėl dėl ambicingų Euro 7 standartų nebuvimo, senesniems automobiliams greičiausiai bus taikomos griežtesnės priemonės, įskaitant nulinės emisijos zonų sukūrimą miestuose. Šios priemonės neproporcingai paveiks senesnius automobilius turinčius asmenis, ypač mažas ir vidutines pajamas gaunančias piliečių grupes.

Christel Schaldemose, S&D derybininkė dėl pranešimo projekto dėl Euro 7, sakė:

„Susitarimas Europos Parlamente nėra vertas „Euro 7“ etiketės. Jame siūlomi tik nedideli dabartinių reglamentų patobulinimai, kurie nepagerins oro kokybės. Mes, socialdemokratai, esame įsipareigoję kovoti už geresnę oro kokybę mūsų piliečiams. Deja, liberalioji politinė grupė Renew sudarė susitarimą su konservatoriais EPP, o taip pat ir su dešiniojo sparno ECR ir ID. Jų dėka buvo gerokai sumažintos Euro 7 standartų ambicijos. Tai, be abejo, nepadės pagerinti oro kokybės Europoje.“

16/10/2023

S&D pasiruošę pradėti derybas dėl draudimo priverstiniam darbui

Europos Parlamento Tarptautinės prekybos (INTA) ir Vidaus rinkos bei vartotojų apsaugos (IMCO) komitetai bendrai balsavo dėl EP mandato pradėti derybas su Taryba dėl naujo įstatymo, draudžiančio į ES įvežti gaminius, pagamintus priverstiniu būdu. Tai – ilgai lauktas reikalavimas, tapsiantis vienu iš svarbiausių S&D iniciatyvų šioje EP kadencijoje. Mūsų tikslas – užtikrinti, kad ši iniciatyva būtų įgyvendinta iki EP kadencijos pabaigos.

Statistika rodo, kad 2021 m. visame pasaulyje priverstinį darbą dirbo 28 milijonai žmonių – 3 milijonais daugiau nei 2016 m. Priėmus naują įstatymą, Europos Sąjunga pagaliau turės veiksmingą priemonę, padėsiančią pažaboti priverstinį darbą.

S&D derybininkai užtikrino, kad visos įmonės turės laikytis draudimo, jei priverstinis darbas bus aptiktas kokiame nors jų tiekimo grandinės etape. Įmonės, tiekiančios gaminius iš regionų ar sektorių, kuriuose vykdomas priverstinis darbas, turės įrodyti, kad produktai nėra sutepti. Kompetentingoms institucijoms nustačius, kad buvo panaudotas priverstinis darbas, produktai bus pašalinti iš rinkos.

S&D Europos Parlamento narė ir Europos Parlamento pranešėja dėl priverstinio darbo draudimo IMCO komitete Maria-Manuel Leitão-Marques sakė:

"Žengsime svarbų žingsnį, kad pagaliau uždraustume gaminius, pagamintus naudojant priverstinį darbą – šiuolaikinės vergijos formą. Tai – reikalavimas, kurį mūsų politinė grupė kelia jau ilgą laiką ir mes nenustosime dirbti, kad jis būtų įgyvendintas. Matome, kad didžioji dauguma EP narių pritaria mūsų pasiūlytam tekstui. Derybos buvo sunkios, bet mes pasiekėme susitarimą, išsaugojusį pagrindinius socialistų ir demokratų prioritetus. Naujasis įstatymas užtikrins priverstinai dirbančių darbuotojų saugumą ir socialinį aprūpinimą. Darbuotojų socialinė gerovė yra būtina sąlygą, norint panaikinti sprendimą uždrausti produktą – jei darbuotojai negaus kompensacijos, produktai negalės judėti ES rinkoje.“

16/10/2023

S&D: Strateginių technologijų Europai platforma tai – pinigai aukštųjų technologijų pramonei ir kokybiškoms darbo vietoms

Socialistai ir demokratai palaiko esamų ES lėšų mobilizavimą aukštųjų technologijų pramonei ir ragina papildomai skirti 13 mlrd. Tai bus įmanoma įkūrus Strateginių technologijų Europai platformą (STEP) – pasiūlymą, kurį Europos Komisija pateikė šių metų birželį. Nors S&D frakcija tikėjosi visaverčio Suverenaus Gondo, kurį pažadėjo prezidentė Ursula von der Leyen, S&D pasistengė užtikrinti, kad ES finansavimas pagal STEP būtų vienodai prieinamas visoje Sąjungoje.

S&D Europos Parlamento narys ir STEP derybininkas Europos Parlamento Biudžeto komitete Jonás Fernández sakė:

„Mes, socialistai ir demokratai, esame įsitikinę, kad nėra antrarūšių ES valstybių narių: visi turi turėti vienodas galimybes gauti finansavimą strateginių technologijų kūrimui. Tai negali būti sritis, skirta privilegijuotiesiems. Jeigu tikrai norime, kad Europos Sąjunga būtų konkurencinga pasaulinėse rinkose ir kurtų aukštos kokybės darbo vietas visoje ES, turime suteikti finansavimą visiems norintiems. Todėl džiaugiuosi, užtikrinome galimybę nukreipti sanglaudos fondų lėšas ten, kur jų labiausiai reikia – valstybėse narėse, kurių BVP yra mažesnis už ES vidurkį.“

17/10/2023

S&Ds: naujasis kontrolės reglamentas – svarbus postūmis ES žuvininkystės sektoriui

Ilgo socialistų ir demokratų darbo dėka Europos Parlamentas patvirtino ES žuvininkystės kontrolės reformą, kuria iš dalies keičiami šeši reglamentai.

Žuvininkystės kontrolės reglamentas paskatins visą sektorių siekti aukštesnių socialinio, ekonominio ir aplinkos tvarumo standartų. Taip pat šis reglamentas paskatins šio sektoriaus skaitmenizaciją, laikantis bendrosios žuvininkystės politikos. Šis reglamentas bus taikomas visiems ES žvejybos laivams ir ES piliečiams, kurių veikla vykdoma ES vandenyse, visose valstybių narių teritorijose. Svarbu paminėti ir tai, kad trečiųjų šalių laivai, žvejojantys ES vandenyse, taip pat turės laikytis šių taisyklių.

Pagrindiniai mūsų užtikrinti laimėjimai yra šie: visapusiška žvejybos laivyno stebėsena naudojant skaitmenines priemones; visiškas ES žvejybos produktų (šviežių, šaldytų ir perdirbtų) atsekamumas; duomenų rinkimo ir rekreacinės žvejybos kontrolės didinimas; vienodas sankcijų taikymas visoje ES.

Reglamento pranešėja Klara Aguilera sako:

„Penkerius metus sunkiai dirbę, pasiekėme subalansuotą susitarimą dėl ES žuvininkystės sektoriaus. Pagaliau užtikrinome, kad būtų iš esmės suderintos skaidrios kontrolės taisyklės, kurių labai reikalavo tiek piliečiai, tiek visas žuvininkystės sektorius.“

17/10/2023

S&Ds: įšaldytas Rusijos turtas turėtų būti panaudotas Ukrainos atstatymui

Socialistai ir demokratai ragina valstybes nares susitarti dėl teisinio pagrindo leisti konfiskuoti Rusijos viešąjį turtą Ukrainos atstatymo tikslais. Tai – mūsų frakcijos prioritetas derybose dėl paramos Ukrainai priemonės, kuri suteiks 50 mlrd. EUR finansinę paramą Ukrainai 2024-2027 m. laikotarpiu.

S&D frakcijos nuomone, ES turėtų ir toliau visapusiškai remti Ukrainą – šalį, kuri ginasi nuo Rusijos agresijos karo. Ukrainai reikia ES pagalbos, kad galėtų toliau teikti pagrindines viešąsias paslaugas, pavyzdžiui, švietimo, sveikatos paslaugas ir pensijas. Mūsų pagalba svarbi ir tam, kad Ukraina galėtų vykdyti reformas, reikalingas būsimai narystei ES. Ši šalis turi stiprinti teisės viršenybę, kovoti su korupcija ir prisidėti prie klimato tikslų įgyvendinimo.

Europos Parlamento narys ir Europos Parlamento derybininkas šiuo klausimu EP biudžeto komitete Gardiazábal Rubial sakė:

„Nuo Rusijos karo prieš Ukrainą pradžios, ES sistemingai teikė politinę, ekonominę, socialinę paramą Ukrainai. S&D frakcijos prioritetas – ir toliau teikti šią paramą, todėl būtina nedelsiant patvirtinti šį naują 50 mlrd. EUR paramos paketą. Rusija turi sumokėti už tai, ką ji daro Ukrainai. Dėl šios priežasties, Rusijos viešasis turtas turėtų būti konfiskuotas siekiant finansuoti Ukrainos atstatymą ir atlyginti žalą nukentėjusiems nuo Rusijos agresijos. Konfiskuota suma būtų pridėta prie 50 mlrd. EUR priemonės, dėl kurios bus balsuojama šiandien. Tikimės, kad mūsų partneriai Ukrainoje kartu su pilietine visuomene, vietos ir regionų valdžios institucijomis parengs nuoseklų planą, kuriam pritars ir Verkohvna Rada. Mūsų frakcija tikisi išsamaus reformų ir investicijų sąrašo su nustatytais tikslais ir aiškia darbotvarke.“

18/10/2023

S&D – apie 2024 m. ES biudžetą: negalime padėti Europos piliečiams, jeigu ES biudžetas skursta

Šiandien vykusiame Europos Parlamento plenariniame posėdyje socialistai ir demokratai vadovavo daugumai priimant ES 2024 m. biudžetą. Mes patobulinome Europos Komisijos pasiūlymą, įtraukdami didesnį finansavimą piliečiams. Tikimės, kad tai padės spręsti didėjančias pragyvenimo išlaidas. Ypatingą dėmesį taip pat skiriame geresnei mažųjų ir vidutinių įmonių, kurios yra mūsų ekonomikos pagrindas, prieigai prie ES lėšų. Socialistai ir demokratai ragina valstybes nares siekti aukštesnių tikslų ir susitarti dėl pažangių priemonių, kuriomis būtų sumažinta padidėjusių pragyvenimo išlaidų našta gyventojams.

Derybininkas S&D klausimais dėl 2024 m. ES biudžeto Victor Negrescu sakė:

„Mūsų frakcija mano, kad Europos Komisijos pasiūlymas buvo geras, tačiau nepakankamas, atspirties taškas. Gerai, kad Komisija nesiūlo sumažinti programų finansavimo iki 2024 m., tačiau kitų metų ES biudžeto projekto nepakaks, jeigu norime reaguoti į besikeičiančią ekonominę padėtį aplink mus. Taip yra todėl, kad ES 2021-2027 m. daugiamečiame biudžete esančių lėšų paprasčiausiai nepakanka dabartiniams iššūkiams spręsti. Todėl, jei nebus iš esmės peržiūrėtas ES daugiametis biudžetas, nesugebėsime patenkinti savo piliečių poreikių. Taigi S&DS ragina Tarybą daryti pažangą diskusijose ir skubiai prisijungti prie DFP derybų stalo, siekiant užtikrinti, kad mūsų 2024 m. ES biudžetas galėtų būti įgyvendintas.“

S&Ds: valstybės narės ir ES Komisija paragino parengti ilgalaikes kaimo strategijas, skatinančias kartų atsinaujinimą

Europos Parlamentas ką tik priėmė rezoliuciją dėl būsimų ES ūkininkavimo kartų atnaujinimo, kuri laikoma vienu opiausių Europos žemės ūkio uždavinių. S&D frakcija palankiai vertina EP narių balsavimą už paramą jauniesiems ūkininkams bei pripažinimą, kad jaunieji ūkininkai vaidina svarbų vaidmenį kovoje su klimato kaita, biologinės įvairovės nykimu, gyventojų skaičiaus mažėjimu ir maisto neprieinamumu.

Europos Parlamento pranešėjas ir S&D narys Isabel Carvalhais sakė:

„Ši rezoliucija padės užtikrinti rytojaus ūkininkų kartų gerovę. Sunkiai kovojome, kad Europos ūkininkai galėtų tikėtis tinkamų pajamų ir tinkamų gyvenimo sąlygų kaimo vietovėse. Jaunieji ūkininkai susidurs su sunkumais, susijusiais su klimato kaitos padariniais ir biologinės įvairovės nykimu, tad svarbu daryti viską, kad padidintume jų atsparumą.“

ES pagaliau sustabdys nuolaidžiavimo Serbijai politiką

Šiandien Europos Parlamentas paragino ES valstybes nares nustatyti tikslines ribojamąsias priemones žmonėms, susijusiems su rugsėjo 24 d. šiaurinėje Kosovo dalyje Serbijos pareigūnų įvykdytu teroro aktu prieš Kosovo policijos pareigūnus.

Kaip nurodyta Parlamento priimtoje rezoliucijoje, sankcijomis būtų įšaldoms šių veikėjų turtas, jiems būtų draudžiama keliauti šiaurinėje Kosovo dalyje. Ši ribojamoji priemonė turėtų būti taikoma tokiems žmonės, kaip Milano Radoičić, kuris jau prisiėmė atsakomybę už minėto teroristinio išpuolio organizavimą.

Socialistai ir demokratai pabrėžia, kad sankcijų taikymas – svarbi dialogo tarp Serbijos ir Kosovo sustiprinimo ir santykių normalizavimo sąlyga.

Už užsienio reikalus atsakingas S&D atstovas spaudai ir derybininkas dėl rezoliucijos dėl Serbijos ir Kosovo Tonino Picula sakė:

„Mes smerkiame šį bailų teroristinį išpuolį. Tai – precedento neturintis įvykis pokario laikais. Tam, kad užkirstume kelia panašiems incidentams, privalome užtikrinti, kad kiekvienas žmogus, susijęs su šia ataka, sulauks tikslinių sankcijų.“

24/10/2023

S&D stiprina kovą su aplinkai kenksmingomis pakuotėmis ir pakuočių atliekomis

Europos Parlamento Aplinkos komitetas šiandien patvirtino pagrindines Europos pakuočių reglamentavimo reformas, kurios padės kovoti prieš pakuočių daromą žalą klimatui ir aplinkai.

Remiantis naujausiais Eurostato duomenimis, kiekvienas europietis kasmet vidutiniškai išmeta daugiau nei 188 kilogramus pakuočių, todėl per pastarąjį dešimtmetį pakuočių atliekų visoje ES išaugo daugiau nei 20 proc.

Praėjusių metų lapkritį Europos Komisija pateikė pasiūlymą atnaujinti Europos pakuočių atliekų taisykles. Nors ir susidūrė su intensyviu pramonės atstovų lobizmu bei konservatorių pasipriešinimu, S&D frakcija vis tiek sugebėjo sukurti pažangią koaliciją, kuri pagerino pasiūlymą. Naujose taisyklėse nugulė reikalavimas gaminti saugesnes, daugkartinio naudojimo ir ekologiškesnės pakuotes bei įsipareigojimas išplėsti pakuočių perdirbimo galimybes.

S&D derybininkė dėl pakuočių ir pakuočių atliekų reglamento Delara Burkhardt sakė:

„Šiandieninis balsavimas – esminis žingsnis, padėsiantis spręsti Europos pakuočių atliekų krizę. Esame pasiryžę sumažinti kalnus pakuočių atliekų, kurios kenkia mūsų klimatui ir aplinkai. Iki 2040 m. pakuočių atliekų kiekis, palyginti su 2018 m., sumažės 15 proc., o tai padės sukurti tvaresnę ateitį ateities kartoms.“

24/10/2023

S&D: „Naujas pesticidų reglamentas yra pagrįstas, taiklus ir teisingas“


Europos Sąjunga reguliuoja pesticidus – ypač tuos, kurie naudojami žemės ūkyje – dėl jų žalingo poveikio aplinkai. Kaip žinia, pesticidai kenkia apdulkintojams, jie skatina dirvožemio degradaciją, taip pat – kelia pavojų žmonių sveikatai. Šiandien Europos Parlamento aplinkos komitetas priėmė naują reglamentą dėl pesticidų, kuriuo pirmą kartą bus nustatomi privalomi pesticidų naudojimo mažinimo tikslai. Tai – žingsnis teisinga linkme. Šis sprendimas leis apsaugoti aplinką ir žmonių sveikatą, taip pat kurs naudą ūkininkams ir užtikrins maisto prieinamumą.
Nepaisant griežto konservatorių EPP pasipriešinimo šiai reikalingai reformai, socialistai ir demokratai sutelkė pažangią daugumą, kuri pagal Komisijos pasiūlymą naujajame reglamente nustatė, kad šalys turės sumažinti pesticidų naudojimą 50 proc., Tuo tarpu pavojingų pesticidų naudojimą šalys turės sumažinti 65 proc. Taip pat patobulinome pasiūlymą, užtikrindami, kad ūkininkai turės reikalingas priemones pereiti prie ekologiškų alternatyvų ir išsaugoti savo ekonominę veiklą.“
S&D derybininkė dėl pesticidų reglamento Marija Arena pareiškė:
„Šiandieninis balsavimas siunčia teigiamą svarbią žinią, kuri lems didesnę ūkininkų ir gamtos apsaugą. Pesticidų perteklius žudo bites, žaloja dirvožemį ir sukelia žmonių ligas. Tad turime siekti griežto reguliavimo. Derybų metu siekėme kaip įmanoma labiau apsaugoti mūsų sveikatą ir aplinką nuo pesticidų poveikio ir tuo pačiu suteikti ūkininkams būtiną lankstumą ir priemones pereiti prie kitokio režimo.

S&D iškovojo pergalę prieš konservatorių bandymus sužlugdyti mokesčių teisingumą
Šiandien Europos Parlamento Ekonomikos reikalų komitetas balsavo dėl kelių mokesčių pakeitimų, kurie yra strategiškai svarbūs ES mokesčių politikos ateičiai. Čia buvo minimi ir būtini mokesčių pakeitimai krizių metu. Šiame pranešime mums pavyko užtikrinti du svarbius dalykus – raginame Komisiją apsvarstyti galimybę pritaikyti mokesčius tiems sektoriams, kurie kraunasi pelną iš krizių ir remti šalis, siekiančias sąžiningiau apmokestinti kapitalą.

Europos Parlamento narys ir S&D atstovas ekonomikos ir pinigų klausimais Jonás Fernández sakė:

„Šiandien mums pavyko atremti konservatorių nuolatinius bandymus sužlugdyti mokesčių teisingumą. Sąžiningesnis apmokestinimas yra labai svarbus siekiant užtikrinti sąžiningą ateitį visiems. Būtent to europiečiai ir prašo – sutvarkyti nesąžiningą sistemą, pagal kurią paprasti žmonės moka mokesčius, o galingiausi ir turtingiausi dažnai moka mažai mokesčių arba jų visai nemoka.“

S&D: ES teisės aktai turi apsaugoti menininkus nuo neapibrėžtumo darbe

Šiandien per bendrą Europos Parlamento Kultūros ir švietimo komiteto bei Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto balsavimą socialistai ir demokratai paprašė Europos Komisijos pateikti pasiūlymą, kuris leistų pagerinti socialinę ir profesinę menininkų bei kultūros darbuotojų padėtį.

S&D įtikino kitas politines grupes, kad reikia apsaugoti menininkus nuo neapibrėžtumo darbe, nenuspėjamų pajamų ir pasirūpinti, kad menininkai gautų socialinį draudimą.
S&D frakcijos teigimu, tai bus įmanoma Europos lygmeniu tik tada, kai bus sukurta teisės aktų sistema, užtikrinanti kultūros ir kūrybos sektorių darbuotojams sąžiningas galimybes gauti socialines teises visoje ES.

Domènecas Ruizas Devesa, S&D Europos Parlamento narys ir Europos Parlamento derybininkas šiuo klausimu EP Kultūros ir švietimo komitete, sakė:

„Kultūra yra Europos DNR šerdis – būtent ji išlaiko mūsų Sąjungos įvairovę ir tapatybę. Esame skolingi menininkams ir visiems, dirbantiems kultūros ir kūrybos sektoriuose. Saugumo lygis šiame sektoriuje buvo baisus daugelį metų, tačiau Covid-19 krizė parodė, kad kultūros darbuotojų padėtis yra tiesiog apgailėtina. Mes, socialistai ir demokratai, manome, kad pats laikas imtis efektyvių priemonių. Niekas neturėtų dirbti nesaugiomis darbo sąlygomis. Taigi prašome Europos Komisijos pasiūlyti teisėkūros priemones, kurios išvestų kultūros ir kūrybos sektorius iš Europos socialinės politikos pilkosios zonos.“

25/10/2023

ES sutarčių reformos sustiprins Europos galimybes pasirūpinti žmonėmis

EP Konstitucinių reikalų komiteto nariai šiandien balsavo dėl pasiūlymų pakeisti Europos Sąjungos institucinę sistemą ir ES sutartyse numatytus procesus. S&D frakcijai sutarčių pakeitimas reiškia, kad ES gebės geriau pasirūpinti žmonėmis, – gerinti jų kasdienį gyvenimą.

Vadovaudama S&D frakcijos deryboms, Gaby Bischoff pasirūpino, kad pasiūlymai būtų pagrįsti piliečių rekomendacijomis, minėtomis Europos ateities konferencijoje. Be to, siūlomi ES sutarčių pakeitimai užtikrins, kad ES būtų geriau pasirengusi susidoroti su naujausiais iššūkiais, tokiais kaip pandemijos bei Rusijos karo poveikis Ukrainai.

S&D viceprezidentas ir derybininkas dėl ES sutarties pakeitimo Gaby Bischoff sakė:

„Konstitucinių reikalų komitetas pateikė pasiūlymus tobulinti ES sutartis ir šiandien mes siunčiame aiškų signalą Tarybai, kad dabar laikas atidaryti Konventą ir sustiprinti Europos gebėjimą veikti tokiose srityse kaip demokratija, socialinis teisingumas ir sveikata.“

07/11/2023

Svarbus žingsnis link nepriklausomų lygybės sargų ES

Šiandien Europos Parlamentas, vadovaujamas socialistų ir demokratų, žengė reikšmingą žingsnį naujo ES įstatymo link, kuris užtikrins, kad ES turėtų tikrai nepriklausomas ir autonomiškas lygybės sargų institucijas, be jokio politinio ir finansinio kišimosi.

Užimtumo ir moterų teisių bei lyčių lygybės komitetai susitarė dėl Parlamento mandato derybose su valstybėmis narėmis apie ES lygybės institucijų stiprinimą. Parlamentas šiuos įgaliojimus patvirtins per plenarinę sesiją vėliau šį mėnesį. Tikėtina, kad derybos prasidės netrukus, t.y. lapkričio pabaigoje.

S&D dabar ragina pradėti greitą derybų procesą ir užbaigti šį naują įstatymą, kuris, deja, jau vėluoja.

Europos Parlamento pranešėjas dėl ES teisės aktų dėl lygybės institucijų užimtumo komitete Marcas Angelas sakė:

„Konsolidavome tvirtą mandatą deryboms su ES sostinėmis. Mūsų tikslas – užtikrinti visišką lygybės institucijų nepriklausomumą ir savarankiškumą nuo bet kokios išorinės ar vidinės įtakos. Praktiškai tai reiškia, kad šios institucijos negali būti steigiamos ministerijoje, vyriausybinėje įstaigoje ar bet kurioje kitoje įstaigoje, kuriai vadovauja vyriausybė. Tai taip pat reiškia, kad visos lygybės institucijos turėtų turėti tinkamą biudžetą ir finansinę autonomiją. Tačiau gali nutikti taip, kad valstybės narės iš pradžių priešinsins tokiems drąsiems pokyčiams.“

08/11/2023

Privalome stiprinti demokratiją ir laisvę mūsų žemyne – S&D palankiai vertina naują ES plėtros bangą

Socialistai ir demokratai pasisako už ambicingesnę ES plėtros politiką ir pritaria rekomendacijoms pradėti stojimo derybas su Ukraina, Moldova, Bosnija ir Hercegovina,i o Gruzijai suteikti kandidatės statusą. Taip pat džiaugiamės, kad ir kitoms Vakarų Balkanų šalims, siekiančioms įstoti į Europos Sąjungą, buvo suteikta galimybė pradėti integravimosi procesus. Tikimės, kad ES vadovai tai patvirtins iki gruodžio mėn.

Precedento neturintis Rusijos agresijos karas prieš Ukrainą kelia grėsmę taikai ir saugumui visame Europos žemyne. Tačiau susivienijusi Europa gali būti stipresnė. Todėl S&D ragina pradėti aktyvų plėtros procesą. Tiesa, jis turi būti tinkamai atliktas remiantis šalių įsipareigojimų vykdymu.

S&D ragina šalis kandidates ambicingai daryti pažangą, vykdyti būtinas reformas. S&D taip pat tikina, kad plėtros procesas turi vykti kartu su ES vidaus reformomis. Tik taip galėsime užtikrinti, kad ES institucijos būtų parengtosi išsiplėtusiai – daugiau nei 30 valstybes vienijančiai – Sąjungai.

S&D viceprezidentas, atsakingas už užsienio reikalus, Pedro Marques sakė:

„Reiškiame palaikymą Europos Komisijos rekomendacijai ir raginame valstybes nares pradėti stojimo derybas su Ukraina ir Moldova. Turime ne tik žodžiais, bet ir veiksmais parodyti, kad mes palaikome šias šalis. Ukrainos stojimo į ES bei Ukrainos atstatymo procesai turi būti glaudžiai susiję. Turime užtikrinti, kad šie procesai visiškai atitiktų demokratinio dalyvavimo, socialinio teisingumo, įtraukties ir tvarumo principus.“

08/11/2023

ES turėtų vadovauti tarptautinei taikos konferencijai. Kolektyvinės bausmės prieš Gazos gyventojus turi liautis, sako Iratxe García

S&D frakcijos lyderė Iratxe García pabrėžė Europos Sąjungos moralinę pareigą rodyti lyderystę ir inicijuoti taikos konferenciją, kuri padėtų išvengti nekaltų mirčių ir leistų rasti ilgalaikį sprendimą Izraelio ir Palestinos konflikte. Netanyahu vyriausybės vykdomos kolektyvinės bausmės Gazos žmonėms turi būti sustabdytos. Turime sudaryti sąlygas humanitarinėms paliauboms, o tada – vadovaujant ES – surengti tarptautinę taikos konferenciją, sako Iratxe García.

Per Europos Parlamento plenarinę diskusiją Briuselyje Iratxe García sakė:

„Tai, ką mes matome Gazoje, yra nežmoniška krizė. Mūsų parama Izraeliui po žiaurių „Hamas“ teroristinių išpuolių, per kuriuos žuvo 1 400 nekaltų Izraelio žmonių, nereiškia, kad užmerkiame akis į nepateisinamą kolektyvinę bausmę, kurią Netanyahu vyriausybė skyrė daugiau nei dviem milijonams Gazoje gyvenančių palestiniečių.“

14/11/2023

Pritariame naujoms taisyklėms, skirtomis kovai su vaikų seksualine prievarta internete

Europos Parlamento Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto (LIBE) nariai balsavo dėl naujų taisyklių, skirtų sustiprinti kovą su vaikų seksualine prievarta internete.

Po to, kai Komisija pasiūlė reglamentą, kuriuo nustatomos vaikų seksualinės prievartos prevencijos taisyklės, politinės grupės sėkmingai rado kompromisą. Šiuo susitarimu bus siekiama sukurti teisinę sistemą, kuri leis sustabdyti vaikų seksualinės prievartos medžiagos sklaidą internete.

Balsavimo rezultatas – 51 už, vienas susilaikė ir 2 prieš. Tikimasi, kad kitos savaitės plenariniame posėdyje Europos Parlamentas patvirtins LIBE komiteto poziciją. Kai Taryba priims bendrą poziciją, galės prasidėti tarpinstitucinės derybos.

S&D frakcijos atstovas derybose, Europos Parlamento narys Paulas Tangas sakė:

„Tai – svarbus žingsnis į priekį, leisiantis užtikrinti, kad internetinis pasaulis būtų saugesnis vaikams. Skaitmeninių žaidimų erdvė šiuo metu saugi vaikams. Vaikai susiduria su rizika ir pavojais, kurie gali sukelti ilgalaikę žalą.“


S&D sveikina ES reformą dėl kancerogenų, tačiau turime geriau apsaugoti darbuotojus nuo švino

Socialistai ir demokratai sveikina susitarimą dėl ES teisės aktų pakeitimų, padėsiančių apsaugoti darbuotojus nuo kancerogenų ir kitų kenksmingų medžiagų. Vis dėlto, S&D frakcija ragina imtis stipresnių veiksmų, kad darbuotojai būtų apsaugoti nuo toksiško švino.

Tai – jau penktoji ES teisės aktų dėl vėžį sukeliančių medžiagų reforma. Joje buvo atlikti esminiai Kancerogenų, Mutagenų ir Reprodukcijai toksiškų medžiagų direktyvos pakeitimai.

Pirmą kartą per daugiau nei 40 metų ES iš esmės peržiūri ir nustato švino bei diizocianatų poveikio ribų žmogui reglamentus. Šios medžiagos yra žaliajai ekonomikai, tačiau jos yra itin pavojingos sveikatai. Taigi, jos turi būti griežtai reguliuojamos.

S&D derybininkas dėl penktosios ES teisės aktų dėl kancerogenų peržiūros Ilanas de Basso sakė:

„Šiandien žengėme svarbų žingsnį į priekį – pasiekėme susitarimą dėl švino kontrolės peržiūros per daugiau nei 40 metų. Tačiau mums reikalingos griežtesnės taisyklės ir tam, kad galėtume tinkamai apsaugoti 150 000 darbuotojų ES, kurie turi sąlytį su švinu. Turime stengtis geriau apsaugoti visus darbuotojus, dirbančius su švinu.“

15/11/2023

Pasiektas proveržis įgyvendinant pirmąjį metano emisijų mažinimo planą

Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija pasiekė susitarimą, kuris leis reikšmingai sumažinti metano išmetimą ES. Kaip žinia, metas yra daugiau nei 80 kartų žalingesnis klimatui nei CO2. Kadangi metanas palieka atmosferą daug greičiau nei anglies dioksidas, jo išmetimo mažinimas atneš itin didelę naudą kovoje su klimato kaita.

Derybose su kitomis frakcijomis, o vėliau ir su Taryba, S&D frakcija užsitikrino aiškias metano nuotėkio aptikimo taisykles. Šios taisyklės leis stebėti ES iškastinio kuro tiekėjų pažangą mažinant metano išmetimą iš nesandarių naftos ir dujų infrastruktūrų. Importas iš trečiųjų šalių tiekėjų taip pat turės atitikti naujus reikalavimus.

Tačiau, nepaisant svarbaus proveržio mažinant metano išmetimą, Tarybaatsisakė į teisės aktus įrašyti siekį iki 2030 m. sumažinti metano kiekį visuose sektoriuose.

S&D Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto derybininkas Güntheris Sidlas sakė:

„Norėdami padaryti realų poveikį klimato kaitai, turime sutelkti dėmesį į metaną. Negalime jo ignoruoti, kadangi tai – itin kenksmingos šiltnamio efektą sukeliančios dujos. Šiandien pasiekto susitarimo dėka įgauname pagreitį. Mes nenustosime reikalauti, kad Komisija ir valstybės narės – drausdamos metano išmetimus – apimtų visus sektorius, įskaitant žemės ūkį, atliekas ir nuotekas. Šie griežtesni sprendimai iš esmės paspartintų metano emisijų mažinimą.“

20/11/2023

S&D ragina ES valstybes nares dėti daugiau pastangų kovoje su vaikų skurdu

Šiandien minime Tarptautinę vaikų teisių dieną, tačiau švęsti ir džiūgauti neturime teisės. Kas ketvirtam ES vaikui gresia skurdas arba socialinė atskirtis, o jų socialinė ir ekonominė padėtis blogėja dėl įvairiausių priežasčių. Ši niūri realybė yra ryškus priminimas, kad ES turi kolektyviai sustiprinti savo pastangas kovoje su vaikų skurdu.

Kadangi Europos Parlamentas ruošiasi svarstyti dvi rezoliucijas dėl iniciatyvų, kuriomis siekiama panaikinti vaikų skurdą, S&D ragina ES valstybes stiprinti Europos vaiko garantiją. Taip pat raginame valstybes nares užtikrinti didesnes investicijas į vaikų gerovę visose srityse – didinti maisto, būsto, švietimo ir kokybiškos sveikatos priežiūros prieinamumą visiems vaikams.

S&D derybininkas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl Europos vaiko garantijos Brando Benifei sakė:

„Vaikų skurdas išlieka rimta problema visoje Europoje. Šiandien, Tarptautinę vaiko teisių dieną, pakartojame savo raginimą skirti mažiausiai 20 mlrd. EUR Europos vaiko garantijai. Praėjus dvejiems metams nuo vaiko garantijos sukūrimo, taip pat raginame visas ES valstybes nares užtikrinti ambicingus nacionalinius planus, kuriais būtų siekiama panaikinti vaikų skurdą. Iki šiol tie planai dažnai buvo nepakankami, neadekvatūs ir vėlavo, o tai – nepriimtina.“

21/11/2023

EP turi sumažinti pesticidų naudojimą, užtikrinti tvarų žemės ūkį

Pesticidai kelia pavojų apdulkintojams, blogina dirvožemį, teršia vandenį bei kelia pavojų žmonių sveikatai. Pripažindama, kad reikia skubiai spręsti šią problemą, S&D frakcija pasisako už griežtą pesticidų naudojimo mažinimą. Pesticidų naudojimo mažinimas duotų didžiulę naudą aplinkai, visuomenės sveikatai, ūkininkų gerovei – gerintų maisto prieinamumą.

Europos Parlamentas ketina priimti poziciją dėl naujojo reglamento dėl mažesnio pesticidų naudojimo. Šioje ataskaitoje pirmą kartą pateikiami privalomi mažinimo tikslai. Plano tikslas – sumažinti visų pesticidų kiekį perpus, tuo tarpu pavojingiausių pesticidų kiekį sumažinti dar griežčiau. Reglamentas yra parengtas taip, kad ūkininkai būtų apsaugoti ekologinės transformacijos metu.

Pesticidų kiekio mažinimas yra svarbus žaliojo kurso ramstis, kurį S&D frakcija dabar įgyvendina. Esame įsipareigoję apsaugoti žmones, planetą ir padėti ūkininkams pereinamuoju laikotarpiu.

S&D derybininkė dėl pesticidų reglamento Marie Arena sako:

„Europos Parlamentas turi galimybę priimti ambicingą įstatymą, kuriuo būtų sumažinta pesticidų grėsmė Europoje. Būtina imtis veiksmų dėl pesticidų žalingo poveikio apdulkintojams, dirvožemiui ir vandeniui bei pavojui žmonių sveikatai. Pirmą kartą ES teisės aktuose bus nustatyti privalomi mažinimo tikslai.“

EP siekia griežtesnių CO₂ standartų sunkiasvorėms transporto priemonėms

Europos Parlamentas pritarė reglamento, nustatančio ES sunkiųjų transporto priemonių CO2 emisijų standartus ES, peržiūrai. Sprendimas priimtas itin svarbiu momentu, nes nuo 1990 m. sunkiasvorių transporto priemonių išmetamo CO2 kiekis padidėjo 25 %, o tai sudaro daugiau nei ketvirtadalį viso kelių transporto išmetamo CO2 kiekio.

Europos Komisija pasiūlė išplėsti reglamento taikymo sritį, įtraukiant miesto autobusus, tarpmiestinius autobusus, priekabas ir įvairius kitus sunkvežimių tipus. Be to, jame buvo nustatyti CO2 išmetimo mažinimo tikslai, iki 2040 m. nustatytas 90 % tikslas. S&D derybų su kitomis frakcijomis dėka, pradinio pasiūlymo taikymo sritis buvo išplėsta. Dabar ji apima sunkvežimius, sveriančius iki 5 tonų bei profesines transporto priemones, tokias kaip šiukšliavežės, betono maišyklės, gatvių šlavimo mašinos ir komunalinės transporto priemonės.

Deja, dešinysis sparnas, vadovaujamas konservatyvios Europos liaudies partijos (ELP), sugebėjo sušvelninti tolesnes ambicijas. Tai neteisingas kelias, nes mūsų tikslas – pasiekti nulines emisijas. Turime siųsti aiškius ir ambicingus signalus, jeigu norime, kad Europos sunkiųjų transporto priemonių pramonė būtų pasaulio lyderė.

S&D taip pat pasipriešino dešiniųjų partijų bandymams atidėti 2030 m. terminą, iki kurio miesto autobusai Europos Sąjungoje turės tapti nulinės emisijos transporto priemonėmis.Sunkiųjų transporto priemonių CO2 standartai yra pagrindinė Žaliojo kurso dalis.

S&D derybininkė dėl bylos Europos Parlamento aplinkos komitete Christel Schaldemose sakė:

„Kai sprendžiame klimato kaitos keliamus iššūkius, būtina imtis drąsių ir ryžtingų veiksmų. Džiaugiamės, kad Europos Parlamentas išplėtė taisykles, kurios dabar apima profesines transporto priemones ir mažesnius sunkvežimius.“

21/11/2023

S&D skatina EP atsisakyti vienkartinių pakuočių

Europos Parlamentas ketina priimti reglamentą, kuriuo siekiama sumažinti pakuočių ir pakuočių atliekų kiekį Europos Sąjungoje. Tai – svarbus žingsnis sprendžiant klimato ir aplinkos apsaugos problemas.

Pakuočių ir pakuočių atliekų reglamentas iki 2040 m. sumažins pakuočių atliekų kiekį 15 %. Nepaisant didelio dešiniųjų EPP pasipriešinimo ir intensyvių lobizmo pastangų, S&D frakcija sėkmingai sutelkė daugumą, kuri palaikė šį tikslą.

Mūsų politinė grupė skatina naudoti daugiau daugkartinio naudojimo pakuočių. Tam, kad sumažintume vienkartinių daiktų atliekas, išplėtėme pakuočių perdirbimo galimybes. Taip pat pastistengėme, kad ES būtų daugiau saugių pakuočių, kuriose nėra toksiškų, pavojingų žmonių sveikatai cheminių medžiagų. Pakuočių atliekų mažinimas yra pagrindinis Žaliojo kurso įstatymas, kurį S&D frakcija paskyrė Komisijos programai šio kadencijos pradžioje ir dabar įgyvendina. Mes saugome žmones ir planetą.

S&D derybininkė dėl pakuočių ir pakuočių atliekų reglamento Delara Burkhardt sakė:

„Pakuočių atliekų reglamento priėmimas yra didžiulis žingsnis tvaresnės Europos Sąjungos ateities link. Įsipareigojome iki 2040 m. 15 % sumažinti pakuočių atliekų kiekį, taigi, imamės ryžtingų veiksmų, kad spręstume neatidėliotinas klimato ir aplinkos problemas, kylančias dėl per didelio pakuočių atliekų kiekio.“


21/11/2023

S&D gina „teisę į remontą“: tai apsaugos vartotojų teises ir aplinką

Vadovaujant S&D frakcijai, europarlamentarai priėmė esmines priemones, skirtas sustiprinti teisę į įrenginių taisymą ir skatinti tvarų vartojimą.
Šiuo metu yra taisoma tik 20 % visų telefonų ir kompiuterių, o per anksti išmetestos vartojimo prekės sudaro 261 mln. tonų CO2 taršos. Taigi, yra labai svarbu taisyti ir pakartotinai naudoti elektronikos produktus.
Socialistai ir demokratai parodė, jog jie yra įsipareigoję suteikti vartotojams daugiau galių ir apsaugoti jų teises, o taip pat ir gamtą. Mes siūlome išplėsti teisę į produkto taisymą, nustatyti tinkamų prekių (dulkių siurblių, išmaniųjų telefonų, skalbimo mašinų ir kt.) remonto paskatas su papildoma dvylikos mėnesių garantija remonto atvejais, didinti remonto paklausą nustatant atitinkamas paskatas valstybių narių lygmeniu, pavyzdžiui, remonto talonus arba nacionalinius remonto fondus.
Europos Parlamento narys S&D ir EP pranešėjas dėl bendrų taisyklių, skatinančių prekių taisymą, René Repasi sakė:
„Kasmet dėl ankstyvo elektroninių prekių pakeitimo vartotojai prarandama 12 milijardų eurų. Maža to, ankstyvas prekių atsisakymas sudaro 35 milijonus tonų mūsų išmetamų atliekų. Norime suteikti vartotojams daugiau galių ir paskatinti juos rinktis taisyti savo prekes, o ne jas keisti.“

S&D: Kiekviena valstybė narė turės laisvę pasirinkti, kokias technologijas ji laiko strateginėmis

Socialistai ir demokratai šiandien balsavo už nulinės taršos pramonėje įstatymo priėmimą. S&D pabrėžė, kad reikia didesnio nulinės taršos technologijų sąrašo. Sąrašas, kurį iš pradžių siūlė Europos Komisija yra nepakankamas.

Valstybėms narėms bus suteikta laisvė pačioms nuspręsti, kurios sąraše esančios technologijos yra strateginės, be Europos Komisijos ar kitų pritarimo. Toks požiūris paskatins mokslinių tyrimų ir plėtros pramonėje iniciatyvas ir leis pagreitinti leidimų išdavimo procedūras ir finansavimą pagal neseniai sukurtą STEP – Strateginių technologijų Europai platformą. Priėmus nulinės taršos pramonėje įstatymą, Europa priartėja prie ES tikslo sukurti aplinkai neutralias, gerai apmokamas darbo vietas. Mūsų įsipareigojimas – sukurti tokį žaliąjį kursą, kuris ne tik apsaugotų planetą, bet taip pat pasirūpintų tiek piliečiais, tiek verslu.
S&D derybininkė dėl „Net-Zero Industry Act“ Tsvetelina Penkova sakė:
„Šiandien vykusiame EP plenariniame posėdyje mes pasiekėme gerą sandorį. Tai reiškia, kad valstybės narės turės finansavimo būdus, kurie padės kurti naujas, aplinkai neutralias technologijas. Tai labai skiriasi nuo pirminio Komisijos pasiūlymo, kuris buvo nepakankamai drąsus. Užtikrinome, kad valstybės narės turės prieigą prie nepanaudotų lėšų iš skirtingų ES programų ir priemonių pagal STEP, taip pat prie nacionalinių ATLPS pajamų. Tokiu būdu mažesnės šalys taip pat galės steigti naujas gamybos vietas ir sukurti kokybiškas darbo vietas.“

22/11/2023

S&D frakcija remia ES sutarčių pakeitimus

Europos Parlamento socialistai ir demokratai remia ES sutarčių pakeitimus.
Sutarčių pakeitimai yra tiesiogiai susiję su ES piliečių, dalyvavusių Europos ateities konferencijoje, rekomendacijomis ir yra daugiau nei metus trukusių intensyvių derybų tarp visų frakcijų rezultatas.
S&D frakcija pasisakė už konkrečius sutarčių pokyčius, susijusius su įsipareigojimais dėl socialinės pažangos, taip pat – sveikatos politikos, mokesčių, investicijų, kovos su klimato kaita, kovos su diskriminacija politikos pokyčių.
S&D viceprezidentas ir Europos Parlamento derybininkas Konstitucinių reikalų komitete Gaby Bischoff sakė:
„Pasaulis vystosi, o mūsų institucinė architektūra ir sprendimų priėmimo procesai ES neatitinka standartų, jeigu ES išties nori išlikti svarbiu pasauliniu veikėju.. Šią savaitę mes nustatome, kaip galime pakeisti Sutartis, kad padidintume ES gebėjimą veikti ir spręsti šiandienos iššūkius, pavyzdžiui, klimato krizę. Mes pasisakome už perėjimą nuo vienbalsiškumo principo prie balsavimo kvalifikuota balsų dauguma. Taip pat raginame įtraukti ir naujų kompetencijų į sutartis, kurios aiškiai pagerins žmonių gyvenimą.“

Konfidencialūs Kipro failai primena – reikia skubiai apriboti pinigų plovimą

Šiandien socialistai ir demokratai atkreipia dėmesį į pinigų plovimo Europoje problemą, kurią dar kartą išryškino naujausias skandalas – Kipro konfidencialūs failai. Neseniai buvo nutekinti milijonai dokumentų, kurie atskleidė, kaip tarpininkai Kipre padėjo Rusijos oligarchams apeiti ES sankcijas ir išplauti pinigus.
S&D Europos Parlamento narys ir ECON derybininkas dėl ES kovos su pinigų plovimu Eero Heinäluoma sakė:
„Kipro konfidencialūs failai mums dar kartą primena, kodėl Europai skubiai reikia griežtesnių kovos su pinigų plovimu taisyklių, kurios surištų sukčių rankas ir užtikrintų sankcijų vykdymą. Taip pat raginame visapusiškai ištirti audito milžinės PwC tariamą vaidmenį padedant Rusijos oligarchams išvengti ES sankcijų. Šiuo metu trišalėse derybose dirbame prie susitarimo dėl naujo ES kovos su pinigų plovimu teisės akto, kuris suvaržytų oligarchų galimybes apeiti sankcijas. Šis susitarimas turi būti baigtas iki metų pabaigos.“

23/11/2023

ES teisės aktai turi aiškiai nurodyti, kad seksas be sutikimo yra išžaginimas

Prieš Tarptautinę smurto prieš moteris panaikinimo dieną, lapkričio 25 d., socialistai ir demokratai paragino imtis konkretesnių veiksmų ES lygmeniu, siekiant apsaugoti moteris, kurios ir toliau susiduria su smurtu ir diskriminacija lyties pagrindu.
Socialistai ir demokratai kovoja už ambicingą ES direktyvą, kurioje būtų minimas aiškus išžaginimo apibrėžimas, pagrįstas sutikimo nebuvimu. Tai, kaip žinia, yra nustatyta Stambulo konvencijoje. Aiškus išžaginimo apibrėžimas teisės aktuose – vienintelis būdas užtikrinti, kad visos ES šalys į savo nacionalinius įstatymus įtrauktų nuostatą, kad seksas be sutikimo yra išžaginimas. Tik taip galėsime užtikrinti, kad visos Europos moterys būtų vienodai apsaugotos.
Deja, ES valstybės narės iki šiol atsisakė įtraukti sekso be sutikimo nusikaltimą kaip išžaginimą į Tarybos poziciją. S&D ragina juos pakeisti savo poziciją ir ne tik žodžiais, o veiksmais įrodyti, kad ES institucijos yra moterų pusėje.
S&D frakcijos lyderė Iratxe García sakė:
„Smurtas prieš moteris pasitaiko visuose visuomenės sluoksniuose, visose pasaulio šalyse, taip pat ir Europoje, nors kai kurie bando tai neigti. Viena iš trijų moterų Europoje per savo gyvenimą patirs kokį nors smurtą, o blogiausiu atveju praras gyvybę.“