S&D FRAKCIJOS NAUJIENOS - LIEPA

10/07/2023

S&D siekia nutraukti ieškinius, pažeidžiančius žurnalistų ir aktyvistų teises Europoje

Europos Parlamentas priėmė priemonių rinkinį, kuris leis nutraukti plačiai paplitusią  piktnaudžiavimo bylų praktiką, kuria siekiama nutildyti žurnalistus ir pilietinę visuomenę.

 Socialistai ir demokratai stengiasi atkreipti dėmesį į padidėjusį žurnalistų ir teisių gynėjų skaičių, kuriems gresia pavojus dėl strateginių ieškinių prieš visuomenės dalyvavimą. Šiomis nepagrįstomis teisinėmis procedūromis – dažnai taikomas galingųjų ir turtingųjų – bandoma atgrasyti kritiškus balsus nuo viešo intereso klausimų viešinimo. Tokios bylos ne tik kainuoja laiko, pinigų su jomis susidūrusiems, bet ir skatina mūsų demokratijos kokybės pablogėjimą.

 Parlamento įstatymo projekte nustatytos konkrečios taisyklės, užtikrinančios visuomenės interesų labui dirbančių asmenų apsaugą visoje ES, įskaitant vieno langelio principo sukūrimą nacionaliniu lygmeniu, kuriuo SLAPP aukos galėtų gauti pagalbą iš specialių nacionalinių specializuotų teisininkų, praktikuojančių teisininkų ir psichologų tinklų.

 Europos Parlamentas balsuos dėl pranešimo „Žurnalistų ir žmogaus teisių gynėjų apsauga nuo akivaizdžiai nepagrįstų ar įžeidžiančių teismo procesų“.

 Europos Parlamento narys S&D ir Europos Parlamento pranešėjas už pranešimą „Žurnalistų ir žmogaus teisių gynėjų apsauga nuo akivaizdžiai nepagrįstų ar įžeidžiančių teismo procesų“ Tiemo Wölkenas sakė:

 „Žurnalistai ir žmogaus teisių gynėjai yra mūsų demokratijos stuburas. Turime sudaryti sąlygas jiems dirbti savo darbą be baimės. Jei nesiimsime veiksmų prieš žalingus teisminius procesus, bus pažeista teisinė valstybė, žodžio laisvė ir asociacijų laisvė. Parlamento balsavimas šią savaitę yra išties labai svarbus. Privalome užtikrinti, kad mūsų teismai netaptų žaidimų aikštelėmis, kuriose turtingieji ir galingieji gali pelnytis.“

 „Įstatymo projekte yra &D pasiūlymai, susiję su žalos atlyginimu nukentėjusiems nuo minėtų bylų. Jame taip pat numatoma sukurti teisinę apsaugą nuo piktnaudžiavimo kitų šalių jurisdikcijoje, kuris įvyksta, kai ieškovas – dėl silpnesnių žodžio laisvės įstatymų arba didesnių teisinių mokesčių – pradeda bylinėjimąsi ne toje šalyje, kurioje atsakovas gyvena.“


S&D – apie šaudmenų įstatymą: Sąjunga gamins ginklus ukrainiečiams neeikvodama lėšų kitoms ES politikos sritims

S&D frakcija ryžtingai palaikė EP pramonės, pasiūlytas mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto daugumos, leisiančioms pasiekti susitarimą dėl Šaudmenų gamybos rėmimo įstatymo. Praėjusią savaitę valstybės narės, Europos Parlamentas ir Europos Komisija susitarė dėl Šaudmenų įstatymo. S&D frakcijai pavyko pasiekti pusiausvyrą tarp būtino finansavimo Europos gynybos pramonės pajėgumų didinimui ir ginkluotės Ukrainos armijai suteikimo. Džiaugiamės, jog pavyko padaryti taip, kad šis susitarimas neeikvos esamų programų ir lėšų pagal sanglaudos politiką. Be kita ko, S&D užtikrino, jog įstatyme bus įtvirtintas deramas dėmesys socialinėms teisėms ir ES nuostatoms dėl gynybos pramonės darbuotojų darbo valandų.

 Europos Parlamento narys ir S&D derybininkas dėl šaudmenų įstatymo Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitete Carlosas Zorrinho sakė:

   „Džiaugiamės, kad Europa ras priemonių finansuoti ginkluotės gamybą, reikalingą Ukrainos kovai už laisvę paremti. Didžiuojuosi, kad mūsų frakcija reikšmingai prisidėjo siekiant įtikinti valstybes nares, Europos Komisiją ir kitas Parlamento frakcijas, kad didėjantys ginkluotės gamybos pajėgumai negali būti kuriami sanglaudos politikos kaina. Mes pažadėjome savo piliečiams, jog jų regionų, miestų plėtra bei sanglaudą išliks svarbiausiu mūsų prioritetu. Labai svarbu nenaudoti sanglaudos fondų kaip neatidėliotinos priemonės kiekvieną kartą, kai tik labai reikia. Pinigai Šaudmenų įstatymui bus skirti iš kitų ES biudžeto kategorijų.“


12/07/2023

Europos konservatoriai kenkia ES etikos standartų tobulinimui


Europos Parlamentas kartoja savo poziciją dėl ilgai laukto Komisijos siūlymo sukurti naują ES etikos instituciją.

 Birželio mėn. paskelbusi savo pasiūlymus S&D frakcija nusivylė, kad naujoje institucijoje trūksta apčiuopiamų galių ir realių Komisijos ambicijų. Nepaisant to, S&D Europos Parlamento nariai įsipareigojo elgtis konstruktyviai ir siekti, kad silpnas pradinis taškas būtų pagerintas.

 Per kelis derybų tarp frakcijų etapus S&D frakcija stengėsi pasiekti kompromisą, kuris leistų sutelkti kuo platesnę paramą ES etikos institucijai. Deja, paskutinę minutę centro dešiniųjų Europos liaudies partijos (EPP) frakcija – vėl atsistodama į kraštutinių dešiniųjų pusę – nusprendė atšaukti savo paramą kompromisinei pozicijai ir pašalino savo parašą iš rezoliucijos.

 S&D derybininkė dėl ES etikos tarybos rezoliucijos Gaby Bischoff sakė:

 „Per derybas ELP frakcija atkakliai bandė sušvelninti ambicijas Parlamento pozicijoje dėl ES etikos institucijos, o galiausiai net nepasirašė rezoliucijos. Tai klasikinis EPP veikimo planas: iš didelio diebesies – mažas lietus. Jie tvirtina, kad nori aukštų etikos standartų ES, bet vėliau nieko nedaro, kad tai būtų įgyvendinta. Nepaisant visų mūsų pastangų pasiekti kompromisą, apimantį visas pagrindines politines frakcijas, visa atsakomybė ir vėl krent socialdemokratų rankas.“

Pasisakome už žmogaus teises, laisvę ir taiką Artimuosiuose Rytuose. Kodėl dešiniesiems tai – kontraversiška pozicija?

Po intensyvių derybų tarp politinių frakcijų, socialistai ir demokratai sveikina Europos Parlamento nutarimą pritarti „Rekomendacijoms dėl santykių su Palestinos valdžia“.

 Nuolatinis pranešėjas Palestinos klausimais ir S&D narys Evinas Inciras sakė:

 „Jeigu mūsų tikslas yra užtikrinti taiką ir saugumą Artimuosiuose Rytuose, jei mūsų siekis yra pasiekti Dviejų valstybių sprendimą pagal iki 1967 m. buvusias sienas su Jeruzale kaip Izraelio ir Palestinos valstybių sostine, jei mūsų pareiga yra visur ginti žmogaus teises, laisvę ir demokratiją, kodėl ši rezoliucija buvo vertinama kaip prieštaringa Europos Parlamente ir EPP?

 „Šie reikalavimai negali būti laikomi prieštaringais: nutraukti Palestinos valdžios vykdomą korupciją ir žmogaus teisių pažeidimus; nutraukti Palestinos ir Izraelio teroristinius išpuolius; nutraukti Izraelio okupaciją ir žmogaus teisių pažeidimus; sustabdyti Izraelio valdžios tęsiamą ES finansuojamų projektų – skirtų palestiniečių vaikų mokyklų finansavimui – griovimą ir konfiskavimą.“


Gamtos atkūrimo įstatymas patvirtintas, nepaisant konservatorių pasipriešinimo: tai didžiulė žmonių ir planetos pergalė

S&D frakcijos pastangų dėka, Europos Parlamentas užkirto kelią Europos liaudies partijos (ELP) boikotui ir priėmė poziciją dėl Gamtos atkūrimo įstatymo. Šis įstatymas tai – esminis Žaliojo susitarimo komponentas, kuris patvirtina mūsų įsipareigojimą įgyvendinti  Kunmingo ir Monrealio pasaulinėje biologinės įvairovės sistemoje numatytus tikslus.

Pastarosiomis savaitėmis konservatyvioji ELP pradėjo mitų apipintą kampaniją, kurios ašis – melagingi teiginiai, kad šis įstatymas neva tai turės neigiamos įtakos įvairiems sektoriams, įskaitant žemės ūkį.

Priešingai, 81 % ES sausumos ir jūros šiuo metu kenčia nuo ypač prastų klimato sąlygų, todėl gamtos atkūrimas duos daug naudos visai visuomenei. Ūkininkai atsiduria priešakyje dėl bendro neigiamo klimato kaitos ir biologinės įvairovės nykimo poveikio. Todėl yra ypatingai svarbu, kad ūkininkai būtų apsaugoti nuo vis blogėjančių klimato kaitos padarinių: dėl padidėjusio CO2 įsisavinimo ir nuo ekstremalių oro sąlygų. Gamtos atkūrimas taip pat atgaivins ir nualintą dirvožemį bei palaikys svarbiausius apdulkintojus, užtikrins aprūpinimą maistu ir žemės ūkio tvarumą.

Europos Parlamento narys S&D ir Europos Parlamento vyriausiasis derybininkas dėl Gamtos atkūrimo įstatymo Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitete (ENVI) César Luena sakė:

„Gamtos atkūrimo įstatymas sulaukė didžiulio pilietinės visuomenės, nevyriausybinių organizacijų, jaunimo, mokslininkų ir net tarptautinių korporacijų bei daugumos ES vyriausybių palaikymo. Nors konservatyvioji ELP nusprendė įstatymą sabotuoti, likusieji parlamento nariai ėmėsi šios itin svarbios politikos, siekdami užtikrinti geresnę ateitį visiems.“

„Prieš ketverius metus paskelbėme ekstremalias klimato ir aplinkosaugos situacijas. S&D frakcijos nariai išliko nepajudinamai įsipareigoję užtikrinti, kad Parlamentas reaguotų į šias ekstremalias situacijas, ieškotų kompromisų, kurie atitiktų teisingo žaliojo susitarimo tikslus, kaip mūsų orientyrą.“

13/07/2023


Raginame EPP ir Renew balsuoti už ilgesnį EP narių „atšalimo laikotarpį“ ir su lobizmu susijusių darbų uždraudimą.

Europos Parlamentas turi priimti Specialiojo komiteto dėl užsienio kišimosi į ES demokratinius procesus (INGE) rekomendacijas, skirtas sustiprinti EP skaidrumą ir atskaitomybę.

 S&D ragina konservatyviosios Europos liaudies partijos (EPP) ir liberalios partijos „Atnaujink Europą“ (RE) narius būti daug ambicingesnius ir palaikyti mūsų pataisas.

 Vienas iš svarbiausių mūsų siūlymų ragina Europos Parlamento nariams – pasibaigus jų kadencijai – nustatyti iki 24 mėnesių „atšalimo laikotarpį“. Pagal dabartinį kompromisą numatytas tik šešių mėnesių „atšalimo laikotarpis“, kurio, mūsų nuomone, nepakanka. Antra svarbi mūsų pataisa ragina uždrausti apmokamą papildomą darbą organizacijose, įtrauktose į ES skaidrumo registrą. Negalima leisti mandatą turintiems EP nariams užsiimti lobizmu įmonės vardu.

 S&D frakcijos nariai yra patenkinti, kad kitos specialiojo INGE komiteto priimtos rekomendacijos viršija prezidentės Metsolos 14 punktų reformų planą. Jos apima įpareigojimą visiems EP nariams deklaruoti turtą prieš mandatą ir jam pasibaigus, įpareigojimą skelbti visus suplanuotus susitikimus su trečiosiomis šalimis, draudimą laikyti dovanas, didesnes nei 100 eurų, taip pat – draudimą dirbti apmokamą darbą trečiosiose šalyse.

 S&D atstovas spaudai ir derybininkas INGE komitete, prieš balsavimą Andreas Schieder sakė:

 „Pastaruosius mėnesius S&D siekė ambicingų reformų, kurios ne tik užkirstų kelią korupcijai ateityje, bet ir apsaugotų Europos Parlamentą nuo piktybinės užsienio įtakos. Daugelis priemonių, dėl kurių iki šiol susitarėme su kitomis frakcijomis, yra labai teigiamos. Jos svyruoja nuo europarlamentarų turto atskleidimo iki privalomo EP narių susitikimų paskelbimo, privalomų Europos Parlamento narių kelionių skaidrumo taisyklių, kurias apmoka užsienio valstybės, taip pat daug griežtesnių įsipareigojimų organizacijoms, norinčioms dalyvauti Europos Parlamente.“


Parlamentas remia ES paieškos ir gelbėjimo misiją

Šiandien Europos Parlamentas tvirtą sprendimą remti ES paieškos ir gelbėjimo misiją. Tai – didžiulis žingsnis į priekį, žinant, jog S&D frakcija jau daugelį metų siekė tvaraus, patikimo ir nuolatinio požiūrio į paieškos ir gelbėjimo operacijas.

 Netoli Graikijos krantų neseniai apvirto ir nuskendo žvejybos laivas, kuriame buvo apie 750 žmonių. Kelių šimtų gyvybių praradimas jūroje nėra pavienis įvykis, todėl socialistai ir demokratai reikalavo, kad į plenarinio posėdžio darbotvarkę būtų įtrauktos diskusijos ir pranešimas. Tarptautinės migracijos organizacijos duomenimis, nuo 2014 m. Viduržemio jūroje dingo 27 633 žmonės, kurie, kaip manoma, žuvo. Vien šiais metais žuvo arba dingo 1 875 žmonės, bandydami pasiekti Europą per Viduržemio jūrą.

 Ataskaitoje valstybės narės raginamos aktyviau vykdyti aktyvias paieškos ir gelbėjimo operacijas bendradarbiaujant su Frontex ir užtikrinti, kad būtų pakankamai laivų ir įrangos gyvybei gelbėti.

 S&D atstovė vidaus reikalams Birgit Sippel sakė:

 „Pieška ir gelbėjimas nėra savavališkas politinis sprendimas. Priešingai, tai – mūsų moralinė ir teisinė pareiga. Mes privalome gelbėti žmones nuo skendimo. Nepriimtina, kad valstybės narės nuolat žiūri į kitą pusę, atsisako suteikti pagalbą ir netgi kriminalizuoja pilietinę visuomenę, kuri nori padėti nelaimėliams. Todėl socialistų ir demokratų iniciatyva Parlamentas nedviprasmiškai balsuoja už įsipareigojimą vykdyti paiešką ir gelbėjimą. Svarbiausias iniciatyvos punktas – mūsų reikalavimas sukurti Europos koordinuotą paieškos ir gelbėjimo misiją, kuri turėtų sujungti valstybių narių pajėgumus su Frontex parama. Be to, nevyriausybinėms organizacijoms turi būti leista vykdyti civilines paieškos ir gelbėjimo misijas. Ši rezoliucija siunčia aiškų signalą, kad valstybės narės ir Komisija turi prisiimti savo teisines ir humanitarines pareigas.“


S&D lyderė Iratxe García: „ES ir CELAC aukščiausiojo lygio susitikimas turėtų pažymėti naujos strateginės partnerystės pradžią“

Šiandien Briuselyje prasideda ES ir CELAC aukščiausiojo lygio susitikimas, kurio prioritetas – stiprinti ryšius tarp Europos Sąjungos ir Lotynų Amerikos Ispanijos pirmininkavimo ES metu. Į šį aukščiausiojo lygio susitikimą susirenka ES ir Lotynų Amerikos ir Karibų jūros valstybių bendrijos (CELAC) lyderiai. Jų tikslas – siekti glaudesnio bendradarbiavimo tarp šalių.

 S&D frakcijos nariai mano, kad tai – unikali galimybė sustiprinti progresyvią darbotvarkę abiejose Atlanto pusėse. Tai – ypatingai svarbu žinant, kad jau aštuoneris metus šis aukščiausiojo lygio susitikimas nebuvo rengiamas.

 S&D lyderė Iratxe García Pérez dalyvaus neformaliame Europos socialistų partijos (PES) ir Socialistų internacionalo organizuojamame susitikime su progresyviais abiejų regionų lyderiais. Tarp jų – Ispanijos ir Socialistų internacionalo prezidentas Pedro Sánchez, Portugalijos ministras pirmininkas António Costa, Vokietijos kancleris Olafas Scholzas ir Argentinos prezidentai Alberto Fernández; Brazilija, Ignácio Lula da Silva; Čilė, Gabrielis Boričius ir Kolumbija, Gustavo Francisco Petro.

 S&D grupės prezidentė Iratxe García sakė:

   „Susidūrę su žmonėmis, kurie savo ekonominius interesus iškelia aukščiau socialinių žmonių interesų, su tais, kurie nori primesti ekonominio elito įstatymą ir pakenkti demokratijai bei pagrindinėms teisėms, mes, pažangieji abiejose Atlanto pusėse, norime sustiprinti žmonių politiką, tarptautinę teisę ir taisyklėmis grįstą daugiašališkumą. Kartu atstovaujame daugiau nei trečdaliui JT šalių narių, tad galime susivienyti prieš tas galias, kurios silpnina tarptautinę sistemą ir pasaulines pastangas siekti tvaraus vystymosi visiems.“


19/07/2023

S&D frakcija palankiai vertina pirmąją ES tvaraus vystymosi tikslų peržiūrą

Po trijų dienų intensyvaus darbo, baigėsi bendra Europos Parlamento plėtros ir aplinkos komitetų misija Jungtinių Tautų politiniame forume tvaraus vystymosi klausimais.

 Šia proga S&D EP nariai Udo Bullmann ir Cyrus Engerer susitiko su JT generaliniu sekretoriumi António Guterresu, Bulgarijos ambasadoriumi JT ir JT Ekonomikos ir Socialinės Tarybos prezidente Lachezara Stoeva, ES delegacijos vadovu JT Olof Skoog, ES Komisijos nare tarptautiniams partnerystės klausimams Jutta Urpilainen, ekonomikos komisaru Paolo Gentiloni, taip pat su Ispanijos pirmininkavimo ES Tarybai atstovais ir pilietinės visuomenės organizacijomis.

 Svarbiausias misijos tikslas – sudaryti pirmosios ES darnaus vystymosi tikslų (SDG) įgyvendinimo pristatymą. Buvo itin svarbu, kad tai įvyktų prieš Niujorke vyksiantį Pasaulinį tvarios plėtros tikslų aukščiausiojo lygio susitikimą dėl vidurio laikotarpio peržiūros.

 S&D nariai taip pat dalyvavo renginiuose ir kalbėjo apie parlamentų vaidmenį spartinant Darbotvarkės 2030 įgyvendinimą bei tvarios plėtros tikslų vidurio laikotarpio peržiūrą.

 Dėl daugybės šiandieninių krizių S&D ragina atnaujinti ES politinį įsipareigojimą sukurti visapusišką strategiją ir finansavimo planą. Tai labai svarbu norint laikytis 2030 m. termino ir išvengti tolesnio skurdo ir nelygybės augimo.

 S&D koordinatorius plėtros komitete ir DVT ataskaitos bendras pranešėjas Udo Bullmannas sakė:

   „Tai – svarbus momentas, nes susiduriame su neatidėliotinais pandemijos, karo ir bado iššūkiais; visa tai grasina panaikinti pažangą, pasiektą kovojant su pasauline neteisybe. „Globalūs pietūs“ patiria didžiausią šių krizių naštą: ten rasime šimtus milijonų žmonių, gyvenančių ant bado slenksčio. Tuo pat metu tautos grimzta į skolas, o atskirtis tarp turtingųjų ir vargšų didėja.“


NE – naujam Europos Parlamento pastatui Strasbūre

S&D partija apgailestauja dėl Europos Parlamento biudžeto komiteto priimto sprendimo leisti EP įsigyti naują pastatą Strasbūre. Manome, kad naujai pastatytas „Osmose“ pastatas nebus tinkamas numatytam tikslui. S&D partija yra įsitikinusi, kad „Osmose“ pastatas be abejonės turi paslėptų išlaidų, apie kurias nebuvo tinkamai pranešta Prancūzijos valdžios institucijoms. Šios išlaidos nebuvo rimtai įvertintos kitų politinių frakcijų, kurios lobavo už šį projektą ir šiandien balsavo už jį. EP darbo tvarkos taisyklės nurodo, kad naujo pastato įsigijimui Strasbūre nereikia balsavimo plenarinėje sesijoje, todėl šiandien priimtas sprendimas komitete dėl biudžeto yra galutinis.

S&D derybininkas Europos Parlamento biudžeto komitete dėl pastatų politikos Nils Ušakovs sako:

„Projektas Osmose turi pernelyg daug paslėptų išlaidų. Pavyzdžiui, lizingas, pastato valymas ir saugumas ES kainuos 1 919 000 eurų per metus. Ši suma 99 metų laikotarpiui sieks 189 981 000 eurų.“