S&D FRAKCIJOS NAUJIENOS - GRUODIS

05/12/2023

S&DS ragina apsvarstyti sąžiningesnius mokesčius ES bendrojoje rinkoje

Šiais metais, kuomet minime trisdešimtąsias ES bendrosios rinkos metines, džiaugiamės ikoniškojo Europos projekto privalumais. Šis projektas suteikia 447 mln. vartotojų galimybę naudotis vidine rinka ir, tokiu būdu, išplečia verslo galimybes. Per pastaruosius tris dešimtmečius prekių eksportas į kitas ES šalis padidėjo keturis kartus – nuo 0,7 trilijono eurų iki 3,4 trilijono eurų. Prie šio pokyčio labiausiai prisidėjo bendrosios Europos rinkos egzistavimas.

 ES bendroji rinka turėtų būti sažiningesnė. Atsižvelgdami į šį tikslą, socialistai ir demokratai ragina apsvarstyti galimybę įvesti bendrą rinkos mokestį, kuris leistų surinkti 10 mlrd. EUR per metus. Šio mokesčio įvedimo prielaidos, struktūra ir numatomos pajamos nurodytos naujame mūsų politinės grupės užsakytame tyrime.

 Už ekonomiką atsakinga Europos Parlamento narė Biljana Borzan sako:

 „Auo 1993 m., kai buvo sukurta bendroji rinka, mūsų gyvenimas tapo lengvesnis, o ekonomika stipresnė. Ji buvo labai naudinga visai ES. Tačiau didžiosios bendrovės daugiausia naudos gauna iš prekybos augimo. Būtų prasminga, jei jie nedidelę savo pelno dalį įneštų į bendrą ES gerovę“.


Naujos ekologinio projektavimo taisyklės užtikrins, kad ES gaminiai būtų tvaresni


Europos Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą dėl ekologinio projektavimo reikalavimų tvariems gaminiams. Taip buvo išplėsta Ekologinio projektavimo direktyvos taikymo sritis – dabar ji apims ne tik su energija susijusius gaminius, bet ir įvairius kitus gaminius. Šiuo reglamentu siekiama, kad tvarūs produktai taptų norma Sąjungos rinkoje. Lyderystė mokslo ir technologijų plėtros srityje leido sustiprinti Europos Komisijos pasiūlytas priemones, užtikrinant bendrą siūlomo eglamento aplinkosauginį naudingumą.

 Pasiekus susitarimą, Europos Komisija dabar gali nustatyti konkrečius gaminiams taikomus aplinkosaugos reikalavimus, pavyzdžiui, tokius kaip patvarumas, aplinkosauginis pėdsakas ir kenksmingų cheminių medžiagų buvimas. Taip pat bus reikalaujama „produkto paso“, kuriame bus pateikta tiksli ir naujausia informacija apie produktus. Taip bus pasirūpinta, kad produktų gamyba būtų skaidresnė, pagerėtų žiedinės ekonomikos veikimas ir vartotojai galėtų priimti tikra informacija pagrįstus vartojimo sprendimus.

 S&D grupė reikšmingai prisidėjo spręsdama neparduotų prekių sunaikinimo klausimą pagal naująsias ekologinio projektavimo taisykles, be kita ko, uždrausdama neparduotų tekstilės ir avalynės gaminių sunaikinimą. S&D grupė taip pat pasirūpino, kad būtų daugiau aiškumo dėl pirmųjų produktų, kurie galėtų būti griežčiau kontroliuojami.

 EP narė pagrindinė Europos Parlamento derybininkė dėl Ekologinio projektavimo reglamento Alessandra Moretti sakė:

 „Pats laikas atsisakyti žalingo modelio „imkime, gaminkime, išmeskite“, kuris neigiamai veikia mūsų planetą, sveikatą ir ekonomiką. Tvarūs produktai taps norma. Vartotojai galės priimti protingus aplinkosaugos sprendimus. Be to, draudimas naikinti neparduotus tekstilės gaminius ir avalynę leis pertvarkyti sparčiosios mados pramonės gamybos praktiką“.


06/12/2023

Europos socialdemokratai išdėstė pagrindinius reikalavimus sėkmingam COP28 Dubajuje


Jungtinių Tautų rengiamai klimato kaitos konferencijai COP28 įsibėgėjus Jungtinių Arabų Emyratų sostinėje, Europos Parlamento socialdemokratai ragina Europos Sąjungą ir kitus pasaulio lyderius aktyviau imtis kovos su klimato kaita veiksmų ir apsaugoti pažeidžiamas bendruomenes nuo pražūtingo visuotinio atšilimo poveikio.

 S&D frakcija nusiųs delegaciją į Dubajaus klimato kaitos konferenciją.

 Už žaliąjį susitarimą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Mohammed Chahim sakė:

 „Klimato kaitos akivaizdoje pažeidžiamos bendruomenės patiria neproporcingai didelį poveikį. Būtina užtikrinti pakankamą seniai pažadėto nuostolių ir žalos fondo finansavimą, kad parama būtų teikiama laiku ir veiksmingai. Besivystančios šalys ir skurdžiausios bendruomenės yra mažiausiai atsakingos už šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą, tačiau labiausiai nukenčia. Negalime pasiekti Paryžiaus susitarimo tikslų remdami mūsų planetai kenkiančias pramonės šakas. Laipsniškas iškastinio kuro subsidijų panaikinimas yra būtina ambicija“.


08/12/2023

ES lėšos bus skiriamos tik tuo atveju, jei bus gerbiamos socialinės teisės darbo vietoje

Socialistai ir demokratai pasiekė didelę pergalę darbuotojams užtikrindami, kad mokėjimai iš ES biudžeto bus galimi tik tuo atveju, jei jų finansuojami darbai atitiks svarbiausius standartus – socialines teises, minimalų darbo užmokestį, darbo saugą, sveikatą, darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą ir darbuotojų darbo laiko organizavimą. Šis S&D frakcijos principas nuo šiol bus įtrauktas į ES finansinį reglamentą, dėl kurio susitarė Europos Parlamento, valstybių narių ir Europos Komisijos frakcijos.

 EP narys S&D ir EP derybininkas šiuo klausimu EP biudžeto komitete Nils Ušakovs sakė:

 „Tai – didžiulis laimėjimas darbuotojams. Kiekvienas, prašantis finansavimo pagal bet kurią ES programą, turės gerbti teisę į tinkamas darbo sąlygas kartu su Pagrindinių teisių chartija. Jei įmonė negerbs savo darbuotojų socialinių teisių, ji negaus jokio finansavimo iš Europos. Negalime finansuoti pilkosios ekonomikos, gėdingos praktikos ir piktnaudžiavimo darbuotojais iš Europos mokesčių mokėtojų pinigų“.


S&D priims pirmąjį pasaulyje reglamentą dėl dirbtinio intelekto

Po dviejų intensyvių derybų dienų, Europos Parlamentas, valstybės narės ir Komisija pasiekė susitarimą dėl pirmojo pasaulyje taikomo PG reglamento. Tai – didelė pergalė socialistams ir demokratams, kurie nenuilstamai dirbo siekdami užtikrinti, kad pirmą kartą pasaulyje priimtame tokiame reglamente būtų atsižvelgta į pagrindines teises.

 Mūsų parlamentarai atliko labai svarbų vaidmenį – užtikrino, kad būtų atlikti pagrindinių teisių poveikio vertinimai (FRIA). Tai reiškia, kad didelės rizikos PG sistemas naudojančios įmonės turės atlikti vertinimą, kad nustatytų riziką, susijusią su specifiniu PG sistemų diegimu, surasti asmenis, kuriems tai galėtų turėti įtakos ir priemones tokiai rizikai sumažinti.

 Tarp pagrindinių prioritetų, kuriuos socialistai ir demokratai sugebėjo įtvirtinti tekste, yra šie: išplėsti taikymo sritį siekiant apsaugoti demokratiją, teisinę valstybę ir aplinką; įpareigoti paslaugų teikėjus užtikrinti pakankamą savo darbuotojų PG raštingumo lygį; įpareigoti įmones, naudojančias didelės rizikos PG sistemas darbo vietoje, informuoti darbuotojų atstovus ir susijusius darbuotojus.

 Europos Parlamento narys ir Europos Parlamento pranešėjas dirbtinio intelekto akto klausimais Brando Benifei sakė:

 „Šiandien parodėme, kad galima skatinti inovacijas ir tuo pat metu rūpintis žmonių gerove. Aiškių taisyklių nustatymas dirbtinio intelekto modeliams yra didelis žingsnis į priekį. Taip, generacinės PG sistemos gali padidinti kūrybiškumą, tačiau jos taip pat gali paskatinti padirbtų naujienų plitimą, kurios gali pakenkti žmonėms ir kelti pavojų mūsų demokratinėms diskusijoms“. 


11/12/2023

Iškovojome griežtoms taupymo priemonėms atsparų susitarimą dėl ES fiskalinių taisyklių reformos

Europos Parlamento ekonomikos komitetas priims savo poziciją dėl ilgai lauktos ir labai reikalingos ES fiskalinių taisyklių reformos. Socialistai ir demokratai tikisi, kad bus pritarta susitarimui dėl tvirto laipsniško pasirašymo, kuris apsaugos Europos žmones ir įmones nuo griežto taupymo, paskatins investicijas ir sustiprins naujųjų taisyklių socialinę dimensiją.

 Siekdama šių tikslų, ES turi nedelsdama peržiūrėti pasenusias ir neveiksmingas fiskalines taisykles. Dėl šios priežasties, socialistai ir demokratai tikisi, kad procesas Parlamente bus greitai užbaigtas, o po to vyks konstruktyvios ir sklandžios derybos su ES valstybėmis narėmis. Šių derybų tikslas – užtikrinti, kad šių taisyklių įgyvendinimas būtų pasiektas iki šios kadencijos pabaigos.

Europos Parlamento narė ir Europos Parlamento bendrapranešėja dėl ES fiskalinių taisyklių reformos Margarida Marques sakė:

 „Susitarimas liudija, kad S & D frakcija nesutinka grįžti prie griežto taupymo politikos ir ragina nustatyti patikimas ir lanksčias taisykles, kuriomis būtų remiami Europos piliečiai ir įmonės“.


12/12/2023

S&D ragina ES kovoti su skaitmenine priklausomybe


Šiandien Europos Parlamentas priėmė rekomendacijų rinkinį, kuriomis bus kovojama prieš priklausomybe nuo internetinių paslaugų, įskaitant socialinius tinklus ir kitas interneto paslaugas. Ši priklausomybė lemia tai, kad naudotojai praleidžia daugiau laiko nei numatyta, o interneto paslaugų tiekėjai duo naudojasi tam, kad gautų pajamų iš duomenų.

 Manipuliuojantys ir priklausomybę sukeliantys elgesio modeliai daro didelę žalą ir prisideda prie psichikos sveikatos problemų. Tai ypač didelė problema tarp vaikų ir jaunimo. Priimta ataskaita – tai pirmosios reikšmingos pastangos Europos lygmeniu kovoti su skaitmeniniais manipuliuojančiais mechanizmais ir jų poveikiu žmonių psichinei sveikatai. Ši ataskaita taip pat ragina Komisiją pateikti teisės aktus dėl priklausomybę sukeliančio dizaino, nesvarbu, ar tai būtų esami teisės aktai, pvz., Nesąžiningos komercinės veiklos direktyva, ar nauji teisės aktai.

 Tarp pagrindinių socialistų ir demokratų raginimų Europos Komisijai, įtrauktų į ataskaitą, yra šie: įvertinti sąveika pagrįstų rekomendacijų sistemų (Netflix, YouTube, Amazon) priklausomybę sukeliantį ir psichinės sveikatos poveikį; apsvarstyti galimybę pakeisti įrodinėjimo naštą, kai Komisija ir nacionalinės valdžios institucijos nustatė arba mano, kad šios sistemos sukelia priklausomybę.

 Europos Parlamento narys S&D ir šešėlinis pranešėjas dėl priklausomybę sukeliančių internetinių paslaugų dizaino ir vartotojų apsaugos ES bendrojoje rinkoje Alex Saliba sakė:

 „Skaitmeninė priklausomybė egzistuoja ir yra tikra problema! Daugelis iš mūsų tiesiogine prasme yra priklausomi nuo savo telefonų. Tačiau tai nėra žmonių problema, – ne mes esame dėl to kalti. Būtent internetinės paslaugos, pvz., žaidimai, socialinė žiniasklaida, srautinio perdavimo svetainės ir internetinės prekyvietės, yra sukurtos tam, kad mus pritrauktų“.


S&D pabrėžia: pats laikas priimti ES įstatymą, kuris užtikrintų teisę atsijungti

Europos Komisija turi nedelsdama pateikti pasiūlymą dėl teisės akto, kuris užtikrintų teisę atsijungti.

 S&D vicepirmininkas ir Europos Parlamento pranešėjas dėl teisės atsijungti Alexas Saliba sakė:

   „Praėjo treji metai nuo tada, kai Europos Parlamentas pirmą kartą paragino priimti Europos įstatymą dėl teisės atsijungti. Šio įstatymo tikslas – apibrėžti aiškias ribas tarp darbo ir laisvalaikio skaitmeninėje eroje. Žmonės susimoka labai brangiai dėl neryškių ribų tarp darbo ir laisvalaikio: jiems neapmokami viršvalandžiai, jie negauna pakankamai poilsio, jie yra priversti tikėtis ilgesnių darbo valandų“.


13/12/2023


Pasaulio lyderiai žengia istorinius žingsnius COP28 Dubajuje

Europos Parlamento socialistai ir demokratai giria pasaulinę bendruomenę už istorinį pasiekimą COP28 konferencijoje Dubajuje.

 Po intensyvių derybų, pasaulio lyderiai priėmė ambicingus įsipareigojimus atsisakyti iškastinio kuro. Tai – labai reikalingas žingsnis į priekį, kuris užtikrins, kad eitume Paryžiaus susitarimo tikslų įgyvendinimo link. S&D taip pat giria didėjančią paramą besivystančioms šalims, kurios, kaip žinia, labiausiai kenčia nuo visuotinio atšilimo.

 S&D viceprezidentas, atsakingas už žaliąjį susitarimą, Mohammedas Chahimas sakė:

 „Labai sveikiname įsipareigojimą atsisakyti iškastinio kuro, jo labai reikia. Nenuostabu, kad turime drastiškai sumažinti iškastinio kuro naudojimą, kad sumažintume šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą, reikalingą Paryžiaus susitarimo tikslams tęsti. Smagu, kad vis daugiau pasaulio lyderių renkasi mokslo pusę. Tai aiškus signalas visam pasauliui, kad tvari energetika yra ateitis“.


Iratxe García ragina ES lyderius nepasiduoti Putino sąjungininko Viktoro Orbano vykdomam Ukrainos šantažui

Prieš Briuselyje vyksiantį Europos Vadovų Tarybos posėdį Europos Parlamento socialistų ir demokratų lyderė Iratxe García Pérez ragina Europos lyderius išlikti vieningiems ir nepasiduoti Orbano šantažui. Vengrijos ministras pirmininkas vėl grasina blokuoti visą Europos Sąjungos pagalbą Ukrainai, o taip pat ir ES viršūnių susitikimo sprendimą pradėti derybas dėl narystės su Kijevu.

 S&D frakcijos lyderis Iratxe García Pérez sakė:

 „Būti vieningiems ir visapusiškai remti Ukrainą dabar yra svarbiau nei bet kada anksčiau, siekiant užtikrinti, kad ukrainiečiai galėtų toliau ginti savo šalį nuo Rusijos agresoriaus ir kad jų europiniai siekiai būtų visiškai įgyvendinti“.


S&D didžiuojasi istoriniu susitarimu dėl darbo platformose taisyklių

Šiandien buvo pasiektas istorinis proveržis, kuomet susitarėme dėl naujo ES teisės akto, kuris reglamentuotų darbą platformose. Derybų Strasbūre metu, Europos Parlamentas ir ES valstybės narės susitarė dėl revoliucinio kompromiso, nustatančio naują socialinį standartą. S&D ragina ES valstybes nares jį patvirtinti, nes labai svarbu užbaigti šį įstatymą iki šios kadencijos pabaigos.

 S&D vicepirmininkė ir Europos Parlamento pranešėja dėl naujų ES darbo platformose taisyklių Elisabetta Gualmini sakė:

 „Galime džiaugtis ir didžiuotis istoriniu, subalansuotu ir toli siekiančiu susitarimu dėl darbo platformose. Pirmą kartą kuriame teisės aktą, kuris apsaugotų pažeidžiamiausius darbuotojus“.


S&D ragina parengti būsto planą, kad būtų užtikrinta geresnė jaunų europiečių ateitis

Socialistai ir demokratai yra pasiryžę padėti jauniems europiečiams, kurie kenčia nuo būsto kainų krizės ir aukštų pragyvenimo išlaidų. Siekdama šio tikslo, frakcija pareikalavo plenarinėje diskusijoje atkreipti dėmesį į būtinybę skubiai parengti Europos būsto planą, kuris užtikrintų visiems prieinamus ir tinkamus namus.

 S&D viceprezidentas, atsakingas už socialinę Europą Pedro Marques sakė:

 „Daugelis jaunų žmonių šiandien susiduria su kur kas blogesnėmis gyvenimo sąlygomis nei susidūrė jų tėvai. Studentai negali studijuoti pageidaujamame universitete, nes negali išsinuomoti kambario. Jaunų darbuotojų atlyginimai yra palyginus maži net ir po penkerių metų aukštojo mokslo. Daugelis porų ilgai negali sukurti šeimos. Visa karta rizikuoja žlugti.

Prašėme diskutuoti šiuo klausimu Europos Parlamente, nes rūpinamės jaunąja karta ir manome, kad Europa turi būti sprendimo dalis. Mes raginame sudaryti būsto planą, kuris užtikrintų visiems prieinamus namus“.

„Pirmininkaujanti Ispanija įvykdė pažadus piliečiams“, – sako Iratxe García

Šiandien Ispanijos premjeras Pedro Sánchez plenarinėje sesijoje apžvelgia Ispanijos pirmininkavimą Tarybai. Per pastaruosius šešis mėnesius ES Tarybai pirmininkaujanti valstybė atsakingai dirbo siekdama pažangos, priimant esminius teisės aktus. Ispanijos atstovų tikslas buvo rasti sutarimą tarp ES vyriausybių ir tarp ES institucijų rengiant Gamtos atkūrimo įstatymą ir daugelyje kitų sferų: kovojant su smurtu prieš moteris, kovojant su prekyba žmonėmis, užtikrinant darbuotojų teises.

 Europos Parlamento socialistų ir demokratų lyderis Iratxe García sakė:

 „Didžiuojuosi Ispanijos pirmininkavimo rezultatais. Mūsų socialdemokratinė šeima ir toliau rodo aiškias ambicijas ir stengiasi pagerinti žmonių gyvenimą.

 „Pirmininkaujanti Ispanija parodė savo įsipareigojimą siekti ekologinio perėjimo, inicijuodama elektros rinkos reformą. Ši reforma apima mūsų pagrindinius pažangius pasiūlymus: užtikrinti vartotojų apsaugą; uždrausti pažeidžiamų arba skurdo pavojų patiriančių vartotojų atjungimą; ir naujų teisių, tokių kaip teisė dalytis atsinaujinančia energija, įtvirtinimą. Proveržis įgyvendinant esminį gamtos atkūrimo įstatymą yra vienas iš pagrindinių žaliojo susitarimo ramsčių, skirtų apsaugoti planetą ir žmones. Džiaugiuosi, kad Ispanija reikšmingai prisidėjo prie šio įstatymo realizavimo“.


14/12/2023


S&D siekia įpareigoti įmones laikytis žmogaus teisių ir aplinkosaugos standartų

Mes tai padarėme! Europos Parlamento, valstybių narių ir Komisijos derybose pasiekėme politinį susitarimą dėl naujų privalomų taisyklių, užtikrinančių, kad įmonės elgtųsi atsakingai.

Taigi bus pirmasis teisės aktas pasaulyje, įpareigojantis įmones – tiek ES, tiek už jos ribų – prisiimti atsakomybę už savo gamybos būdą ir savo veiklos poveikį žmogaus teisėms ir aplinkai. Įmonės turės atsakyti už vaikų darbą, darbo jėgos išnaudojimas, taršą ir biologinės įvairovės nykimą.

Tai – didelė socialistų ir demokratų pergalė, kurie šią kovą inicijavo daugiau nei prieš trejus metus. Pagal susitarimą, įstatymas bus taikomas įmonėms, kuriose dirba ne mažiau kaip 500 darbuotojų. Jie turės nustatyti, užkirsti keliąi bet kokiai padarytai žalai visoje jų veiklos grandinėje.

Europos Parlamento pranešėja, atsakinga už išsamų patikrinimą Lara Wolters sakė:

„Vaikų darbas Konge, siekiant išgauti kobaltą mūsų išmaniesiems telefonams, atogrąžų miškų nykimas Brazilijoje dėl sojos, patenkančios į mūsų prekybos centrus: tai tik du neatsakingos verslo praktikos, kuri vis dar pasitaiko šiandieniniame pasaulyje, pavyzdžiai, ypač pažeidžiantieji“.

„Jei esate tėveliai vienoje valstybėje narėje, esate tėveliai visose ES šalyse“, – sako S&D

Šiandien Europos Parlamenas priėmė pranešimą dėl tėvystės ir sukūrė tėvystės pažymėjimą. Taigi siunčiame aiškią žinią: tėvų teisės turi būti pripažįstamos visoje ES, nepaisant to, kur vaikas gimė ar kokiai šeimai jis priklauso.

Reglamento pasiūlymu siekiama apsaugoti pagrindines vaikų teises ir suteikti šeimoms teisinį tikrumą užtikrinant, kad vienoje valstybėje narėje užmegzti tėvų santykiai būtų pripažinti ir kitose ES šalyse. Taigi siūloma priimti vienodas taisykles ES lygmenyje – sukurti Europos tėvystės pažymėjimą, kuriuo būtų pripažįstami tėvų ir vaikų santykiai ir sumažintos teisinės išlaidos tėveliams.

Socialistai ir demokratai pasirūpino, kad būtų užtikrinta kuo lengvesnė prieigą prie pažymėjimo pripažinimo, t.y. užtikrinant, kad šeimoms nereikėtų pateikti dokumentų valdžios institucijoms daugiau nei vieną kartą. Taip pat buvo pasirūpinta, kad sumažėtų biurokratija, teisinės išlaidos ir našta šeimoms bei valstybių narių administracinėms ir teisminėms sistemoms. Ne mažiau svarbu ir tai kad, valstybės narės būtų skatinamos organizuoti mokymus teisėjams, teisės specialistams ir atitinkamoms valstybės institucijoms.

Naujas ES elektros rinkos modelis: S&D derasi dėl geresnės piliečių apsaugos nuo šoktelėjusių kainų

Energetinį skurdą patiriantys vartotojai bus geriau apsaugoti nuo elektros energijos tiekimo nutraukimo. Valstybės narės privalės užtikrinti, kad pažeidžiami ir energetiniunį skurdą patiriantys vartotojai būtų visiškai apsaugoti nuo elektros atjungimo. Tai reiškia, kad valstybės narės turės imtis atitinkamų priemonių, įskaitant draudimo atjungti nuo elektros reglamentavimą.

S&D derybininkas įtraukė šias nuostatas į susitarimą, kurį galiausiai pasiekė Europos Parlamentas, valstybės narės ir Europos Komisija. Ši svarbi pergalė tai – įvykdytas socialistų ir demokratų duotas pažadas prieš metus Žiemos solidarumo pakete.

S&D frakcija pareiškė, kad nė vienas europietis neturėtų būti priverstas rinktis tarp valgymo ir šildymo. Šiuo principu S&D frakcija vadovavosi ES elektros rinkos projektavimo klausimais nuo tada, kai – prieš devynis mėnesius – Europos Komisija jį pristatė.

15/12/2023

Kartu mes įveiksime reakcines jėgas visoje Europoje, žada Iratxe García Democratico kongrese Romoje.

Kalbėdama kongrese „L'Europa che Vogliamo“, kurį 2023 m. gruodžio 15–16 d. Romoje surengė Partito Democratico, S&D lyderė Iratxe García pabrėžė socialistų ir demokratų šeimos, kaip pagrindinės proeuropietiškos jėgos, vaidmenį kovoje su konservatyviosiomis ir kraštutinėmis dešiniosiomis jėgomis visoje Europoje.

S&D lyderis Iratxe García sakė:

„Socialistų ir demokratų šeima yra visa širdimi proeuropietiška jėga, nes žinome, kad Europos projektas vienija mūsų piliečius ir daro mūsų visuomenes pažangiomis.  Per kiekvieną krizę dešinieji populistai pranašauja mūsų europinio projekto pabaigą, tačiau po kiekvieno iššūkio, su kuriuo susiduriame kartu, tampame stipresni“.


S&D lyderė Iratxe García Senegale akcentuos lyčių lygybę, kovą su klimato kaita ir stipresnį bendradarbiavimą migracijos srityje

 

Kova su klimato kaita ir skurdu, kova už lyčių lygybę, teisinę valstybę ir demokratiją; humaniškas ir pragmatiškas požiūris į migraciją – tai yra keletas pagrindinių klausimų, kuriuos S&D prezidentė Iratxe García spręs Senegale. Į gausią trijų dienų darbotvarkę vyks S&D delegacija Gaby Bischoff, atsakinga už vidaus reikalus ir migraciją, taip pat viceprezidentas Mohammedas Chahimas, atsakingas už žaliąjį kursą.

Šis susitikimas apims ministrų ir pilietinės visuomenės diskusijas  ir apsilankymus projektuose, kuriuose dirbama su jaunimu ir moterimis klimato kaitos ir migracijos klausimais. Vykdydama programą, delegacija taip pat aptars ir susitiks su Ispanijos gvardija, kuri atlieka sverbų vaidmenį kovoje su neteisėtu išvykimu ir migracijos valdymu.

18/12/2023

Rinkimuose Serbijoje pastebėti sukčiavimo atvejai – S&D remia žmones, kurie reikalauja teisingumo ir demokratijos

Sekmadienį Serbijoje įvykę rinkimai atnešė dar vieną pergalę ilgamečiam prezidentui Aleksandrui Vučičiui ir jo valdančiajai SNS partijai, tačiau patikimi pranešimai apie sukčiavimą rinkimuose, o taip pat – pareiškimai apie smurtą kelia rimtą susirūpinimą.

Europos Parlamento socialistai ir demokratai ragina atlikti nepriklausomą visų pažeidimų, apie kuriuos buvo pranešta, tyrimą ir išreiškia visišką paramą Serbijos žmonėms, kurie reikalauja teisingumo, demokratijos ir Europos ateities.

S&D Europos Parlamento narys ir Europos Parlamento rinkimų stebėjimo misijos narys Andreas Schieder sakė:

„Mes sveikiname Serbijos piliečius už gerą rinkėjų aktyvumą, didesnį nei ankstesniuose rinkimuose, aiškiai rodantį ryžtą apsispręsti dėl savo ateities. Todėl mus labai neramina pranešimai apie sukčiavimą ir Vučičiaus režimo bandymus paveikti rezultatus“.

19/12/2023


Metas užtikrinti geriau sujungtą ir tvaresnę transporto infrastruktūrą kiekvienam europiečiui

Socialistai ir demokratai pasiekė didelę pergalę dėl ES susisiekimo plėtros. Vadinamasis TEN-T reglamentas yra ES teisės aktų transporto srityje pagrindas. Praėjusios nakties susitarimas leis iki šio dešimtmečio pabaigos įgyvendinti itin svarbius transeuropinio transporto projektus, kartu atsižvelgiant į ekologišką ir sąžiningą visų ES piliečių ir regionų judumą.

S&D derybininkė Europos Parlamento Transporto ir turizmo komitete Isabel García Muñoz sakė:

„Turėjome panaikinti kliūtis ir pagerinti krovinių ir keleivių vežimo sklandumą, ypač pasienio regionuose. Štai kodėl mums reikėjo atnaujinti galiojančias 2013 m. taisykles. Džiaugiuosi, kad mums pavyko tai mes tai padaryti praėjusią naktį. Miestai turės priimti tvaraus judumo planus su dviem pagrindiniais tikslais – padidinti milijonų Europos piliečių kelionių iš taško A į tašką B greitį ir sumažinti šios kasdienės veiklos poveikį aplinkai“.

20/12/2023

Susitarimas dėl migracijos ir prieglobsčio pakto

Šiandien Europos Parlamentas ir ES Taryba nutarė reformuoti ES migracijos ir prieglobsčio įstatymus. Po ilgų ir sudėtingų derybų, buvo pasiektas sutarimas dėl penkių teisės aktų, sudarančių naująjį Migracijos ir prieglobsčio paktą, kurį Komisija pirmą kartą pristatė 2020 m. Šiuose reglamentuose nuguls naujas Prieglobsčio ir migracijos valdymo reglamentas, naujas Patikrinimo reglamentas, naujas Krizių ir nenugalimos jėgos reglamentas bei peržiūrėtos taisyklės pagal Prieglobsčio procedūrų reglamentą ir peržiūrėtas Eurodac reglamentas.

 S&D frakcija vadovavo deryboms dėl krizės reguliavimo ir atrankos reglamento. Europos Parlamento narys Juanas Fernando López Aguilar derėjosi dėl naujų taisyklių, procedūrų ir mechanizmų, kurie būtų taikomi krizinėse situacijose, o EP narė Birgit Sippel vedė derybas dėl naujų taisyklių, užtikrinančių, kad visiems atvykeliams į ES būtų užtikrintas saugumas ir sveikata.

 S&D frakcijos pirmininkas Iratxe García sakė:

 „Kelerius metus raginame kurti patikimesnę ir europietiškesnę migracijos ir prieglobsčio sistemą, kuri būtų paremta mūsų tarptautinės apsaugos vertybėmis, palaikytų teisę į prieglobstį ir būtų paremta valstybių narių solidarumu“.


20/12/2023

Susitarimas dėl vieno leidimo direktyvos padės sudaryti saugesnius bei teisėtus kelius migrantams, pagerins jų darbo sąlygas

Europos Parlamentas ir ES Taryba pasiekė susitarimą dėl Vieno leidimo direktyvos peržiūros. S&D frakcija Europos Parlamento vardu vadovavo deryboms dėl peržiūrėtų taisyklių, skirtų pagerinti trečiųjų šalių darbuotojų darbo sąlygas ir padėti spręsti darbo rinkos trūkumo ES problemą.

Migrantų darbuotojų iš ne ES pritraukimas teisėtomis priemonėmis yra svarbus būdas padėti Europai susidoroti su demografiniais pokyčiais ir darbo rinkos iššūkiais bei spręsti su neteisėta migracija susijusias problemas. Susitarimas bus priimtas Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitete ir dėl jo bus balsuojama per plenarinę sesiją 2024 m.

 Europos Parlamento narys S&D ir pranešėjas dėl Vieno leidimo direktyvos Javieras Moreno Sánchezas sakė:

 „Šiandien pasiektas susitarimas dėl Vieno leidimo direktyvos reformos yra puiki žinia. Mūsų susitarimas rodo, kad ES gali užtikrinti saugesnius ir teisėtus kelius migrantams, ir tai yra veiksmingiausias būdas kovoti su neteisėta migracija. Dėl darbo jėgos trūkumo Europos įmonės turi pritraukti darbuotojų iš ne ES šalių. Tačiau negalime leisti, kad šio proceso metu būtų pažeistos darbuotojų teisės ir darbo sąlygos. Mes imamės veiksmų, kad neleistume darbdaviams nusižengti taisyklėms“.


22/12/2023


ES šalims nerandant susitarimo dėl naujo pasaulinio darbo teisių standarto, raginame užtikrinti darbuotojų teises

Socialistai ir demokratai labai apgailestauja, kad šiandien Briuselyje vykusiame ES valstybių narių atstovų susitikime nepavyko pasiekti bendros pozicijos dėl geresnės platformų darbuotojų apsaugos.

Ši nesėkmė įvyko po to, kai 2023 m. gruodžio 13 d. per derybas Europos Parlamente Strasbūre buvo pasiektas istorinis politinis susitarimas dėl reikšmingo ES įstatymo, apsaugančio platformų darbuotojus. S&D ragina ES valstybes nares patvirtinti šį įstatymą kitame posėdyje, nes labai svarbu pagaliau patvirtintį jį iki šios kadencijos pabaigos ir užtikrinti Europos socialinio modelio apsaugą.

 S&D vicepirmininkė ir Europos Parlamento pranešėja dėl naujų ES teisės aktų dėl platformos darbo Elisabetta Gualmini sakė:

 „Esu labai nusivylusi, kad šiandien nepavyko susitarti. Deja, keletas ES valstybių narių pranešė apie savo ketinimą balsuoti prieš šį įstatymą, kurio tikslas – geriau apsaugoti platformų darbuotojus.


Šis įstatymas reikšmingai pagerintų 28 milijonų darbuotojų socialines ir darbo teises ir apsaugotų juos nuo Uber, Deliveroo, Helpling ir panašių platformų išnaudojimo. Tuo pačiu metu ji apsaugos tikrai savarankiškai dirbančius asmenis, užtikrindama jų savarankiškumą, laisvę ir lankstumą, taip pat apsaugos gerus darbdavius nuo nesąžiningos konkurencijos“.