S&D FRAKCIJOS NAUJIENOS - GEGUŽIS, BIRŽELIS


08/05/2024

Lyderiai pasirašė demokratijos gynimo deklaraciją

 Reaguodami į naujausius, prieš politikus nukreiptus, išpuolius ir dažnėjančius kraštutinių dešiniųjų smurto aktus įvairiose valstybėse narėse, S&D frakcijos, „Atnaujinti Europą“, Žaliųjų/EFA ir Europos Parlamento kairiųjų lyderiai ragina visas demokratines Europos partijas atsisakyti normalizavimo, bendradarbiavimo ar sąjungų su bet kokiomis kraštutinių dešiniųjų ir radikaliomis partijomis. Šiame pareiškime jie smerkia bet kokią smurto formą ir pakartoja savo įsipareigojimą niekada nebendradarbiauti ir neformuoti koalicijos su kraštutiniais dešiniaisiais ar radikaliomis partijomis.

 Deklaraciją, kurią inicijavo S&D frakcijos pirmininkas Iratxe García Pérez, taip pat pasirašė grupės „Atnaujinti Europą“ pirmininkė Valérie Hayer; Terry Reintke ir Philippe Lamberts, Žaliųjų frakcijos / Europos laisvojo aljanso pirmininkai; Manon Aubry ir Martin Schirdewan, kairiųjų frakcijos pirmininkai.


Birželis

09/06/2024


Kaip stipriausia progresyvi politinė grupė, S&D sieks proeuropietiškos ir demokratinės daugumos

Europos socialistai ir demokratai iškovojo antrą poziciją Europos Parlamente – turi mažiausiai 135 narius 2024–2029 m. kadencijai.

 

2024 m. birželio 6–9 d. rinkimuose dalyvavo 360 milijonų rinkėjų 27 šalyse. Europos socialistų partija ir jos seserinės partijos vykdė aktyvią europinę kampaniją su savo pagrindiniu kandidatu Nicolas Schmit, kuris per metus sudalyvavo 70 renginiuose 18 valstybių narių.

 Pasibaigus rinkimams visose 27 šalyse, Europos socialistų šeimos lyderiai dar kartą patvirtino savo įsipareigojimą naujai išrinktame Europos Parlamente sukurti proeuropietišką ir demokratišką daugumą. Jie paragino konservatorių ELP nutraukti flirtą su kraštutiniais dešiniaisiais ir grįžti prie savo šaknų kaip centristinės, konstruktyvios proeuropietiškos jėgos.

 S&D frakcijos lyderė Iratxe García Pérez sakė:

 „Visų pirma, norėčiau padėkoti visiems piliečiams, kurie šiandien išreiškė pasitikėjimą mūsų socialdemokratine šeima ir mūsų pagrindiniu tikslu. Mums rūpi sąjunga, kuri rūpinasi savo piliečių gerove, Europa, kuri yra socialinė, demokratinė ir tvari. Mūsų piliečiai atidavė savo balsus už proeuropietišką ir demokratinę daugumą, kaip antroji jėga Parlamente, mes, socialdemokratų šeima, būsime labai svarbūs formuojant šią daugumą.

 „Esame pasirengę dirbti dėl proeuropietiškos ir demokratinės daugumos, kurios reikalavo mūsų piliečiai. Mes nesileisime į jokias derybas, į kurias būtų įtraukti kraštutiniai dešinieji. Neatversime durų tiems, kurie skatina ksenofobiją, homofobiją ir teisinės valstybės pažeidimus, arba tiems, kurie prieštarauja spaudos nepriklausomumui ir moterų teisėms. Atėjo laikas elgtis atsakingai. Raginame konservatyviąją ELP grįžti prie demokratijos ir proeuropietiškos daugumos.

 PES kandidatas Nicolas Schmit sakė:

 „Kiekvienam žmogui, su kuriuo kalbėjausi kampanijos kelyje, kiekvienam kandidatui ir aktyvistui, kuris prisijungė prie manęs, kiekvienam piliečiui, kuris atidavė savo balsą, noriu pasakyti ačiū. Mūsų Sąjungos pažadas yra mūsų piliečių stiprybė, įvairovė ir potencialas. Būdami socialistai ir demokratai, mes ir toliau dirbsime vardan piliečių ir Europos vienybės. Mes kartu stovime už savo Europą: socialinę, demokratinę ir tvarią”.


ES Taryba patvirtino svarbų gamtos atkūrimo įstatymą: tai – žaliojo kurso pergalė

Šiandien ES Taryba pasiekė reikšmingą etapą – patvirtino Gamtos atkūrimo įstatymą.

 Šiuo novatorišku teisės aktu siekiama iki 2030 m. atkurti bent 20 % ES sausumos ir jūros plotų, o iki 2050 m. – visas likusias ekosistemas. Sveikos ekosistemos yra esminė kovos su klimato kaita sąlyga, mat nuo jų priklauso išmetamų teršalų kiekio mažinimas. Be to, atkurtos ekosistemos leis geriau apsirūpinti maistu ir užtikrins geresnę visų piliečių gerovę.

 S&D Europos Parlamento narys ir Europos Parlamento vyriausiasis derybininkas dėl gamtos atkūrimo įstatymo César Luena sakė:

 „Tai – reikšminga diena Europai: nuo gamtos apsaugos ir tausojimo pereiname prie aktyvaus jos atkūrimo. Šis naujas įstatymas padės mums įvykdyti daugelį tarptautinių įsipareigojimų aplinkosaugos srityje. Šiuo reglamentu siekiama atkurti nualintas ekosistemas, atsižvelgiant į žemės ūkio sektoriaus poreikius, suteikiant valstybėms narėms lankstumo. Dėkoju mokslininkams už neįkainojamus įrodymus ir pastangas kovojant su klimato neigimu, taip pat jaunimui ir visiems piliečiams, kurie palaikė šį gyvybiškai svarbų įstatymą.

 „Socialistų ir demokratų ryžtas buvo esminis užtikrinant šį įstatymą. Suformavome daugumą ir gamta iškovojo pergalę!

 S&D viceprezidentas, atsakingas už žaliąjį kursą Mohammedas Chahimas sakė:

 „Po mėnesių nežinios ir politinių žaidimų man ramu, kad Gamtos atkūrimo įstatymą pagaliau patvirtino Taryba. Gamtos atkūrimas yra būtinas norint pasiekti klimato kaitos tikslus. Tai duos daug naudos ūkininkams. Konkrečiai kalbant, atgaivins dirvožemį ir palaikys apdulkintojus, apsaugodamas juos nuo blogėjančio klimato kaitos poveikio. Tai – paprasta: gamtos atkūrimas yra mūsų ateitis”.


25/06/2024

Iratxe García Pérez perrinkta būti S&D grupės prezidente: „Esame pasirengę vadovauti pažangai, kurios reikia mūsų piliečiams“

Šiandien S&D lyderė Iratxe García Pérez buvo vienbalsiai perrinkta Europos Parlamento socialistų ir demokratų frakcijos pirmininke. García vadovaus antrai pagal dydį frakcijai Europos Parlamente, turinčiai 136 vietas.

 Kalboje Iratxe García sakė:

 „Socialdemokratai yra pasirengę prisiimti atsakomybę už pažangą, kurios reikia mūsų piliečiams. Neatidėliotinos problemos apima tuos, kurie kenčia nuo skurdo, nedarbo, pragyvenimo užmokesčio ar įperkamo būsto trūkumo.“

 „Turime daryti pažangą ir tai daryti gindami socialdemokratijos principus ir vertybes: integraciją, teisinę valstybę ir lygybę.“

 „Mūsų tikslas stiprinti pažangą kuriant socialinę rinkos ekonomiką; mes rūpinsimės socialiniu mūsų visuomenės modeliu, kuris garantuoja švietimą, sveikatos apsaugą ir pensijas. Tuo pačiu metu jis kuria gerovę, leidžia pasiekti klimato neutralumą per žaliąjį susitarimą.“

 „Esame pasirengę derinti ekonomikos augimą su socialine sanglauda. Mūsų nuomone, tai yra vienintelis būdas mažinti nelygybę. Augimas, naujovės ir konkurencingumas turės prasmę tik tuomet, kai galėsime suteikti savo darbuotojams deramas darbo vietas ir augančius atlyginimus, investuoti į viešąjį būstą ir išgelbėti ES gyventojus nuo skurdo ir socialinės atskirties.“

 „Mūsų ateities tikslai – aiškūs: ginti mūsų bendrus interesus telkiant nacionalinį suverenitetą, puoselėjant bendradarbiavimą ir solidarumą mūsų viduje ir už sienų, kurti Gynybos sąjungą ir prisidėti prie karo Ukrainoje pabaigos. Taip pat svarbu – užtikrinti taiką Artimuosiuose Rytuose.“

 „Po kiekvienos krizės mūsų Sąjunga tampa labiau integruota ir vieningesnė. Be to, dabar labiau nei bet kada tikime, kad vienybė yra stiprybė ir kad dėl vienybės verta kovoti, kad galėtume vadovauti pažangai. Noriu pabrėžti: socialdemokratai yra, buvo ir bus proeuropietiški.“

 „Visų pirma, socialdemokratija yra tikėjimas pokyčiais. Mūsų visuomenės dabartis ir ateitis gali ir turi būti teisingesnė, klestinti ir tvaresnė.“

 „Veikime drąsiai, entuziastingai ir su vizija. Didžiuokimės savo pasiekimais ir parodykime solidarumą. Tai – būtina, siekiant pažangos ir kuriant teisingesnę Sąjungą.“