S&D FRAKCIJOS NAUJIENOS - BIRŽELIS

2023-06-29

Iratxe García pranešimas ES Tarybai: „Reikia reformų, kurios sustiprintų ES gebėjimą įveikti krizes“

Prieš Briuselyje prasidėsiantį Europos Vadovų Tarybos susitikimą S&D lyderė Iratxe García nusiuntė tvirtą žinią, jog reikia spartinti reformų tempą:

„Tikiuosi, kad šalių lyderiai supras, kaip skubu pasiekti susitarimą dėl esminių laukiančių reformų. Atsižvelgdami į nepaprastą situaciją, turime vengti dvejonių dėl svarbių procesų, tokių kaip ES biudžeto peržiūra ir fiskalinių taisyklių reforma. Europos Sąjunga negali susidoroti su didėjančiais iššūkiais turėdama mažiau lėšų, todėl mūsų pagrindinis principas turi būti solidarumas.“

„Europiečiai pamatė, kad Europa gali būti vieninga ir solidari Covid-19 pandemijos metu bei prasidėjus Rusijos karuiprieš Ukrainą. Vieninga Europa – teisingas atsakymas sprendžiant tokio masto problemas. Tačiau tai negali būti vienkartinis solidarumo parodymas. Mums reikia tvirtesnio biudžeto ir nuolatinės priemonės, kuri suteiktų ES ir jos valstybėms narėms pakankamai fiskalinės erdvės apsaugoti žmones ir aplinką. Privalome sudaryti galimybes valstybėms investuoti į savo ateitį. Grįžti prie taupymo nėra išeitis.“

28/06/2023

S&D – apie išprievartavimo neįtraukimą į smurto dėl lyties direktyvą: tai – neatleistina

Viena iš trijų moterų ES yra patyrusi fizinį ar seksualinį smurtą nuo 15 metų. Kas antra moteris yra patyrusi seksualinį priekabiavimą. Smurtas dėl lyties, seksualinis smurtas ir smurtas šeimoje yra labiausiai paplitę moterų teisių pažeidimai Europoje. Šie rimti žmogaus teisių pažeidimai yra baisūs nusikaltimai, kurie neproporcingai paveikia moteris. S&D frakcija pabrėžia: tai – nusikaltimai, kurie negali likti nenubausti.

Šiandien moterų teisių, lyčių lygybės (FEMM), teisingumo ir vidaus reikalų (LIBE) komitetai priėmė aiškią poziciją dėl kovos su smurtu prieš moteris ir smurtu šeimoje ES direktyvos. Deja, šio mėnesio pradžioje nacionalinėms vyriausybėms nepavyko įtraukti reglamentuoti seksą be sutikimo kaip išžaginimą. Vis dėlto, mūsų europarlamentarai išsiuntė tvirtą žinią, kad bet koks seksas be sutikimo kiekvienoje ES valstybėje narėje turi būti laikomas išžaginimu. Įstatymai lemia visuomenės elgesį, todėl labai svarbu ES teisėje aiškiai nurodyti, kad seksas be sutikimo yra išžaginimas.

S&D Europos Parlamento narys ir Europos Parlamento bendrapranešėjas LIBE komitete Evin Incir sakė:

„Kiekvienoje gyvenimo srityje, kiekviename Europos kampelyje moterys susiduria su smurtu ir prievarta dėl savo lyties. Šiandieninis balsavimas ES vienu žingsniu priartina mus prie naujų, tobulesnių įstatymų, padėsiančių nutraukti smurtą prieš moteris. Siunčiame stiprų signalą moterims visoje Europoje: mes esame jūsų pusėje.“

Deja, mūsų dar laukia didelė kova derybose su Taryba. Visiškai nepriimtina, kad nacionalinės vyriausybės sušvelnino Komisijos pasiūlymą panaikindamos išžaginimo kriminalizavimą. Jei į šį teisės aktą nebūtų įtrauktos išžaginimo nusikaltimo taisyklės, būtume kirtę nedovanotiną smūgįįvisoms aukoms. Esame pasiryžę imtis kovos su Taryba, kad pakeistume jų poziciją, ir suteiktume balsą visoms aukoms, kurias bandoma nutildyti.“

27/06/2023

Gamtos atkūrimo įstatymas buvo atmestas, nepaisant akivaizdžios naudos žmonėms ir planetai

Po to, kai Europos Parlamento Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitete (ENVI) konservatyvios jėgos balsavo už Gamtos atkūrimo įstatymą, socialistai ir demokratai pažadėjo ginti šį esminį žaliojo kurso ramstį liepos mėnesio plenariniame balsavime.

Šio griežto balsavimo 44/44 rezultatas yra ypač nuviliantis. Konservatyvioji Europos liaudies partija (ELP) boikotavo Komisijos pasiūlymą gegužės 31 d. pasitraukdama iš derybų ir ragindama jį visiškai atmesti, nepaisant kitas frakcijų raginimų derėtis, kad būtų rasti kompromisai. Net ES vyriausybės birželio 20 d. sugebėjo pasiekti susitarimą dėl Gamtos atkūrimo įstatymo. ELP argumentas, kad šis įstatymas neva pakenktų mūsų aprūpinimo maistu saugumui ir ūkininkų interesams yra nepagrįstas ir moksliškai klaidingas.

Gamtos atkūrimas teikia daug naudos visai visuomenei, įskaitant ūkininkus. Ūkininkai jau dabar patiria daug sunkumų dėl klimato kaitos ir biologinės įvairovės nykimo. Gamtos atkūrimo veiksmai būtų labai svarbūs sprendžiant šiuos iššūkius. Gamtos atkūrimas taip pat prisideda prie ES klimato tikslų, nes padeda absorbuoti CO2, taip pat atgaivina dirvožemį ir remia apdulkintojus, kurie yra būtini tvariam žemės ūkiui ir žmonių aprūpinimo maistu užtikrinimui.

S&D Europos Parlamento narys ir Europos Parlamento vyriausiasis derybininkas dėl gamtos atkūrimo įstatymo ENVI César Luena sakė:

„Gamta šiandien pralaimėjo mūšį, bet mes tęsime kovą plenariniame posėdyje. Kaip visada esu pasiruošęs dėl visko derėtis su kitomis politinėmis jėgomis. Nuoširdžiai tikiuosi, kad Manfredas Weberis susiprotės ir sustabdys savo asmeninį kryžiaus žygį prieš Ursulą von der Leyen, kad galėtume priimti Europos Komisijos pasiūlymą plenariniame posėdyje. Pats laikas sutelkti dėmesį į biologinės įvairovės nykimo panaikinimą, o ne į šiuos politinius žaidimus.“

Europos Parlamentas žengia svarbų žingsnį oro kokybės gerinimo link

Europos Parlamento Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas (ENVI) priėmė S&D sudarytą pranešimą dėl Oro kokybės direktyvos.

Pagal Europos žaliąjį kursą ES užsibrėžė tikslą sumažinti oro taršą iki lygio, kuris nebelaikomas pavojingu sveikatai ir natūralioms ekosistemoms. Tai – svarbus žingsnis norint iki 2050 m. pasiekti nulinės oro taršos tikslą.

Oro tarša ir toliau kelia grėsmę žmonėms. Ji yra didžiausia grėsmė aplinkai sveikatai ir pagrindinė neužkrečiamųjų ligų (NKL), tokių kaip širdies priepuoliai, priežastis. Europos aplinkos agentūros duomenimis, 2020 m. oro tarša Europos Sąjungoje sukėlė per 300 000 ankstyvų mirčių.

S&D politinė grupė darė viską, kad Komisijos ambicijos būtų dar pastiprintos. Tad mes užtikrinome, kad teisiškai privalomi Sąjungos oro kokybės standartai atitiktų naujausias Pasaulio sveikatos organizacijos gaires dėl pagrindinių, sveikatai pavojų keliančių, oro teršalų ribų. Šios gairės yra pagrįstos naujausiais moksliniais duomenimis apie oro taršos poveikį sveikatai. Piliečių sveikatos gerinimas – svarbus nacionalinis, regioninių ir vietos valdžios institucijų tikslas.

S&D Europos Parlamento narys ir Europos Parlamento vyriausiasis derybininkas Javi López sakė:

„Šiandien Europos Parlamento aplinkos komiteto pranešimas dėl Oro kokybės direktyvos yra svarbus žingsnis link švaresnio ir sveikesnio oro visiems europiečiams.“

„300 000 priešlaikinių mirčių ES atvejai, kuriuos 2020 m. sukėlė oro tarša, kelia didžiulį nerimą. Tai rodo, kad turime skubiai imtis veiksmų. Suderinę ataskaitą su naujausiomis Pasaulio sveikatos organizacijos gairėmis, siekiame užtikrinti geresnę apsaugą nuo oro taršos.“

Suteikite moterims prostitucijoje balsą ir išeitį!

Europos Parlamento Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas (FEMM) priėmė S&D europarlamentarės Maria Noichl parengtą pranešimą dėl prostitucijos reguliavimo ES. Ataskaitoje teigiama, kad prostitucija ir prekyba žmonėmis seksualinio išnaudojimo tikslais yra smurto dėl lyties išraiška. Reikia pripažinti, kad šie moterų teisių bei žmogaus orumo pažeidimai – tarpvalstybinė problema ES. Todėl ataskaitoje raginama imtis veiksmų Europiniu mastu: kovoti su prostitucija, dekriminalizuoti prostitucija užsiimančius žmones ir remti tuos, kurie nori iš jos pasitraukti. Taip pat, ataskaita ragina nukreipti dėmesį į sekso pirkėjus, – priversti juos prisiimti atsakomybę.

Prostitucija paliečia labiausiai marginalizuotus mūsų visuomenės žmones, nes dauguma prostitucijos užsiimančių žmonių yra moterys ir merginos, o dauguma pirkėjų yra vyrai. Ataskaitoje pripažįstama, kad tik mažuma prostitucija užsiimančių žmonių teigia, jog jie tai daro savo noru. Tuo tarpu dauguma moterų sako, kad pasitrauktų iš prostitucijos, jei tik būtų reali alternatyva.

Dėl pranešimo bus balsuojama rugsėjo mėn. plenariniame posėdyje.

Pranešimo autorė ir S&D koordinatorė FEMM komitete Maria Noichl  sakė:

„Džiaugiuosi, kad nepabūgome šios prieštaringos temos ir įtraukėme ją į Europos darbotvarkę. Prostitucijos sistema yra seksistinio, rasistinio ir marginalizuojančio pobūdžio. Ji atspindi socialinę ir ekonominę nelygybę ES ir visame pasaulyje: apie 70 % prostitucija užsiimančių žmonių ES yra migrantų kilmės. Privalome suteikti suteikti šioms marginalizuotoms moterims balsą.“

ES pasiekia svarbų susitarimą, kuris sustiprina ES bankus ir mūsų klimato ambicijas

Po ilgų ir sudėtingų baigiamųjų derybų, ES susitarė dėl pagrindinio teisės aktų paketo dėl kapitalo reikalavimų bankams. Šiandien Europos Parlamento ir ES valstybių narių pasiektas susitarimas padidins ES bankų atsparumą galimiems ekonominiams sukrėtimams, o taip pat – padės mums pasiekti klimato kaitos tikslus.

Pagrindinis derybininkas Parlamento vardu buvo S&D frakcijos atstovas ekonomikos ir finansų klausimais Jonás Fernández. Ji atkakliai kovojo, kad Europos bankininkystės teisės aktai būtų kaip įmanoma labiau suderinti su tarptautinėmis taisyklėmis dėl kapitalo reikalavimų bankams.

Pasiektas susitarimas apima du teisės aktų pasiūlymus, kuriuos Europos Komisija pateikė 2021 m. spalį, siekdama iš dalies pakeisti Kapitalo poreikio reglamentą (CRR) ir Kapitalo reikalavimų direktyvą (CRD). Tikslas – perkelti pasaulinį Bazelio III susitarimą į Europos teisės aktus ir įvesti papildomas ES teisės aktų reformas. Šiandien trišalėse derybose pasiektą susitarimą dar turi oficialiai patvirtinti Europos Parlamentas ir ES valstybės narės.

Europos Parlamento narys, Europos Parlamento pranešėjas dėl kapitalo poreikio teisės aktų ir S&D atstovas ekonomikos ir pinigų klausimais Jonás Fernández sakė:

„Kalbant apie Kapitalo poreikio reglamentą, labai didžiuojamės, kad pavyko išvengti daugybės nukrypimų nuo Bazelio taisyklių, kurių reikalauja ES valstybės narės. Išlikome ištikimi pasaulinio Bazelio III susitarimo dvasiai.“

Europos Parlamentas – varomoji darbuotojų apsaugos nuo asbesto jėga

Dar prieš du mėnesius Europos Parlamentas buvo pasirengęs kovoti dėl asbesto draudimo darbo vietoje. Deryboms su ES valstybėmis narėmis EP turėjo tvirtą mandatą. Deja, EP ir šalių narių pozicijos buvo toli viena nuo kitos. Tačiau šiandien teisės aktų leidėjai pasinaudojo impulsu ir pasiekė susitarimą dėl ES darbuotojų apsaugos nuo asbesto. Šis susitarimas reikšmingai pagerins asbesto paveiktų darbuotojų apsaugojimą ir sveikatą.

Tai – geras kompromisas, pagrįstas asbesto poveikio žmogui matavimo technologija. Šiuo metu ES naudojami du skirtingi elektroniniai mikroskopai asbesto pluoštams ore matuoti. Šiandien pasiektas susitarimas leidžia valstybėms narėms ir toliau naudoti bet kurį iš dviejų mikroskopų ir taip užtikrinti lygiavertę darbuotojų apsaugą.

Europos Parlamento narė ir S&D derybininkė dėl ES teisės aktų dėl darbuotojų apsaugos nuo asbesto Marianne Vind sakė:

„Komisijos pasiūlymas buvo dabartinės padėties pagerinimas. Vis dėlto, žinodami, kad asbesto poveikis yra linkęs didėti, Parlamentas mano, kad turime būti dar ambicingesni. Tikimasi, kad per 30 metų ES atnaujins apie 220 mln. pastatų, kad pastatai būtų tinkami klimatui neutraliai ateičiai iki 2050 m.“

20/06/2023

S&D siekia didesnio ilgalaikio ES biudžeto iki 2027 metų

Socialistai ir demokratai įsipareigoja siekti daugiamečio ES biudžeto reformos. S&D frakcija mano, kad – nepakeitus biudžeto – bus nebeįmanoma reaguoti į kylančius mūsų piliečių ir įmonių poreikius. Mūsų politinė grupė jau seniai ragina atlikti nuodugnią biudžeto peržiūrą ir – lyderiaujant Europos Parlamento derybininkei, S&D europarlamentarei Margarida Marques – aktyviai sieks užtikrinti, kad daugiametė finansinė programa būtų tinkamai parengta. Ji turi būti pakankamai didelė, kad galėtų atliepti precedento neturinčias krizes su kuriomis šiandien susiduriame.

Europos Parlamento narė, S&D frakcijos pirmininko pavaduotoja biudžeto klausimais Rovana Plumb sakė:

„Tik prieš porą savaičių Europos Komisija pateikė savo pasiūlymą dėl 2024 m. biudžeto. Tai, kad šis pasiūlymas yra nepakankamas žmonių poreikiams patenkinti mūsų frakcijos nustebino. Deja, išteklių trūkumas, su kuriuo susiduriame savo 2024 m. biudžete, pasikartos kiekvienais metais iki 2027 metų. Tai nesikeis, jei nedidinsime ES lėšų, skirtų dabartiniams iššūkiams spręsti.“

15/06/2023

S&D smerkia konservatorių veiksmus prieš mokesčių teisingumą

 Europos Parlamentas priėmė pranešimą, vertinančio  „Pandora Papers“ pamokas. Skandalas kilo 2021 m. spalį, kai informacijos nutekėjimas iš ofšorinių sąskaitų visame pasaulyje atskleidė, kaip tarpininkai padeda turtingiems asmenims apsaugoti pajamas ir turtą nuo apmokestinimo.

Šis pranešimas – galimybė sustiprinti kovą su piktnaudžiavimu mokesčiais. Tačiau socialistai ir demokratai apgailestauja dėl to, kad konservatyvios jėgos parlamente susilpnino šį siekį. Socialistų ir demokratų politinė grupė smerkia dešiniojo sparno blokavimą raginimui Europos lygmeniu apmokestinti minimalų kapitalo prieaugio mokestį.

S&D Europos Parlamento narys ir Europos Parlamento pranešėjas apie Pandoros dokumentų pamokas Nielsas Fuglsangas sakė:

„Apgailestaujame dėl konservatorių veiksmų prieš mokesčių teisingumą. Tai, kad – nuo tada laiko, kai sužinojome apie piktnaudžiavimo mokesčiais pasaulyje mastą – nėra padaryta  jokia pažanga, yra tiesiog gėdinga. Europos liaudies partija atsisako pripažinti mokesčių mokėjimo krizę, kurią matėme Pandoros popierių skandalo metu.“

„ Mes pasiūlėme tris pagrindines priemones, kaip sutvarkyti neteisingą sistemą, kai daugiausiai uždirbantys visuomenės sluoksniai atsisako žaisti pagal taisykles ir moka per mažai mokesčių arba jų visai nemoka.“

"Pirma, raginime įvesti minimalų mokestį už kapitalo prieaugį Europos lygmeniu. Tai pakeistų tendenciją mažinti daugiausiai uždirbančių asmenų mokesčius ir padėtų užkirsti kelią mokesčių vengimui visose ES valstybėse narėse. Tačiau šiandien ELP blokavo šią idėją.“

„Antra, turime reformuoti auditorių darbo tvarką. Dažnai matome, kad tos pačios įmonės atlieka audito ir patariamuosius vaidmenis, o tai sukuria akivaizdų interesų konfliktą. Siekiame atskirti audito skyrius nuo konsultacinių, nepaisant konservatorių bandymų tai blokuoti.“

14/06/2023

NE – neapmokamam darbui jauniems Europiečiams

Socialistai ir demokratai ragina Europos Parlamentą tesėti jauniesiems europiečiams duotą pažadą ir ragina priimti ES įstatymą, kuris užtikrintų, kad visiems stažuotojams būtų mokamas atlyginimas.

S&D frakcijai iki šiol pavyko užkirsti kelią konservatorių ir kraštutinių dešiniųjų kampanijai prieš ES teisės aktus dėl apmokamų stažuočių. Šiandien turime užtikrinti, kad mūsų ambicijos pasiektų rezultatą. 

S&D derybininkė dėl kokybiškų stažuočių Alicia Homs sakė:

„Stažuotojai dirba darbą, todėl jiems būtina atitinkamai sumokėti. Pats laikas nustoti piktnaudžiauti jaunais žmonėmis kaip nemokama darbo jėga.“

„Užimtumo komitetas priėmė įstatymą, pagal kurį visi stažuotojai atviroje darbo rinkoje būtų traktuojami kaip darbuotojai. Be kita ko, tai reiškia, kad darbovietės turės laikytis susitarimų dėl tinkamų darbo sąlygų, galimybės gauti socialinę apsaugą, pvz., sveikatos draudimą, bedarbio pašalpas ir mokamas atostogas. Taip pat stažuotės turės būti laikomos darbo patirtimi. Turime užtikrinti, kad visa tai būtų dar kartą patvirtinta plenariniame posėdyje.“

Siekiant užtikrinti kokybišką aprūpinimą maistu ES, ūkininkų indėlis yra itin svarbus

Europos Parlamentas priėmė svarbų pranešimą „Aprūpinimo maistu ir ilgalaikio ES žemės ūkio atsparumo užtikrinimas“, kuriame pateikiami svarbūs sprendimai visam Europos žemės ūkio sektoriui. Šie – žaliojo kurso prioritetus atliepiantys – sprendimai užtikrins ES gamybos autonomiją ir didesnę paramą visiems mūsų ūkininkams, kurie kasdien užtikrina sveiką, tvarų ir prieinamą maistą.

S&D pranešėja ir Žemės ūkio komiteto narė Camilla Laureti komentavo:

„Klimato kaita, Covid krizė, karas prieš Ukrainą – ES ir Europos žemės ūkio sektorių drebino daug iššūkių. Supratome, koks svarbus yra sklandus aprūpinimas maistu, tvirtų tiekimo grandinių užtikrinimas. Europos Sąjunga turi lyderiauti užtikrinant aprūpinimo maistu saugumą.“

„To nepasieksime be mūsų ūkininkų, kurie yra ne tik mūsų teritorijos, bet ir sveikatos sergėtojai. Šiuo pranešimu siekiama pagrįsti neišardomą ryšį tarp žemės ūkio ir aplinkos, bet taip pat būtinybę lydėti ekologinį perėjimą investuojant į technologines naujoves bei trumpas tiekimo grandines.“

„Turime kovoti, kad sustabdytume biologinės įvairovės nykimą, mat tai yra tikrasis lobis. Taip pat privalome dar stipriau kovoti su maisto švaistymu.“

S&D pastangomis Europa tiesia kelią žmogui draugiško dirbtinio intelekto link

Europos Parlamentas siunčia aiškią žinią: esame pasirengę nustatyti pirmąjį pasaulyje dirbtinio intelekto (DI) reglamentą.

Derybų metu S&D reikšmingai patobulino Europos Komisijos pasiūlymą ir prisidėjo prie pažangesnio teisės akto sukūrimo. Priimtame tekste žmonės ir jų pagrindinės teisės laikomos svarbiausiu prioritetu.

Tarp pagrindinių prioritetų, kuriuos S&D pavyko įtvirtinti tekste, yra šie: veidų atpažinimo realiuoju laiku viešosiose erdvėse draudimas, dirbtinio intelekto sistemą diegiančių įmonių ir valdžios institucijų įpareigojimas įvertinti jos poveikį pagrindinėms teisėms, darbuotojų apsauga ir įpareigojimas įmonėms susitarti su profesinėmis sąjungomis dėl dirbtinio intelekto naudojimo darbo vietoje, dirbtinio intelekto naudojimo draudimas policijos veiklai.

S&D frakcija taip pat sėkmingai išplėtė dirbtinio intelekto įstatymo taikymo sritį, kad jis apimtų tokias sistemas kaip „ChatGPT“ ir rizikas, susijusias su aplinka, demokratija ir teisine valstybe.

Trišalės derybos prasidės šiandien, o dirbtinio intelekto įstatymas turėtų būti priimtas iki metų pabaigos, kai ES pirmininkaus Ispanija.

S&D Europos Parlamento narys ir Europos Parlamento vienas iš Dirbtinio intelekto įstatymo pranešėjų Brando Benifei sakė:

„Visas pasaulis mus stebi. ChatGPT – pavojaus signalas, atkreipiantis dėmesį į galimas dirbtinio intelekto grėsmes. Europa yra pasirengusi reaguoti į tai. Didžiuojamės, kad radome gerą pusiausvyrą tarp inovacijų ir pagrindinių teisių apsaugos. Mums pavyko užtikrinti, kad – norint naudoti dirbtinį intelektą darbo vietoje – konsultacijos su profesinėmis sąjungomis būtų privalomos.“

„Pegasus“ šnipinėjimo tyrimas – S&D reikalauja griežto ES reguliavimo, kad valstybės narės negalėtų piktaudžiauti

Po metus trukusio tyrimo, kurio dėmesys buvo skiriamas šnipinėjimo programomis, tokiomis kaip Pegasus arba Predator ES (PEGA), Europos Parlamentas ketina patvirtinti savo rekomendacijas dėl būtinų teisinių reformų.

Socialistų ir demokratų nuomonė – aiški: politikų, žurnalistų, teisininkų ir pilietinės visuomenės šnipinėjimas yra nepriimtinas. Štai kodėl S&D reikalauja griežtų ES taisyklių, reglamentuojančių šnipinėjimo programų technologijų naudojimą, kad nekalti piliečiai netaptų įkyraus ir neteisėto stebėjimo aukomis, kaip matėme Lenkijoje, Vengrijoje ar Graikijoje.

Siekdami apsaugoti Europos piliečius ir nedelsiant sustabdyti nelegalią šnipinėjimo veiklą, mes balsuosime už moratoriumą šnipinėjimo programų naudojimui ES šalyse, kurios nesilaiko tam tikrų sąlygų. Visų pirma, šnipinėjimo programas būtų leidžiama naudoti tik tose valstybėse, kuriose įtarimai dėl piktnaudžiavimo šnipinėjimo programomis buvo nuodugniai ištirti ir išspręsti, o nacionaliniai teisės aktai dėl šnipinėjimo programų atitinka Venecijos komisijos bei teismų (Europos Sąjungos teisingumo ir Europos Žmogaus Teisių Teismo) nustatytus standartus.

Galiausiai, S&D taip pat ragina pateikti aiškų „nacionalinio saugumo“ apibrėžimą kaip žmonių persekiojimo pagrindą. Tai – svarbu tam, kad būtų išvengti bandymai pateisinti piktnaudžiavimą.

S&D derybininkas ir PEGA komiteto atstovas spaudai prieš balsavimą Hannesas Heide sakė:

„Kai mūsų tyrimo komitetas pradėjo savo darbą prieš 14 mėnesių, negalėjome net įsivaizduoti, kokiu dideliu mastu politikai, žurnalistai, teisininkai ir aktyvistai buvo šnipinėjami ES valstybėse narėse be jokio teisinio pagrindo! Vengrijos ir Lenkijos atvejai ypač šokiruoja, nes jų vyriausybės – šnipinėjančios kritiškus balsus – prisideda prie platesnio teisinės valstybės griovimo. Graikijoje, kaip nustatė mūsų komitetas, šnipinėjimo programos taip pat buvo naudojamos kaip politinės ir finansinės naudos įrankis, griaunantis demokratiją ir suteikiantis daug erdvės korupcijai.“

 13/06/2023


ES turi pasinaudoti visais konkurencijos teisės įrankiais, kad pažabotų godumo infliaciją

ES konkurencijos teisė yra stipri priemonė, kurios tikslas – apsaugoti vartotojus nuo nepagrįstai aukštų kainų. Europos Parlamentui priėmus ataskaitą dėl konkurencijos politikos, socialistai ir demokratai pabrėžė reikšmingą ES konkurencijos teisės vaidmenį kovojant su godumu. Pastebime vis daugiau atvejų, kuomet įmonės nepagrįstai didina produktų kainas, apsimesdami, kad tai daryti juos skatina išaugę energijos kaštai.

Naujame „godumo infliacijos“ tyrime aprašomi konkretūs žingsniai, kaip Europos Komisija, vykdydama konkurencijos taisykles, galėtų įvesti „pažeidžiamų vartotojų standartą“. Kitaip tariant, konkurencijos politika turėtų atliepti mažas pajamas gaunančių vartotojų poreikius.

Europos Parlamento narys S&D ir Europos Parlamento pranešėjas konkurencijos politikos klausimais René Repasi sakė:

„Šių metų konkurencijos ataskaitoje Europos Parlamentas ragina Komisiją panaudoti visas konkurencijos teisės priemones, kurios padėtų kuo skubiau suvaldyti pragyvenimo išlaidų krikę. Kaip pripažįstama ataskaitoje, kylančios energijos ir maisto kainos lėmė pernelyg didelį įmonių pelną arba „godumo infliaciją“, kuris neigiamai veikia pažeidžiamus vartotojus.“

„Šiuo metu Komisija konkurencijos taisykles taiko horizontaliai visuose sektoriuose. Taigi, susiduriame su iškreipta situacija: jachtų ar „Rolex“ laikrodžių kainų augimas vertinamas panašiai, kaip duonos ar šildymo kainos padidėjimas. Energijos ir maisto kainų krizės metu, kurią lėmė karas Ukrainoje, tai yra tiesiog nepriimtina. Mes prašome Komisijos tikslingiau vykdyti konkurencijos teisę, nukreipiant dėmesį nuo „bet kurio vartotojo“ prie „pažeidžiamų vartotojų“.

S&D siekia ambicingo reglamentavimo: „privalome išvalyti baterijų pramonę

Europos Parlamentas ketina patvirtinti reglamentą, kuriuo siekiama, kad baterijos būtų saugesnės ir tvaresnės.

Baterijos yra svarbi Europos energetikos technologija, kuri padės nutiesti kelią link anglies dioksido neišskiriančio mobilumo ir veiksmingo atsinaujinančių energijos išteklių saugojimo. Todėl privalome užtikrinti, kad anglies dioksido pėdsakas būtų sumažintas per visą baterijų gyvavimo ciklą – nuo gamybos iki atliekų.

S&D frakcijos vadovybės dėka Europos Komisijos pasiūlymas buvo gerokai patobulintas. Į reglamento – iš pradžių skirto nešiojamiesiems, pramoniniams, elektromobiliams ir automobilių akumuliatoriams – taikymo sritį įtraukėme vis dažniau naudojamus elektroninius dviračius ir paspirtukus. Taip pat sugriežtinome įmonių patikrinimo prievoles. Įmonės turės įrodyti, kad visos jų gamybai naudojamos medžiagos yra gaunamos atsakingai.

Reglamentas taip pat nustato daugybę reikalavimų – nuo informacijos teikimo, ženklinimo, baterijų anglies pėdsako mažinimo, privalomo perdirbtų medžiagų kiekio iki baterijų atliekų surinkimo tikslų. Numatoma, kad 2020–2040 m. Europos Sąjungoje perdirbamų ličio baterijų skaičius padidės 700.

S&D Europos Parlamento narys ir Europos Parlamento vyriausiasis derybininkas Achille Variati sakė:

„Baterijų reguliavimas yra trigubas laimėjimas aplinkai, ekonomikai ir vartotojams. Parlamente mūsų frakcija stengėsi padėti pagrindą stipresnei ES perdirbimo pramonei, ypač ličio, ir konkurencingam pramonės sektoriui, kuris bus labai svarbus bloko energetiniam atsinaujinimui.“

12/06/2023

S&D reikalauja griežtesnių apsaugos nuo pandemijos priemonių ES piliečiams

Specialusis COVID-19 pandemijos komitetas priėmė išsamią ataskaitą, pavadintą „COVID-19 pandemija: išmoktos pamokos ir rekomendacijos ateičiai“.

S&D frakcija sunkiai kovojo siekdama užtikrinti, kad Europos Sąjunga būtų geriau pasirengusi reaguoti į galimas būsimas sveikatos krizes. Tad ataskaitoje pateikiamos rekomendacijos valstybėms narėms, sudarytos pagal keturis skirtingus ramsčius: sveikata, demokratija, pagrindinės teisės, socioekonominis poveikis ir, galiausiai, ES ir pasaulis.

Pranešimo projekte – kurį kovo mėnesį pasiūlė konservatyviosios Europos liaudies partijos derybininkas – pateiktos labai bendros ES lygmens rekomendacijos, nesigilinant į detales. Džiaugiamės, kad mums pavyko sustiprinti šį tekstą visose politikos srityse. Šiuo tikslu buvo pateikta 3170 pakeitimų, iš kurių apie 800 – iš S&D frakcijos.

Europos Parlamento COVI komiteto S&D koordinatorė Sara Cerdas sakė:

„Šiandien patvirtinome progresyvią ataskaitą apie pamokas, išmoktas per COVID-19 pandemiją. Ši ataskaita užtikrins, kad ES piliečių ateitis būtų geriau apsaugota nuo būsimų pandemijų. Palankiai vertinu pradinio teksto stiprinimą visuose keturiuose ramsčiuose, ypač socialiniame ramstyje. Privalome garantuoti, kad socialinė nelygybė, kuri paaštrėjo pandemijos metu, būtų ryžtingai sprendžiama.“

09/06/2023

Persvarstant ES biudžetą, nemažinkite lėšų, skirtų sanglaudai ir atokiausiems regionams

Socialistai ir demokratai ragina Europos Komisiją išlaikyti tinkamą finansavimo lygį atokiausiems Europos regionams persvarstant daugiametį ES biudžetą. Tikimės, kad per ateinančias savaites Komisija pateiks pasiūlymą dėl DFP peržiūros. S&D frakcija išreiškia susirūpinimą, kad kitų, nepagrįstų politinių prioritetų iškėlimas į priekį gali nukreipti lėšas iš atokiausių regionų ir taip sutrukdyti jų sanglaudai su likusia Sąjungos dalimi.

EP narę ir S&D atstovė Europos Parlamento Biudžeto komitete Eider Gardiazabal Rubial sakė:

„Europos Parlamento biudžeto komitete siekiame, kad nė vienas Europos pilietis nebūtų paliktas nuošalyje. Norime, kad Briuselis išgirstų dvi svarbias žinutes. Pirma: nemažinkite finansinės paramos užjūrio teritorijoms. Antra: sudarykite sąlygas regionams lengviau gauti pinigų iš sanglaudos politikos, nacionalinio atkūrimo ir atsparumo planų bei Europos socialinio fondo.“

„Socialistai ir demokratai supranta, kad žmonės, gyvenantys atokiausiuose regionuose – tokiuose kaip Reunjonas, Kanarų salos ir Madeira – nėra antrarūšiai piliečiai ir mes neleisime, kad jie būtų palikti už borto. Jei Europos Komisija ir kitos Parlamento frakcijos seks mūsų pavyzdžiu, jie taip pat prisijungs prie mūsų pastangų siekti ES prioritetų, pavyzdžiui, skaitmeninės ir ekologišos pažangos Europos užjūrio teritorijose. Tai įmanoma tik tuo atveju, jei daugiametės finansinės programos peržiūros metu užtikrinsime jiems tinkamą finansavimą.“

08/06/2023

Tai nėra tikra etikos institucija. Komisijos pasiūlymas – praleista galimybė.

Socialistai ir demokratai vertina  Komisijos pasiūlymą dėl ES etikos institucijos kaip nesėkmę, – praleistą galimybę.

S&D frakcija nusivylė, kad pagal Komisijos pasiūlymus naujasis organas neturės nei tyrimo įgaliojimų, nei galimybės taikyti sankcijų pažeidus taisykles. Pagal Komisijos planus įstaiga neturi nei įgaliojimų, nei išteklių veiksmingai stiprinti ES institucijų sąžiningumą ir atskaitomybę. Pasiūlymai neatliepia Parlamento reikalavimų sukurti organą, pagrįstą tarpinstituciniu susitarimu dėl bendrų etikos standartų, vienodai taikomų visoms institucijoms.

S&D frakcija paprašė į būsimos plenarinės sesijos (birželio 12–15 d.) darbotvarkę įtraukti diskusiją dėl ES etikos organo, siekdama pareikšti susirūpinimą dėl Komisijos pateiktų pasiūlymų.

S&D frakcijos vicepirmininkas Gaby Bischoff sakė:

„Tai – praleista galimybė. Mes prašėme nepriklausomos etikos institucijos, turinčios ES institucijų ir agentūrų tikrinimo įgaliojimus. Ši institucija turi turėti ir išteklių, ir darbuotojų, kad galėtų atlikti visas jai paskirtas užduotis. Komisijos pasiūlymas nėra tikra etikos institucija.“

„Mums nereikia naujos Europos „įstaigos“, kuri nustatytų minimalius bendrus standartus arba propaguotų etikos kultūrą. Mums reikia ES etikos institucijos, kuri nėra visiškai bedantė.“

Proveržis Taryboje: pagaliau gali prasidėti derybos dėl migracijos susitarimo

S&D frakcija džiaugiasi pasiektu proveržiu dėl Migracijos ir prieglobsčio susitarimo.

Po ilgus metus trukusių derybų Taryboje, teisingumo ir vidaus reikalų ministrai sutarė dėl Prieglobsčio ir migracijos valdymo reglamento ir Prieglobsčio procedūrų reglamento. Taigi, derybos dėl daugumos Migracijos susitarimo dokumentų gali būti pradėtos.

Balandžio mėnesį plenariniame posėdyje Europos Parlamentas susitarė dėl savo pozicijų dėl migracijos ir prieglobsčio bylų, įskaitant Krizių reglamentą. 2022 m. teisės aktų leidėjų sutartas veiksmų planas įpareigoja visą Prieglobsčio ir migracijos paktą priimti iki 2024 m. balandžio mėn.

S&D atstovė vidaus reikalams ir pranešėja dėl patikros reglamento Birgit Sippel sakė:

„Po ilgus metus trukusios aklavietės ir blokados dauguma valstybių narių balsavo už prieglobsčio sistemos ir procedūrų ES reformą. Pagaliau galime pradėti derybas dėl didžiosios dalies prieglobsčio reformos. Tai bus sunkios derybos, o laikas iki Europos Parlamento rinkimų bus ribotas. Jei valstybės narės yra rimtai suinteresuotos priimti reformą, jos dabar turės parodyti daug didesnį norą eiti į kompromisus derybose su Europos Parlamentu.“

„S&D frakcija prieštarauja paspartintoms procedūroms prie išorės sienų. Džiugu, jog Parlamentas pritarė mūsų požiūriui. Kai valstybės narės nusprendžia taikyti pagreitintas procedūras, šeimos su vaikais ir nelydimi nepilnamečiai turi būti apsaugoti. Tarybos pozicija neapsaugoti nepilnamečių, turinčių šeimas, nuo privalomos pasienio procedūros, yra nepriimtina.“

07/06/2023

2024 m. ES biudžetas – nepakankamas europiečių problemoms spręsti

Europos Komisijos pateiktas siūlymas dėl 2024 m. ES biudžeto aiškiai parodo, kad augantiems mūsų piliečių ir ekonomikos poreikiams pinigų neužteks. S&D frakcija nerimauja, kad kitų metų metiniame biudžete beveik nebeliko pinigų mūsų prioritetams finansuoti ir patenkinti didžiulius poreikius tiek mūsų Sąjungoje, tiek prie mūsų sienų. Vadinasi, turėsime mažesnį finansinį lankstumą, palyginti su ankstesniais metais. Socialistai ir demokratai mano, kad vienintelis perspektyvus sprendimas yra esminis ES daugiametės finansinės programos (DFP) dabartiniam 2021–2027 m. laikotarpiui persvarstymas.

Europos Parlamento narė, S&D frakcijos pirmininko pavaduotoja biudžeto klausimais  Rovana Plumb sakė:

„Mūsų frakcija nerimauja dėl ES biudžeto projekto. To tiesiog neužtenka, o esamas lėšas jau padidinome iki limito. Kasdien kyla vis naujų iššūkių ir mums reikia pinigų, kad galėtume veikti. Visos strategijos ir politika niekada netaps realiais veiksmais, jei nesuteiksime šioms sritims reikiamo finansavimo. Stiprėjant dešiniajam populizmui bei euroskepticizmui, tai būtų didžiulė problema.“

„Kalbant apie 2024 m., turime visą sąrašą prioritetų, kuriuos turime išspręsti su metiniu ES biudžetu. Vienas iš jų – aiškus dėmesys mažosioms ir vidutinėms įmonėms pagal Bendrosios rinkos programą, nes jos yra mūsų ekonomikos pagrindas. Kitas prioritetas susijęs su mūsų jaunąja karta – esame įsitikinę, kad finansuojant Erasmus+ bei Europos solidarumo korpusą, reikėtų atsižvelgti į didėjančių dalyvavimo išlaidų poveikį, infliaciją. Išvykimas į mainus universitete turėtų būti prieinama kiekvienam studentui, o ne tik turtingiesiems.“

„Baisus karas Ukrainoje tęsiasi ir turi rimtą poveikį energijos tiekimo saugumui bei elektros kainoms įmonėms ir namų ūkiams. Todėl labai svarbu turėti galimybę finansuoti kitų metų projektus, kuriais skatinamas ES energetikos infrastruktūros sujungimas.“

01/06/2023

S&D grupė – apie Amunicijos Įstatymą: visapusiška parama Ukrainai kovojant su Rusijos invazija


Socialistai ir demokratai nusprendė palaikyti Amunicijos Įstatymą. Šiuo įstatymu Europos Komisija siekia išplėsti ES ginklų gamybos pajėgumus tam, kad Europos šalių pagalba Ukrainai būtų gausesnė. Nepaisant to, kad Socialistai ir demokratai iš esmės pritaria Amunicijos Įstatymui, politinė grupė pateikė kelias įstatymo pataisas, kurios leistų išvengti siūlomo įstatymo nesuderinamumo su jau veikiančiomis ES programomis, pavyzdžiui, ES sanglaudos politika ir nacionaliniais atkūrimo bei atsparumo planais. Tam, kad Amunicijos Įstatymas pasiteisintų, reikia užtikrinti naujų ES lėšų bei investicijų – negalima jų reikalauti iš jau veikiančių programų. Be kita ko, S&D grupės siūlomos pataisos siekia užtikrinti darbuotojų teisių visapusišką gynimą.

EP narys, S&D derybininkas dėl Amunicijos Įstatymo Europos Parlamente Carlos Zorrinho sako:

"Mūsų grupė remia Ukrainą kovoje su Rusijos invazija. Mes pritariame Amunicijos Įstatymo greitam patvirtinimui. Mes remiame mūsų gynybos pramonės plėtrą, kuri yra svarbi Europos strateginės autonomijos užtikrinimui. Vis dėlto, siekdami sparčios gynybos pramonės plėtros, mes negalime pamiršti ir darbuotojų teisių, t.y. socialinio pramonės ir ekonomikos aspekto.

"Pagalba Ukrainos žmonėms – mūsų pareiga. Tačiau taip pat privalome išlikti ištikimi pažadams, kuriuos davėme europiečiams. Turime užtikrinti geresnę Europos regionų sanglaudą bei ekonomikų atsparumą po Covid-19 pandemijos.

"Būtent dėl to pateikėme pataisas Komisijos pasiūlymui. Mūsų siūlymai gerina Amunicijos Įstatymą, – panaikina reglamentus, leidžiančius peradresuoti jau skiriamas ES atsigavimo lėšas. Be mūsų pataisų, pinigai galėtų būti paimti iš ES atsparumo bei regioninės sanglaudos programų ir nukreipti ginklų gamybai. ES biudžetui reikia naujų pinigų, kuriuos būtų galima nukreipti į gynybos pramonės plėtrą – negalima jų reikalauti iš kitų, jau veikiančių, ES programų"

S&D perspėja: dešiniųjų parama geltonosioms profesinėms sąjungoms griauna socialinį dialogą

Europos Parlamentas ketina priimti rezoliuciją, kuria sustiprinamas socialinis dialogas – pagrindinė veikiančios ekonomikos ir klestinčios visuomenės sudedamoji dalis. Deja, konservatyvios ir liberalios jėgos, veikiančios šiame parlamente, bando socialinį dialogą susilpninti. Derybų metu dešinieji išreiškė palaikymą geltonosioms profesinėms sąjungoms kurios gina darbdavių, o ne darbuotojų interesus. Apgailėstaudama, S&D grupė reiškia visokeriopą paramą darbuotojų organizacijoms, jų teisei į kolektyvines derybas ir orias darbo sąlygas.

S&D atstovė užimtumo klausimais, Europos Parlamento pranešėja socialinio dialogo stiprinimo klausimais Agnes Jongerius sakė:

„Tai labai progresyvus sprendimas. Galime tik apgailestauti dėl konservatorių ir liberalų bandymų jį sušvelninti. Tokie bandymai yra ne tik darbuotojų ir socialinių partnerių puolimas, tai – puolimas prieš demokratinę ir klestinčią visuomenę. Puikiai žinome, kad šalys, kuriose socialinis dialogas vyksta sklandžiau, paprastai turi konkurencingesnę, įtraukesnę ir atsparesnę ekonomiką.

„Mūsų grupė tvirtai gina nepriklausomas profesines sąjungas nuo dešiniojo sparno veržimosi į geltonąsias profesines sąjungas, dar žinomas kaip įmonių profesinės sąjungas. Darbuotojų teisė į kolektyvines derybas yra šventa. Mes siekiame, kad kolektyvinės derybos vyktų 80 proc. darbo vietų. Norėdami tai pasiekti, turime stiprinti socialinius partnerius, ypač – profesines sąjungas.

„Taip pat turėtume būti atsargūs dėl dešiniųjų bandymų įgyvendinti „teisę į darbą“. Šie bandymai – užmojis susilpninti žmonių teisę burtis į asociacijas, kolektyvines derybas ir kolektyvinius veiksmus. Kaip sakė Martin Luther King jaunesnysis, „Kovoje už pilietines teises, turime apsisaugoti, kad mūsų neapgautų klaidinantys šūkiai, tokie, kaip „teisė į darbą. Tai – įstatymas, atimantis iš žmonių pilietines ir darbo teises. Jo tikslas – sunaikinti profesines sąjungas ir kolektyvinių derybų laisvę.

„Be to, Europos liaudies partija siekia  sugriauti socialinio sąlygiškumo principą ES finansavimo taisyklėse. Šis principas – labai svarbus. Jis byloja, kad nei vienas euras iš Europos biudžeto neturėtų būti išleistas projektams, kurie nepaiso socialinių ir darbo standartų.

„Rezoliucijoje yra ir daugiau pranešimų, pavyzdžiui, ten rasite raginimą teikti daugiau finansinės, teisinės ir techninės paramos socialiniams partneriams. Taip pat rezoliucijoje džiaugiamės Komisijos planu paskirti socialinio dialogo koordinatorius visose tarnybose ir raginame suteikti jiems tvirtus įgaliojimus su aiškiomis teisėmis ir pareigomis. Tai – būtina, jeigu norime užtikrinti, kad bet kokie nauji ES teisės aktai iš tikrųjų stiprintų socialinį dialogą.

„Paskutinis, bet ne mažiau svarbus pranešimas darbdaviams: negali būti jokio socialinio dialogo, jeigu vienas iš partnerių visada kartoja „ne“. Kaip sakoma, tango šokamas dviese“.

Stipresnė geografinių nuorodų sistema, skirta ES žemės ūkio bei maisto produktų paveldo apsaugai

Europos Parlamentas didžiule balsų dauguma patvirtino poziciją dėl vyno, spiritinių gėrimų ir žemės ūkio produktų geografinių nuorodų reglamento. S&D frakcijos dėka šis reglamentas bus prisimenamas kaip vienas iš nedaugelio teisės aktų, kuriuo siekiama padidinti žemės ūkio ir žemės ūkio maisto produktų sektorių konkurencingumą bei tvarumą.

Europos Parlamento pranešėjas ir S&D narys Paolo De Castro sakė:

„Parlamento ambicija – konkreti geografinių nuorodų GN) sistemos raida, kurios vertė vien ES lygmeniu jau siekia net 80 mlrd. EUR. Ši geografinių nuorodų sistema – visame pasaulyje pripažinta, kaip ES žemės ūkio sektoriaus meistriškumo išdava – yra ne tik ekonominis ir socialinis paveldas, bet ir labai svarbi priemonė, galinti sukurti vertę, neinvestuojant jokių viešųjų lėšų.

„Kaip Europos Parlamentas, mes turime pareigą vieningai saugoti ir propaguoti šį paveldą. Todėl stengiamės įdiegti kai kuriuos esminius patobulinimus, kurie garantuotų tinkamas pajamas kokybę vertinantiems gamintojams, prisidedantiems prie kaimo plėtros tikslų.

„Visų pirma, mūsų darbas Parlamento lygmeniu buvo sutelktas į keturis pagrindinius ramsčius: gamintojų vaidmens stiprinimą, geresnę GN produktų apsaugą; administracinės naštos gamintojams supaprastinimą ir Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos (EUIPO) vaidmens paaiškinimą, o taip pat – didesnį sistemos tvarumą bei skaidrumą vartotojų atžvilgiu.

„Gavę tvirtą mandatą, turime puikią galimybę pasiekti susitarimą su Europos Taryba dėl stipresnės GN sistemos, kuri pagaliau atitiktų visus Europos gamintojų poreikius“.

Lemiamas balsavimas dėl atsakingo verslo elgesio – laimėtas, lieka svarbi užduotis: pasiekti rezultatų

Itin svarbaus balsavimo plenarinėje sesijoje metu, socialistai ir demokratai lyderiavo progresyviai parlamento daugumai, kuri priėmė privalomas naujas taisykles, užtikrinančias, kad įmonės elgtųsi atsakingai tiek ES, tiek už jos ribų.

Po trejus metus trukusių derybų Parlamentas pasiekė bendrą poziciją, aiškiai nurodančią atsakingo verslo apibrėžimą įmonių tvarumo patikrinimo direktyvoje. Taigi, įmonės turės nustatyti, užkirsti kelią ir ištaisyti bet kokią padarytą žalą visoje savo veiklos grandinėje, pavyzdžiui, žalą aplinkai ar žmogaus teisių pažeidimus. Taisyklių nesilaikančioms įmonėms bus taikomos griežtos sankcijos. Tuo tarpu generaliniai direktoriai turės prisiimti asmeninę atsakomybę už išsamų patikrinimą. Ši atsakomybė bus tiesiogiai susieta su jų atlyginimų dydžiu.

Europos Parlamento narė Lara Wolters vadovaus Europos Parlamento deryboms su Taryba, kuri yra svarbi trišalių derybų dalis.

Europos Parlamento pranešėja Lara Wolters sakė:

„Per daugelį metų neatsakinga verslo praktika kainavo tūkstančius gyvybių. Tūkstančiai vaikų liko be tėvų, o tūkstančiai šeimų liko be pastogės. Deja, visa tai vyko dėl įmonių godumo.

„Kaip didžiausia bendroji rinka pasaulyje, ES turi galių sutvarkyti žalingo elgesio grandinę. Negalima leisti įmonėms užmerkti akių ir nematyti žalos, kurią jos daro aplinkai ir žmogaus teisėms. Nesvarbu, kurioje veiklos grandinės vietoje ji būtų padaryta – ES arba už jos ribų.

„Šiandieninis balsavimas yra svarbus momentas. Tai – įsipareigojimas pasiekti susitarimą su ES vyriausybėmis dėl privalomų atsakingo verslo elgesio taisyklių. Dabar mūsų darbas yra įgyvendinti Parlamento užmojus.

„Konservatoriai padarė viską, kad sumenkintų mūsų darbą. Nepaisant teisinių reikalų komiteto politinių frakcijų vienybės, ELP elgėsi neatsakingai, siekdama panaikinti sunkiai iškovotą sutarimą, kurį pasiekėme komiteto balsavime.

„Užuot balsavusi už žmonių ir planetos apsaugą, ELP frakcija šiandien parodė, kad jų tikrasis prioritetas yra apsaugoti įmonių pelną.

S&D reikalauja ilgesnio „atšalimo laikotarpio“ EP nariams ir draudimo lobistiniam darbui

Europos Parlamento specialusis dezinformacijos komitetas (INGE) balsavo dėl reformų, skirtų stiprinti Europos Parlamento vientisumą, skaidrumą ir atskaitomybę. Šis pranešimas, patvirtintas didžiule balsų dauguma, pateikia Parlamentui ir jo nariams aiškias gaires, kaip apsaugoti Europos Parlamentą nuo užsienio šalių įtakos. Vis dėlto, socialistai ir demokratai siekė dar ambicingesnių taisyklių, susijusių su asmeniniais EP narių finansiniais interesais.

Liepos mėnesį sieksime reglamentuoti 24 mėnesių trukmės „atšalimo laikotarpį“ Europos Parlamento nariams, norintiems imtis lobistinės veiklos. Šiandien priimtas konservatyvus kompromisas numato tik šešių mėnesių „atšalimo laikotarpį“. Be to, S&D ragina konservatyviąją Europos liaudies partiją (EPP) ir liberaliąją „Atnaujink Europą“ (RE) paremti jų pasiūlymą uždrausti visas šalutines darbo vietas, įtrauktas į ES skaidrumo registrą. EP nariams negalima leisti užsiimti lobizmu įmonės vardu.

Nepaisant to, priimtos priemonės viršija EP Prezidentės Metsolos 14 punktų reformų planą. Štai kodėl S&D balsavo už galutinį balsavimą, siekdami dar labiau stiprinti siūlomas skaidrumo priemones plenariniame balsavime. Socialistai ir demokratai užtikrino keletą svarbių patobulinimų, įskaitant įpareigojimą visiems EP nariams deklaruoti turtą prieš gaunant mandatą ir jam pasibaigus, taip pat draudimą EP nariams laikyti dovanas, viršijančias 100 eurų.

S&D atstovas spaudai ir derybininkas INGE komitete Andreas Schieder sakė:

„INGE tyrimai parodė, kad užsienio įtakos problema yra didesnė, nei manėme. Autoritarinės šalys, tokios kaip Rusija ir Kinija, bando padalyti ir susilpninti ES bei sumenkinti mūsų demokratinį modelį. „Qatargate“ atskleidė, kad mes, Europos Parlamente, taip pat nesame apsaugoti nuo užsienio kišimosi.“

„Pastaraisiais mėnesiais rengėme rekomendacijas, siekdami užtikrinti aukščiausius skaidrumo standartus, kurių dabar iš mūsų tikisi visuomenė. Turime ne tik užkirsti kelią korupcijai ateityje, bet ir apsaugoti Europos Parlamentą nuo piktybinės užsienio įtakos.“

„Deja, kalbant apie priemones, tiesiogiai įtakojančias  EP narių finansinius interesus, mūsų siūlymai nesulaukėme pakankamai paramos. Būkime atviri, šešių mėnesių „atšalimo laikotarpio“ nepakanka. Mums taip pat reikia daug griežtesnių taisyklių, kad uždraustume netinkamas papildomas pajamas. Turi būti visiškai aišku: jūs negalite vienu metu būti Europos Parlamento nariu ir lobistu. Kaip socialistai ir demokratai, mes ir toliau propaguosime ambicingas reformas ir rodysime pavyzdį laikydamiesi daug griežtesnių taisyklių.“